De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De stad denkt mee en doet mee 1 • Waardering voor grote betrokkenheid bij binnenstad • Belangenorganisaties bieden rapport aan over groen, na eerdere rapporten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De stad denkt mee en doet mee 1 • Waardering voor grote betrokkenheid bij binnenstad • Belangenorganisaties bieden rapport aan over groen, na eerdere rapporten."— Transcript van de presentatie:

1 De stad denkt mee en doet mee 1 • Waardering voor grote betrokkenheid bij binnenstad • Belangenorganisaties bieden rapport aan over groen, na eerdere rapporten over parkeren en fietsen • Grote belangstelling voor Netwerk Binnenstad en Stadslabs • De eerste keer dat het Netwerk Binnenstad in samenwerking met bewonersorganisaties wordt georganiseerd Mededelingen & Update Netwerk Binnenstad 19 september 2012

2 Strategische Investeringsagenda Mededelingen & Update Netwerk Binnenstad 19 september 20122 • College zet in op sterkere positionering en profilering binnenstad • Ondanks de bezuinigingen van 45 miljoen, investeert het college in de binnenstad • Strategische Investeringsagenda in voorbereiding: ‘Gesprek met de stad’ levert input. • Onderdeel is de integrale visie op binnenstad, uitgewerkt langs 4 hoofdlijnen:  Binnenstadseconomie  Binnenstad als Cultureel podium  Gastvrij, verbonden en ontsloten. En ook over:  Sterk en gevarieerd binnenstadsnetwerk • De focus en richting wordt in het vierde kwartaal kenbaar gemaakt

3 3 Spoorzone • Op korte termijn maakt gemeente bekend aan welke aannemer zij de bouw van het stadskantoor wil gunnen (‘voornemen tot gunning’) • Komende periode start de bouw van de kelder voor het stadskantoor • Drie stedenbouwkundige bureaus werken aan stedenbouwkundig plan voor Spoorzone. Stedenbouwkundige verbeeldingen worden komend kwartaal gepresenteerd • 27 september Presentaties ideeën Gebruik de lege ruimte, het project om te komen tot een goed gebruik van tijdelijk beschikbare kavels in de spoorzone. Zie: www.gebruikdelegeruimte.nl www.gebruikdelegeruimte.nl Mededelingen & Update Netwerk Binnenstad 19 september 2012

4 4 Bereikbaarheid binnenstad • Irenetunnel en Constructiebrug: Werkzaamheden in volle gang, niet ideaal voor het verkeer, maar verkeer kan doorgaan. • Abtswoudsetunnel: Tunnel is weer opengesteld voor fietsers / voetgangers. Steile trap geeft problemen. Alternatieve routes via Irenetunnel of Kruithuisweg blijven open. • Hamtunnel: Wordt volgens planning uiterlijk eind oktober opengesteld. Ook werk aan riolering eind oktober gereed. • A13: In september is de A13 twee weekenden dicht tussen Delft Zuid en Kleinpolderplein 21-24 sept en 28 sept-1 okt. • Check voor de laatste informatie www.bereikbaardelft.nl, en www.twitter.com/bereikbaardelft. Mededelingen & Update Netwerk Binnenstad 19 september 2012

5 5 Tramlijn 19 • Start aanleg door minister Schultz van Haegen op 14 juni • Tram verbindt historische binnenstad met Technologische Innovatie Campus Delft met TU en Technopolis • Tram moet eind 2015 reizigers gaan vervoeren 5Mededelingen & Update Netwerk Binnenstad 19 september 2012

6 6 Sint Sebastiaansbrug • Samenwerkingsovereenkomst met Provincie Zuid- Holland • Provincie Zuid-Holland heeft regie bij bouw nieuwe brug • Ontwerp brug in voorbereiding • Nieuwe brug moet eind eerste kwartaal 2015 klaar zijn i.v.m. rijden tram eind 2015 6Mededelingen & Update Netwerk Binnenstad 19 september 2012

7 7 Autoparkeren Binnenstad • Delft werkt aan een nieuw parkeerbeleidskader • Moet gaan gelden tot 2020 • De juiste parkeerder op de juiste plaats • Grotere kans op parkeerplek voor bewoners • Duidelijkheid voor bezoekers • Input uit de stad via parkeerpanels en parkeerpodia • Doel is behandeling in gemeenteraad voor eind 2012 • Daarna verdere uitwerking maatregelen Mededelingen & Update Netwerk Binnenstad 19 september 2012

8 8 Fietsparkeren in de binnenstad • Gemeente werkt aan aanpak fietsproblematiek • 3 Pilotgebieden:  Choorstraat  Oude Langendijk  Bastiaanplein • Aanpak richt zich doelgroepenbenadering • Maatregelen: De juiste parkeerder op de juiste plaats  Verplaatsen klemmen naar de randen en vervanging door fietsparkeervakken  Communicatie  Gratis bewaakte fietsenstallen  Handhaving weesfietsen  Onderzoek inpandig stallen (Oude postkantoor mogelijk pilotlocatie) Mededelingen & Update Netwerk Binnenstad 19 september 2012

9 9 Blauw • Museum Het Prinsenhof geeft Delfts Blauw prominente plek • Vernieuwende, spannende en op beleving gerichte presentaties • Vanaf begin 2014 vaste tentoonstelling van Delfts Blauw • Naast promotie en kennisdeling verdere ontwikkeling Delfts Blauw als design en kunst Mededelingen & Update Netwerk Binnenstad 19 september 2012

10 Restauratie Nieuwe Kerk 10Mededelingen & Update Netwerk Binnenstad 19 september 2012 • Lobby kerkbestuur en gemeentebestuur succesvol • Rijk geeft ruim 6 miljoen subsidie restauratie • Benodigd restauratiebudget van 11 miljoen nu bereikbaar • Start restauratie eind dit jaar

11 11 Netwerk Binnenstad & Nieuwsbrieven  14 december  14 december om 16.00 uur  Nieuwsbrief  Nieuwsbrief binnenstad verschijnt ieder kwartaal Af- Aanmelden? www.delft.nl/binnenstad 11Mededelingen & Update Netwerk Binnenstad 19 september 2012

12 12 Mededelingen & Update Netwerk Binnenstad 19 september 2012


Download ppt "De stad denkt mee en doet mee 1 • Waardering voor grote betrokkenheid bij binnenstad • Belangenorganisaties bieden rapport aan over groen, na eerdere rapporten."

Verwante presentaties


Ads door Google