De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebruik LOVS bij het opbrengstgericht werken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebruik LOVS bij het opbrengstgericht werken"— Transcript van de presentatie:

1 Gebruik LOVS bij het opbrengstgericht werken
Informatieronde Wetsvoorstel Kwaliteit Maart 2011 Ilonka Verheij en André de Jong

2 Achtergrond: Vaardigheidsscores Opbrengstgericht werken op:
Inhoud Achtergrond: Vaardigheidsscores Opbrengstgericht werken op: Leerlingniveau Analyses Ontwikkelingsperspectief Groepsniveau Schoolniveau VSO Samenvatting: OGW in 3 stappen

3 Opbrengstgericht onderwijs
Focus op leeropbrengsten Observaties Toetsen methodeafhankelijk Methode-onafhankelijk (voortgangsregistratie) Toetsen van speciale leerlingen

4 ? Achtergrond: Werken met vaardigheidsscores Toets 1 Toets 2 35 30 28
25 28 30 24 20 Als je leerlingen in de tijd (en dus maximaal: de gehele schoolperiode) wil volgen en je maakt gebruikt van verschillende toetsen (zie vorige dia), hoe kun je dan het resultaat op toets A vergelijken met dat op toets B? Dat wordt hier uitgelegd.

5 76 80 84 88 92 96 104 108 112 116 120 124 128 100 Toets 2 35 30 25 28 20 Toets 1 24 Vervolg uitleg één onderliggende schaal

6 Werken met vaardigheidsscores
Peter 110 105 93 88 M3 E3 M4 E4

7 Werken met vaardigheidsscores
Els Peter 110 A B C D E 105 Annet 93 88 M3 E3 M4 E4

8 Mogelijkheden vaardigheidsscore
Vaststellen groei leerling Voortgangsregistratie ontwikkeling tijdens de gehele schoolperiode Vergelijken met andere leerlingen uit het land (op eigen niveau) Interpreteren van inhoudelijke gegevens Ontwikkelingsperspectief Dit is nu de startdia: de kenmerken van ons LOVS-systeem worden op deze dia eerst genoemd, in de dia´s die volgen wordt op de vier kenmerken ingegaan. De eerste twee hangen natuurlijk samen trouwens.

9 Passende toets voor elke leerling
10 20 30 40 50 60 M3 E3 M4 E4

10 Volgen van speciale leerlingen

11 Toetsen voor speciale leerlingen
Veelgehoorde opmerkingen: Toetsen te moeilijk voor leerlingen met vertraagde ontwikkeling: 2x dezelfde toets afnemen Terugtoetsen Leerlingen met specifieke stoornissen: Toetsen te lang Plaatjes leiden af Interpreteren toetsresultaten Categorie A t/m E voldoet niet 11

12 Meten wat we willen meten
Oom Frits rijdt van Dudam naar Stopwijk en weer terug. Hoeveel kilometer rijdt hij in totaal?

13 Meten wat we willen meten
Ben jij bang voor een spin? Schrijf op … bang. Tim is bang voor spinnen.

14 Belangrijkste aanpassingen
Andere opbouw: Opgaven van eenzelfde type worden geclusterd aangeboden Instructie steeds vooraf aan opgavetype Andere samenstelling: Minder opgaven in één taak Bepaalde opgavetypen niet of pas later Andere rapportagewijze Opeenvolgende toetsen beslaan kleinere leerstappen: tussentoetsen

15 Opbrengstgericht werken leerling

16 Kwaliteitszorg Doel: optimale ontwikkeling van de leerling
Bepalen niveau+groei leerling Zone van naaste ontwikkeling Voortgangsregistratie Plannend onderwijzen (OPP)

17 Niveau bepalen + vooruitgang vaststellen

18 Peter E4 Peter M4 Peter E3 Peter M3
Toetsgegevens inhoudelijk interpreteren Spelling nieuw blauw streng schaal wolk knoop kan 80 84 88 92 100 104 108 112 116 96 76 Peter E4 Peter M4 Peter E3 Peter M3 Het nieuwe pakket Spelling heeft vaardigheidsprofielen die eruit zien zoals bij rekenen: verticale balken.

