De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

- - +31 20 525 1630 Sociale Zekerheidsbestanden: bruikbaarheid en valkuilen Presentatie voor: microgebruikersdag CBS Voorburg,

Verwante presentaties


Presentatie over: "- - +31 20 525 1630 Sociale Zekerheidsbestanden: bruikbaarheid en valkuilen Presentatie voor: microgebruikersdag CBS Voorburg,"— Transcript van de presentatie:

1 www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Sociale Zekerheidsbestanden: bruikbaarheid en valkuilen Presentatie voor: microgebruikersdag CBS Voorburg, 8 november 2007 Marloes de Graaf-Zijl

2 Bruikbaarbeid: Welke vragen heeft SEO beantwoord met de sociale zekerheidsbestanden van het CBS  In beeld brengen van stromen tussen WW, bijstand, nug, arbeidsongeschiktheid en werk De weg naar werk (2006), De weg terug (2005), Re-integratie van niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (2007)  Inzet en effectiviteit re-integratiedienstverlening voor verschillende groepen De weg terug (2005), De weg naar werk (2006), Kosten en baten van reïntegratie (2006), Werkt de reïntegratiemarkt? (2007), Leidt de SVWW tot werk? (2007), Tweedekans re-integratie in cijfers (2007), Re-integratie van niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (2007)

3 Voorbeeld Bron: De weg naar werk (2006)

4 Gebruikte databestanden  WW-administratie  AO-administratie  Bijstand: ABW-administratie (1999-2004) en BUS (2005)  Inschrijvingen CWI  ID-, WIW en WSW (gesubsidieerde arbeid)  Werk: SSB-banen (CBS) en VPD (UWV)  Re-integratie: MOSA (2002-2004), SRG (2005), MIR/SIR (2002-2005 van UWV)

5 Valkuilen 1. Inconsequenties tussen jaargangen van dezelfde bestanden:  Het ene jaar maandbestanden, andere jaar jaarbestanden  Codering missing values verschilt  Codering variabelen verschilt  Namen variabelen verschillen  Dit treedt in extreme mate op bij overgang naar nieuw bestand, bijv. ABW naar BUS. Extra probleem: missende observaties bij koppeling tussen ABW en BUS.

6 Valkuilen 2. Datumvariabelen  Vaak meerdere datumvariabelen in één bestand, die behoorlijk uit elkaar kunnen liggen. Voorbeeld in WW-administratie: CBS- variabele (begin registratie) anders dan UWV-variabele (begin uitkering). In ABW: door CBS geïmputeerde datum (begdat) en administratieve datum (invadm). Welke kiezen?  Ieder bestand op andere manier. WW: CBS maakt een eigen begin en einddatum aan obv maand waarin voor het eerst en laatst geregistreerd. AO: CBS maakt variabele recsrt (startend, lopend, eindigend in de betreffende maand). Bijstand: BUS helemaal geen correctie, ABW geïmputeerde begindatum van de uitkering naast datum invoering administratie.  Zelf check op aanwezigheid in volgend maandbestand levert nog weer ander informatie op. Verschillen zeer substantieel!

7 Valkuilen 2. Datumvariabelen (vervolg)  Datum uit verschillende bestanden sluit vaak slecht op elkaar aan. Bijvoorbeeld overlap of juist groot gat. Wat betekent dit? Is er echt sprake geweest van overlap of een periode buiten de arbeidsmarkt, of zijn dit administratieve fouten?  Als alle bestanden aan elkaar zijn gekoppeld blijken er situaties op te treden die in praktijk niet kunnen. Bijvoorbeeld geen baan direct voorafgaand aan WW of WAO.  Vooral missende einddatum is een probleem, want dan zie je nieuwe situaties beginnen, terwijl vorige situatie niet is afgesloten. UWV voert zelf nog bewerkingen uit ter correctie op einddatum. Dit komt niet in CBS bestand terecht, dus niet bij ons als gebruikers.

8 Valkuilen 3.Macro versus micro  Wij zijn niet in staat gebleken om met de sociale zekerheidsbestanden (microbestanden) van het CVB de macrogegevens van Statline te reproduceren. Buitenwereld vraagt hier wel om. Bij verschil moeten wij uitleg geven. Dat is lastig.  Deskundigen binnen CBS weten niet met welke bestanden externe onderzoekers werken. Na toelichting geven ze aan dat het nooit zal lukken om met deze microbestanden de macro in- en uitstroom uit de uitkeringen te reproduceren, omdat zij zelf nog allerlei bewerkingen uitvoeren. Waarom krijgen externe onderzoekers niet de beschikking over de bewerkte bestanden?

9 Valkuilen 4.Kenmerken uitkering  Makkelijkst is de kenmerken op moment start uitkering (bv 1e maand) te nemen. Probleem: vaak niet representatief, bijvoorbeeld hoogte uitkering in 1e maand vaak afwijkend van volgende maanden. Welke maand wel representatief?

10 Oplossing  Oplossing van veel van onze problemen lijkt te liggen in gebruik SSB-bestanden in plaats van sociale zekerheidsbestanden.  Voordeel SSB-bestanden (onder voorbehoud, zelf nog niet mee gewerkt):  datums gecheckt en zoveel mogelijk passend gemaakt  consequent gebruik variabelen tussen jaren  uniformiteit tussen ww, ao en bijstand

11 Discussie  Externe onderzoekers beschikking geven over de bewerkte bestanden van afdelingen ipv ruwe bestanden?  Levering UWV aan CBS: snelheid versus volledigheid. Krijgen onderzoekers beschikking over correcties die UWV maakt?  Uniformering databestanden WW, AO, Bijstand.  Uniformering naamgeving en codering over de jaren. Met terugwerkende kracht door CBS?  Overgang van bestandstype zoals ABW → BUS: zoveel mogelijk uniformeren naamgeving, codering. En er mogen geen observaties zoek raken. Moet CBS einddatum aanpassen in vorig bestand?  Verantwoordelijkheid onderzoeker versus CBS: zijn de databestanden (het meest) geschikt voor het beantwoorden van de vraag. Geldt hier first- mover disadvantage?  SPSS-bestanden altijd up-to-date. Onderzoekers die werken met andere programma’s maken zelf kopie: niet up-to-date. Beide nadelen. Vervelend als bestand waarmee je werkt opeens verandert. Maar ook vervelend als je werkt met onvolledig bestand en dat achteraf hoort dat er een nieuw bestand beschikbaar was.


Download ppt "- - +31 20 525 1630 Sociale Zekerheidsbestanden: bruikbaarheid en valkuilen Presentatie voor: microgebruikersdag CBS Voorburg,"

Verwante presentaties


Ads door Google