De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel 1: Waarom meet je? – Doel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel 1: Waarom meet je? – Doel"— Transcript van de presentatie:

1 Deel 1: Waarom meet je? – Doel
Deel 2: Wat meet je? – Vraagstelling Deel 3: Waarmee meet je? – Kwaliteit

2 Deel 4 Hoe meet je?

3 Hoe meet je? Hoe maak je zinvol gebruik van meetinstrumenten?

4 Hoe meet je? (2) Afhankelijk van Doel
Signalering Diagnostiek Evaluatie / Monitoring Prognostiek Informatie overdraagbaar maken Verantwoording afleggen Inzicht krijgen in processen in de tijd Wetenschappelijk onderzoek

5 Hoe meet je? (3) responsiviteit methode van afnemen sensitiviteit
specificiteit bodem- en plafond- effecten validiteit betrouwbaarheid doelgroep normering …… internationaal bekendheid

6 Opdracht Depressie 4 verschillende fictieve meetinstrumenten met verschillende eigenschappen Welk meetinstrument kies voor welk doel?

7 Opdracht Fictieve meetinstrumenten Depressie
AAA BBB CCC DDD Sensitiviteit 80% 95% Specificiteit 60% 65% 90% 45% Responsiviteit Alleen gevalideerd voor wel/geen depressie Ernst symptomen van 1-10 (>5 is ziek) 3 categorien: Afwezig, mild of ernstig ziek Methode Zelf-rapportage observatielijst Diagnostisch interview observatie Wie Patiënt zelf Verzorgende Psychiater verzorgende Duur afname 5 minuten 10 minuten 45 minuten 20 minuten Bij welke doelgroepen gevalideerd? Volwassenen Ouderen Volwassenen, ouderen Ouderen, ook met dementie

8 Opdracht Doelen Screening depressie verpleeghuis
Diagnostiek na screening verpleeghuis Evaluatie behandeling depressie verpleeghuis Wetenschappelijk onderzoek naar relatie depressie/dementie Inzicht vóórkomen depressie op afdelingen van je verpleeghuis Inzicht verandering in vóórkomen depressie op afdelingen van je verpleeghuis Normen voor verantwoorde zorg: % clienten met een stemmingsstoornis Overdragen behandeling aan ander verpleeghuis

9 Hoe meet je? (4) Signalering
Doel: waarnemen van probleem of achteruitgang Eisen: hoge sensitiviteit, snel af te nemen, observatie Frequentie: met vaste regelmaat, bijvoorbeeld 2x per jaar

10 Hoe meet je? (5) Diagnostiek
Doel: vaststellen van de aard van een aandoening of probleem Eisen: hoge specificiteit, normering in de doelgroep Frequentie: op indicatie

11 Hoe meet je? (6) Evaluatie / monitoring
Doel: vaststellen van (verandering in) de situatie Eisen: gevoelig voor verandering, geen bodem- en plafondeffecten, klinisch relevant Frequentie: afhankelijk van te verwachten verandering

12 Hoe meet je? (7) Prognostiek
Doel: Stellen van haalbare doelen Eisen: ondersteund door evidence uit vergelijkbare populatie Frequentie: 1x?

13 Hoe meet je? (8) Informatie overdraagbaar maken naar anderen
Doel: overdragen van functioneren tussen behandelaars / instellingen Eisen: eenduidig te interpreteren, bekend zijn bij die anderen Frequentie: bepaald door omstandigheden

14 Hoe meet je? (9) Verantwoording afleggen
Doel: inzichtelijk maken van handelen voor derden Eisen: eenduidig te interpreteren, bekend zijn bij die anderen, voldoet aan eventueel gestelde eisen. Frequentie: bepaald door omstandigheden

15 Hoe meet je? (10) Inzicht krijgen in processen in de tijd
Doel: beloop van ziekte- en herstelproces inzichtelijk maken Eisen: sensitiviteit, geen bodem- en plafondeffecten, geschikt voor populatie Frequentie: gekoppeld aan evaluatie

16 Hoe meet je? (11) Wetenschappelijk onderzoek
Doel: afhankelijk van doelstelling onderzoek Eisen: uitkomstmaat valide, betrouwbaar, internationaal erkend (BOP en GIP vs NPI), geen bodem- en plafondeffecten Frequentie: bepaald door doelstellingen van het onderzoek

17 Hoe meet je? (12) Waar vind je een geschikt meetinstrument?
Vaktijdschriften Boeken (Studie)boeken & proefschriften E-sources Bijv. Pubmed, Medline, PEDro Algemene Zoekmachines Bijv. Google, Ilse, Alltheweb, Altavista Richtlijnen Elektronische bestanden Meetinstrumenten Bijvoorbeeld ECMR, COTANgids Experts, expertisecentra, beroepsverenigingen

18 Hoe meet je? (13) Links Proefschriften: Pubmed: Medline: Pedro: ECMR: COTAN: via

19 Hoe meet je? (14) Zoeken naar meetinstrumenten
In het algemeen geldt dat Er erg veel verschillende bronnen zijn Er per bron grote verschillen zijn t.a.v. zoekstrategie en te gebruiken zoektermen Er per bron grote verschillen zijn t.a.v. het zoekresultaat.

20 Hoe meet je? (15) Project Meetinstrumenten UNO-VUmc
Database obv inventarisatie Consensustrajecten Implementatie

21 Evaluatieformulieren!
Evaluatieformulieren!


Download ppt "Deel 1: Waarom meet je? – Doel"

Verwante presentaties


Ads door Google