De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Exxellence Group Maarten van der Hoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Exxellence Group Maarten van der Hoek."— Transcript van de presentatie:

1 Exxellence Group Maarten van der Hoek

2 Over Exxellence Group

3 De klantgerichte overheid
….Inwoners, bedrijven en instellingen wensen naar eigen keuze niet alleen op traditionele wijze maar ook op digitale wijze, ongeacht tijdstip en plaats diensten en producten van de gemeente af te kunnen nemen. Bovendien willen ze niet onnodig om gegevens worden bevraagd als die gegevens reeds binnen de overheid beschikbaar zijn (omdat ze al eerder aangeleverd zijn) …..

4 Samenwerking Steeds meer overheden (gemeenten, waterschappen, provincies) werken samen op specifieke vakgebieden. In veel gevallen start deze samenwerking op het gebied van waarderen, heffen en innen. Voorbeelden van dergelijke organisaties: - Gemeentelijk Belastingkantoor Twente - GBLT (Gezamenlijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn)

5 Informatie huishouden
Bij multichannel dienstverlening en de ontsluiting van basisregistraties (bouwstenen van het NUP) ontstaan meerdere uitdagingen, waaronder: Kanaalonafhankelijke ontsluiting van gegevens naar burgers en bedrijven (inzien taxatieverslag, inzien gecombineerde aanslag, en status van bezwaar). Het eenmalig opslaan en meervoudig gebruik van gegevens uit basisregistraties (koppeling BAG en WOZ)

6 Kanaalonfhankelijkheid
Elektronische formulieren via internet Elektronische formulieren via intranet Telefoon / callcenter Fysieke balie Mobiel Post Chat

7 Functionele architectuur

8 Gebruik basisregistraties
Het landelijk stelsel van basisregistraties is zodanig van opzet dat gegevens eenmalig worden geregistreerd en meervoudig worden ontsloten/gebruikt. Deze gegevens worden niet alleen inzichtelijk gemaakt aan burgers en bedrijven, maar worden ook ingezet voor de interne procesafhandeling. Voor het waarderings-, het heffings- en het invorderingsproces is betrouwbare (volledige, juiste en actuele) informatie uit de BAG cruciaal.

9 Presenteren basisgegevens
Basisgegevens kunnen worden gepresenteerd aan burgers en bedrijven. Gegevens uit de BAG en de WOZ kunnen worden gebruikt voor het weergeven van het object en de waardering. Mogelijkheden: Inzien taxatieverslag Inzien gecombineerde aanslag Eigen object en referentieobjecten zijn beschikbaar

10 Functionele architectuur

11 Distribueren basisgegevens
Vanuit een bron systeem (BAG) worden mutaties verstuurd naar een afnemer (WOZ). Door configuratie van regels in het datadistributiemechanisme wordt aangegeven welke systemen als bron zijn geidentificeerd of als afnemer. In het datadistributiemechanisme wordt er gewerkt met afnemerindicaties, waarbij een afnemer bij een informatieobject aangeeft voor welke categorie deze kennisgevingen en wijzigingen wil ontvangen. Afhankelijk van de geconfigureerde rechten worden de uit de bron ontvangen kennisgevingen aan de afnemers toegestuurd

12 Opvragen basisgegevens
Wanneer een taakapplicatie bijvoorbeeld een nieuwe cliënt of aanvrager op wil voeren in de eigen gegevensopslag moet deze die gegevens eerst opvragen bij de basisregistratie (in de lokale- of landelijke- registratie). Voor deze gegevensvragen worden de taakapplicaties aan de Universele Gegevens Interface (UGI) gekoppeld. Het is voor de taakapplicatie niet meer noodzakelijk te weten waar deze gegevens vandaan moeten komen, de UGI gaat op basis van de vraag en de geconfigureerde regels op zoek in de beschikbare bronnen en levert een antwoord.

13 Distribueren basisgegevens
Basisregistratie Landelijke Voorziening webservices Mutatieberichten Databroker Datadistributie UGI Universele Gegevens Interface Datadistributie database Zoek meervoudig Zoek enkelvoudig Ontvang mutatiegegevens Zet/verwijder afnemerindicaties Applicatie Gegevensopslag

14 Distribueren basisgegevens
Bronnen Afnemers MidOffice Broker Datadistributie B1 A1 B2 A2 B3 A3 Gegevensmagazijn Personen BAG Werknemers B4 A4 Aparte processen Data Distributie Mechanisme Gegevensopslag

15 Mobiel werken

16 Samenwerken en innoveren

17 Dank voor uw aandacht! Vragen? Vragen!
Welbergweg 80-84 Postbus 768 7550 AT Hengelo (Ov.) +31 (0) Dank voor uw aandacht! Vragen? Vragen! Partner voor elektronische dienstverlening


Download ppt "Exxellence Group Maarten van der Hoek."

Verwante presentaties


Ads door Google