De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Globalisering een uitdaging voor het beroepsonderwijs Frans van Vught Congres Grensverleggend Samenwerken Rotterdam, 19 september 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Globalisering een uitdaging voor het beroepsonderwijs Frans van Vught Congres Grensverleggend Samenwerken Rotterdam, 19 september 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Globalisering een uitdaging voor het beroepsonderwijs Frans van Vught Congres Grensverleggend Samenwerken Rotterdam, 19 september 2008

2 Netherlands house for Education and Research19-09-2008 Congres Grensverleggend Samenwerken 2 Europese middeleeuwen  reizende academici  rondtrekkende arbeidslieden tot aan de opkomst van de natiestaat!

3 Netherlands house for Education and Research19-09-2008 Congres Grensverleggend Samenwerken 3 Gevolgen voor het onderwijs  ‘nationalisering’  fragmentatie  21 e eeuw: nieuwe Europeanisering?

4 Netherlands house for Education and Research19-09-2008 Congres Grensverleggend Samenwerken 4 Twee concepten 1.globalisering 2.internationalisering

5 Netherlands house for Education and Research19-09-2008 Congres Grensverleggend Samenwerken 5 Globalisering  voortgaand proces van economische, politieke en culturele verwevenheid  economische integratie via markten voor goederen, diensten, kapitaal … arbeid en kennis

6 Netherlands house for Education and Research19-09-2008 Congres Grensverleggend Samenwerken 6 Gevolgen van globalisering  (inter-) nationale innovatiestrategieën  snelle veranderingen arbeidsmarkten  vraag naar nieuwe beroepscompetenties  tekorten bepaalde categorieën werknemers  veranderende startkwalificaties  continue aanpassing beroepscompetenties in een internationale context!

7 Netherlands house for Education and Research19-09-2008 Congres Grensverleggend Samenwerken 7 Uitdagingen voor het beroepsonderwijs  doorbreek grenzen nationale onderwijsstelsels  streef naar internationale positionering  ontwikkel eigen missie en profiel  vergaar private middelen ter investering  gebruik Europese instrumenten (EQF, ECVET, EUROPASS)  ontwikkel doorlopende leerwegen  valideer informeel en non-formeel leren  werk aan grensoverschrijdende kwaliteitszorg en erkenning diploma’s uitdagingen voor bestuurders EN overheden!

8 Netherlands house for Education and Research19-09-2008 Congres Grensverleggend Samenwerken 8 Internationalisering  toenemende samenwerking tussen natiestaten  opkomst supranationaal bestuursniveau (Europese Unie)

9 Netherlands house for Education and Research19-09-2008 Congres Grensverleggend Samenwerken 9 Initiatieven onderwijsvelden  hoger onderwijsruimte (EHEA) via Bologna- proces: stelselconvergentie via Europese instrumenten zoals ECTS  Europese ruimte voor mbo (EVETA) via het Kopenhagen-proces: stelselconvergentie?

10 Netherlands house for Education and Research19-09-2008 Congres Grensverleggend Samenwerken 10 Waar blijft het beroepsonderwijs?  te veel accept op nationale stelselverschillen  te weinig gemeenschappelijke Europese perspectieven  te weinig betrokkenheid leerlingen, docenten en bestuurders bij Kopenhagen-proces  te weinig prioriteit van nationale overheden bij Europese samenwerking

11 Netherlands house for Education and Research19-09-2008 Congres Grensverleggend Samenwerken 11 Tijd voor een proactief Europees beroepsonderwijs!  een Europees platform  steun van overheden  ontwikkelen en toepassen Europese instrumenten  Europese benchmarking en rapportages

12 Netherlands house for Education and Research19-09-2008 Congres Grensverleggend Samenwerken 12 Frans van Vught f.a.vanvught@utwente.nl De terugkeer van de internationale beroepsbeoefenaar!


Download ppt "Globalisering een uitdaging voor het beroepsonderwijs Frans van Vught Congres Grensverleggend Samenwerken Rotterdam, 19 september 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google