De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Ik blijf aan zet” Archipel – Eindhoven De cliënt in regie

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Ik blijf aan zet” Archipel – Eindhoven De cliënt in regie"— Transcript van de presentatie:

1 “Ik blijf aan zet” Archipel – Eindhoven De cliënt in regie
Hans Hendriks manager programma Client in Regie De cliënt in regie

2 Het kan en moet anders in de zorg
Maatschappelijke ontwikkelingen: Maatschappelijke druk: de nieuwe ouderen (eigen regie , maatwerk) Terugtredende overheid De-institutionalisering Maatschappelijke integratie en participatie Van recht naar compensatiebeginsel Maatschappelijk ondernemerschap nodig Bewegingen binnen de zorg: van zorg naar welzijn van formele zorg naar informele zorg van intramuraal naar extramuraal organisatie dicht bij de klant

3 Archipel neemt de uitdaging aan
Vooral eigen visie en morele keuze: Verantwoordelijkheid voor eigen leven zeggenschap over eigen zorg en dienstverlening: Client in Regie 5 kernprincipes: Eigen kracht Keuzevrijheid Dialoog Oplossingsgericht Maken/nakomen concrete afspraken

4 Visie “Cliënt in regie”: bepalend voor (andere) opzet zorg- en dienstverlening
Paradigmashift: Cliënt wordt koopkrachtige klant Van Naar Zorg is gratis (overheid regelt en betaalt, beperkte eigen bijdragen Zorg kost geld (klant bepaalt en betaalt, overheid faciliteert op maat) Focus op overheid en zorgkantoor Focus op de klant (wat wil die, wat kan die, welke hulpbronnen heeft die) Leveren van (zoveel mogelijk) wettelijk gedefinieerde producten tegen vaste tarieven Individuele arrangementen (wat heb jij nodig, wat is al geregeld, welke aanvullende diensten moeten wij leveren)

5 Visie “Cliënt in regie”: bepalend voor (andere) opzet zorg- en dienstverlening
Vraagt om transitieprogramma, 3 programmalijnen: Samenspel cliënt, mantelzorger, medewerker intervisie/casuïstiekbesprekingen (op basis kernprincipes) mantelzorgers/mantelzorgondersteuning coachingstraject Experimenten/ontwikkeling best-practices (voorbeelden volgen) gedifferentieerder aanbod veranderde werkwijzen en instrumenten andere organisatievormen Verbetering klantmanagement positionering en facilitering contactverzorgenden alternatieven

6 Voorbeeld 1: persoonsvolgend budget
Klant beschikt over eigen (virtueel) budget Totale budget = tarief ZZP (faciliteiten overheid) eigen betalingen betalingen netwerk Klant bepaalt wat hij aan ondersteuning nodig heeft Volgorde invulling ondersteuningsvraag: zelf sociale hulpbronnen (familie, vrienden/kennissen, vrijwilligers) andere cliënten professionele hulp

7 Voorbeeld 1: persoonsvolgend budget (vervolg)
Archipel levert een klantondersteuner (“maatje van de klant”) Contact start in thuissituatie verhelderen ondersteuningsvraag in kaart brengen eigen mogelijkheden en van netwerk verbinding leggen met andere klanten en informele zorg formuleren vraag aan professionele ondersteuning beheer (virtuele) individuele budget Resultaat: Concept leefplan van cliënt (instrument van LOC!) Concept ondersteuningsvraag Concept financieel overzicht Voortdurend informatie – uitwisseling (contactverzorgende, klantondersteuner, dagbestedingscoach, andere dienstverleners)

8 Voorbeeld 2: individueel dagbestedingsarrangement
Busje komt zo………….. of komt nooit Standaard en traditioneel Vaste producten Gescheiden groepen beperkt vaste groepen weinig vernieuwend Naar binnen inflexibiliteit

9 Voorbeeld 2: individueel dagbestedingsarrangement - vervolg
Individueel arrangement Uitgebreid en gedifferentieerd aanbod Integrale kostprijs Zelf betalen; indicaties = portemonnee cliënt Buiten de muren, “normale” voorzieningen Borging klantsturing dagbestedingscoach (vraagkant) programmaleiders (aanbodkant) klantgestuurd breed flexibel vernieuwend Voortdurende dialoog individueel arrangement Buiten de muren Integrale kostprijs

10 Toekomstbestendig Cliënt in regie Klantsturing geborgd Geen nieuwe gemeentelijke bureaucratie Geen aanbesteding, geen verliezers Kansen voor ketensamenwerking Compensatiebeginsel Financiële speelruimte voor financiers

11 Voorbeeld 3: (zorg)LEEFplan vanuit programma van eisen Client in Regie
(zorg)LEEFplan is van de cliënt en niet van professionals vooral het dagelijks leven van de cliënt (wonen, dagbesteding, relaties, omgaan met beperkingen) beeld hoe cliënt met ondersteuning netwerk eigen leven invult en gewenste ondersteuning/facilitering bevat alle afspraken die voor de cliënt van belang zijn (wat, hoe, wanneer, sfeer/ambiance, prijs/kosten) Vast maatje voor de cliënt (klantondersteuner, evv-er, contactverzorgende) “accountmanager”: contractpartner voor cliënt, monitoring afspraken heeft positie, faciliteiten en competenties daarvoor Intensief en proactief contact, zo mogelijk al vóór inhuizing Bepalend voor kwaliteit zorg Inschakelen disciplines op maat/op vraag (back office)

12 Discussie: Spanningsvelden, dilemma’s, oud-nieuw denken
Client in regie versus professionele verantwoordelijkheid Eigen regie versus beperkt “ziekte inzicht” Eigen kracht versus professionele bemoeienis Specifieke voorzieningen versus maatschappelijke integratie en participatie Integrale benadering = multidisciplinair werken? (MDO??) Passen bestaande werkwijzen bij nieuwe denken?


Download ppt "“Ik blijf aan zet” Archipel – Eindhoven De cliënt in regie"

Verwante presentaties


Ads door Google