19 Toetsgegevens inhoudelijk interpreteren Rekenen
Vaardigheidsschaal construeren Kenmerkend voor de schaal is: Je kunt er opgaven op afbeelden en de vaardigheid van de leerlingen. Dat maakt inhoudelijke interpretatie mogelijk. Scholen kunnen zelf bepalen of ze de papieren variant of de digitale variant maken. Scholen kunnen op elk afnamemoment overstappen van papier naar digitaal. Het maakt niet uit of een leerling op een bepaald afnamemoment de papieren of de digitale variant maakt, het moet dezelfde vaardigheidsscore opleveren.

20 Categorieënanalyse leerling: zeer opvallend profiel

21 Ontwikkelingsperspectief
Elementen Verwacht uitstroomniveau/uitstroombestemming Leerrendementsverwachting per leergebied Overzicht factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerling stimuleren en belemmeren

22 Leerrendementsverwachting (LRDV)
Doel: Voorspelling maken van leerresultaten van leerlingen met ontwikkelingsachterstanden op basis van toetsresultaten.

23 Leerrendementsverwachting

24 Opbrengstgericht werken groep

25 Kwaliteitszorg Doel: Afstemming leren groep
Differentiatie niveaus/leerbehoefte LRDV: hoeveel leerlingen bereiken OPP

26 Alternatief groepsprofiel

27 Groepsoverzicht: groei
Zoals we eerder ook in de cursus ´Speciale leerlingen´ en ´Schoolzelfevaluatie´ aangaven: Analyse van Vaardigheidsgroei bevindt zich op het grensgebied van leerlingniveau en schoolniveau.

28 Opdracht: Vaardigheidsgroei
Zoals we eerder ook in de cursus ´Speciale leerlingen´ en ´Schoolzelfevaluatie´ aangaven: Analyse van Vaardigheidsgroei bevindt zich op het grensgebied van leerlingniveau en schoolniveau.

29 Opbrengstgericht werken school

30 Kwaliteitszorg Doel: optimaliseren leeropbrengsten
Waarom ene SO-school beter dan andere? Relatie OPP leerlingen IJkunten overige scholen

31 Trendanalyse Jaargroepen
Hoe doet mijn groep 3 (4) het dit jaar in vergelijking tot andere groepen 3 (4)van voorgaande jaren op een bepaald leergebied?

32 Regulier onderwijs: Trendanalyse leerlingen
Hoe deden de leerlingen van mijn groep het in voorgaande jaren op een bepaald leergebied?

33 SO: Polulatie afhankelijk
Indicatieve nulmeting: ijkpunten Onderzoek met data van proeftoets 2010/2011 OPP leerlingen

34 VSO Uitstroomprofielen Diplomagericht Arbeidsmarktgericht Dagbesteding

35 VSO start Start ontwikkeling:
oriëntatie arbeidsmarktgerichte uitstroom Deelname proeftoets Gesprekken/enquêtes conceptbepaling Najaar oriëntatie diplomagericht dagbesteding

36 Ontwikkeling Alleen samen met het veld

37 OGW in 3 stappen screenshot
Vraag aan de deelnemers: Welke mogelijkheden ken je en gebruik je?

38 Stap 1: Kijken naar niveau leerling en groep
Hierbij dan aangeven dat de cursus flexibel op al deze vragen uitgebreider ingaat.

39 Stap 2: Kijken naar groei
Zoals we eerder ook in de cursus ´Speciale leerlingen´ en ´Schoolzelfevaluatie´ aangaven: Analyse van Vaardigheidsgroei bevindt zich op het grensgebied van leerlingniveau en schoolniveau.

40 Stap 3: Kijken naar specifieke aandachtsgebieden
Categorieënanalyse Foutenanalyse Niveaugroepen Toekomst: IJkpunten Leerrendementsverwachtingen Hierbij dan aangeven dat de cursus flexibel op al deze vragen uitgebreider ingaat.

41 Vragen? Geef hier de toehoorders de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken en doe dat zelf ook.


Download ppt "Gebruik LOVS bij het opbrengstgericht werken"

Verwante presentaties


Ads door Google