De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op het Dockingacollege

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op het Dockingacollege"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op het Dockingacollege
VMBO-GT Welkom op het Dockingacollege VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

2 Programma VMBO-GT • PTA • Overgang klas 3 naar klas 4
• Informatie en contact • Begeleiding/hulp/absentie • Informatie via de Website, Magister en Brainbox • Stages (maatschappelijke stage/arbeidsoriëntatie) VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

3 Programma VMBO-GT Na de Pauze:
• Uitwerking Rekenbeleid (Referentiekader 2F) voor VMBO-GT • Kennismaking mentor VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

4 PTA VMBO-GT Programma toetsing en Afsluiting
• Regeling van alles wat met Schoolexamen te maken heeft • Beschrijving schoolexamen onderdelen per vak • Overgangsregeling • Toetsroosters VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

5 PTA VMBO-GT Voldoende of Goed Klas 3
• Afronding CKV (Cultureel Kunstzinnige Vorming) • Handelingsopdrachten • Praktische opdracht: Arbeidsoriëntatie Voldoende of Goed VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

6 Overgang 3 naar 4 VMBO-GT Cijfers
• Cijfers die alleen meetellen voor rapporten • Cijfers die meetellen voor PTA èn rapport VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

7 Overgang 3 naar 4 VMBO-GT Over naar klas 4: Rapportcijfers
• hoogstens drie onvoldoendes • hoogstens 5 manco’s • voldoen aan eisen vakkenpakket • bij meer dan 6 manco’s op 3e rapport altijd in de categorie ‘Bespreken’!! VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

8 Overgang 3 naar 4 VMBO-GT Eisen vakkenpakket
1 x 5 mag; rest moet 6 of hoger zijn. 2 x 5 mag; rest moet 6 of meer zijn en in ieder geval 1 x 7 of hoger. 1 x 4 mag; rest moet 6 of meer zijn en in ieder geval 1 x 7 of hoger. Gemiddelde Vakkenpakket ≥ 5,5 Alle schoolexamenonderdelen van klas 3 afgerond!! VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

9 Informatie en contact VMBO-GT VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

10 VMBO-GT Spreekavond: Informatie-avond: 17 december en 8 april
In april 2014 kiezen leerlingen een definitief vakkenpakket voor klas 4 VOORLICHTINGSAVOND ‘KEUZES’ op: 1 april 2014 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

11 VMBO-GT Website • nieuws en informatie, (toets)roosters, foto’s enz.
( • nieuws en informatie, (toets)roosters, foto’s enz. VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

12 VMBO-GT • Magister (cijfers, absentie, huiswerk, toetsen)
VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

13 VMBO-GT MagisterApp : Meta meta.schoolmaster.nl
• De app Meta downloaden uit de Apple App Store of uit de Android Market. • Schoolgegevens en inloggegevens invoeren • Inzage cijfers, huiswerk, agenda, aanwezigheid Hoe?? Bekijk instructiefilmpje op: meta.schoolmaster.nl VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

14 VMBO-GT • Nieuwsbrieven • 4 keer per jaar
• Verspreiding op papier en mail. VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

15 VMBO-GT Facebook • nieuws en informatie, foto’s, filmpjes enz.
(DockingaCollege-VmboGT) • nieuws en informatie, foto’s, filmpjes enz. VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

16 VMBO-GT Twitter • nieuws en informatie enz. (DockingaVmboGT)
VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

17 VMBO-GT Contact: • Mentor • Teamleider • Conciërge • Decaan • Docenten • Spreekavonden VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

18 Huiswerk Gemiddeld 1 uur per dag
VMBO-GT Huiswerk Gemiddeld 1 uur per dag VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

19 Huiswerk VMBO-GT Werken op school Openingstijden mediatheek:
Ma – u Di – u Wo – u Do – u Vr – u Werken op school mag altijd, evt. in overleg met een docent VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

20 VMBO-GT Absentie Ziekmelding: Per telefoon naar conciërge
Tijdens schooldag ziek naar huis: - telefonisch bericht van thuis. Wanneer leerling weer naar school gaat: - telefonische ‘beter-melding’ (NB: afmelden voor Schoolexamens zie Examenreglement VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

21 VMBO-GT Stages Maatschappelijke stage: Arbeidsoriëntatie:
Basisprincipe: VRIJWILLIGERSWERK 10 uur gedaan in onderbouw, nog aanvullende mogelijkheden in klas 3 Zeer nuttig voor keuze vervolgopleidingen, intake-gesprekken, enz. Contactpersoon: mevr. T. Bosma Arbeidsoriëntatie: Stage bij bedrijf/instelling Stageweken: 24 mrt t/m 28 mrt en 31 mrt t/m 4 april VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

22 VMBO-GT Stages Techniek:
Vrijdag 11 oktober gaan alle leerlingen uit klas 3 met natuurkunde in hun pakket ‘s middags (na 12.20u) naar 2 technische bedrijven. Ouders die mee willen (1 volw/groepje) kunnen zich opgeven bij de contactpersoon: mevr. T. Bosma VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

23 Voorbeelden: VMBO-GT PTA Magister (ouderaccount)
VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

24 Pauze VMBO-GT VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

25 Reken maar! Door: Jannechien van der Wal (rekencoördinator VMBO-GT)
Rekenbeleid Dockingacollege VMBO-GT Reken maar! Door: Jannechien van der Wal (rekencoördinator VMBO-GT) VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

26 VMBO-GT Waarom rekenen? • Aanleiding • Referentieniveau 2F
• Schooljaar 2015/2016 • Zelfstandig onderdeel van CE VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

27 VMBO-GT Rekenonderwijs klas 1 • Lager dan 1F
VAS 0 meting in oktober: • Lager dan 1F • Begeleiding rekencoach  leerlingen en ouders • Gebruik Got-it • Onderhoud en aandacht voor rekenen (bijv. spelvorm) bij Wiskunde VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

28 Rekenonderwijs klas 2 t/m 4
VMBO-GT Rekenonderwijs klas 2 t/m 4 Klas 2: 1e halfjaar gelijk aan klas 1 (a.d.h.v. VAS 1) 2e halfjaar  alle leerlingen starten met Got-it Klas 3: rekenles  Got-it Maart 2014: deelname landelijke rekentoets  vrijstelling (zakken nog niet mogelijk) VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

29 Rekenonderwijs klas 2 t/m 4
VMBO-GT Rekenonderwijs klas 2 t/m 4 Geslaagd voor rekentoets  geen rekenles meer in klas 4 Behaalde cijfer uitgangspunt voor rekenen in het vervolgonderwijs Klas 4: Speciaal traject onder begeleiding van de rekencoördinator VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

30 VMBO-GT Got-it?! • Webbased rekenprogramma • 4 domeinen (2F)  getallen, verhoudingen, meten en verbanden • 11 onderwerpen • 4 fases per onderwerp  basis, instructie, toepassen, complex toepassen • Instaptoets  niveau per onderwerp • Zelfstandig doorwerken • Toetsen  rapportage VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

31 Demo Got-it?! VMBO-GT VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

32 VMBO-GT Hulples rekenen Incidenteel Verplicht voor uitvallers (toets)
Aanmelden gaat niet via de mentor Hardnekkige rekenproblemen  handelingsplan Ontwikkeling protocol zwakke rekenaars VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

33 Vragen? VMBO-GT VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg


Download ppt "Welkom op het Dockingacollege"

Verwante presentaties


Ads door Google