De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

B P V B P V . . . . . ..

Verwante presentaties


Presentatie over: "B P V B P V . . . . . .."— Transcript van de presentatie:

1 B P V B P V

2 STAGE

3 ter herinnering: formulier opgave stageplaats herkansingen
nog geen stageplaats kunnen vinden ?

4 nieuwe wetten, nieuwe termen
BPV = Beroeps Praktijk Vorming WEB = Wet Educatie en Beroepsonderwijs BOL = Beroeps Opleidende Leerweg

5 TMLO & MLO TMLO wordt nu de opleiding voor vakfunctionaris, niveau drie genoemd MLO heet in de WEB de opleiding voor middenkaderfunctionaris, niveau vier. Er wordt ook gesproken over BOL 3 en BOL 4

6 Belangrijke documenten
De Praktijkovereenkomst (POK) Het BPV document Het Stagecontract

7 De Praktijkovereenkomst
drie partijen moeten tekenen: de stagiair de stageverantwoordelijke (bedrijf) de directeur van de school bestemd voor de inspecteur van het onderwijs 

8

9 Formulier Praktijkovereenkomst
datum aanvang: datum beëindiging: volgens contract werklokatie: kan anders zijn dan het postadres praktijkbegeleider: stagebegeleider van het bedrijf contactpersoon: stageverantwoordelijke latere starters: formulier tijdig bij Monique ophalen

10 Formulier Praktijkovereenkomst
Na inlevering van het formulier krijg je een POK toegestuurd. Dat formulier moet door de drie partijen ondertekend worden en binnen een maand ingeleverd te zijn bij de administratie.

11 NIET VERGETEN TE VRAGEN:
Is het bedrijf geaccrediteerd door de PMLF (VAPRO) ? Geldt er een geheimhoudingsplicht ? Is het VGA-1 certificaat verplicht ? Is de veiligheidsbril op eigen kosten ?

12 BPV document

13 Het BPV document bevat:
naam & adres gegevens van de drie betrokken partijen het stagewerkplan de tweewekelijkse gesprekken de beoordelingsformulieren

14 Vermeld op de voorkant van het document je naam en de overige gegevens !

15 Op blz. 6 vul je de resterende gegevens in:
lokatie : alleen als de afdeling over meer zalen of gebouwen verspreid is stageverantwoordelijke: vaak het hoofd van de afdeling stagebegeleider : begeleider op het bedrijf vrije dagen: volgens stagecontract terugkomdagen: dag van de week & frequentie (bijvoorbeeld 10 keer op vrijdag)

16 ROC Zadkine, afdeling laboratoriumopleidingen Marconistraat 16
3029 AK Rotterdam 010 – dhr. N.V. Kabel 010 – je directe stagedocent 010 – vraag aan je stagedocent

17 Leerdoelen en verwachtingen van de stage
blz.8 en blz.9 Vul dit in samen met je SLB-er of stagedocent en samen met je stagebegeleider op het bedrijf. Na afloop van de stage wordt dit gebruikt bij het reflectiegesprek

18 stagewerkplan Let er op dat je een spreiding krijgt over de verschillende soorten werkzaamheden: alles wat vooraf gaat aan de analyse zoals monstervoorbereiding & registratie, werkplanning alles wat tot het ‘gewone’ analysewerk hoort alles na afloop zoals dataverwerking, rapporteren, schoonmaken Kamv: kwaliteitszorg, arbo, milieu, veiligheid zoals afvoer van afval, gebruik chemicaliën, werken volgens procedures En verder: instructie ontvangen ? >>> X betreffende werk goed uitgevoerd ? >>> X betreffende werk zelfstandig uitgevoerd ? >>> X beheers je het betreffende werk ? >>> paraaf begeleider

19 In de loop van de stage kan deze lijst verder uitgebreid worden met ‘nieuwe’ werkzaamheden.
Als het bedrijf een uitgewerkt stage-werkplan heeft, mag je een kopie hiervan in je BPV-map stoppen.

20 de stage opdracht (verplicht voor BOL-4)
Een korte omschrijving kan volstaan, bijvoorbeeld: ‘stagiair krijgt een deelopdracht uit het polypeptide onderzoek van drs. Jansen’ In de loop van de stage moet de omschrijving compleet gemaakt worden Je mag een extra inlegblad toevoegen Als het bedrijf al een uitgebreide omschrijving heeft kan een kopie hiervan in je map gedaan worden.

21 tweewekelijkse gesprekken
Nodig om inzicht te krijgen in de voortgang van de stage. meestal de gesprekken met je stagebegeleider op het bedrijf, vermeld ook de gesprekken met de stagedocent of stagecoördinator, noteer de gemaakte afspraken ! (en laat dit zo nodig controleren)

22 Stageverslag In het BPV-document is het minimum opgenomen waaraan het stageverslag moet voldoen. Uitgebreide informatie over het verslag kun je vinden in de BPV informatiegids van school.

23 Beoordelingsformulieren
nodig voor de tussentijdse beoordeling; noteer de afspraken en actiepunten ter verbetering. nodig voor de eindbeoordeling; zorg dat de juiste handtekeningen eronder komen; maak een kopie voor de stagedocent.

24 voorwaarden voor het diploma
inleveren van een kopie van de beoordelingsformulieren; bij twee stagebedrijven horen twee BPV-documenten, dus 2x kopieën maken; geen achterstand van tentamens; positieve externe legitimering; en dan

25 diploma analist

26 En verder is er ook nog: >>>

27 het stagecontract Dit is een arbeidsovereenkomst waarin de rechten en plichten van het bedrijf en de werknemer (of stagiair) staan, zoals: het aantal vrije dagen, het ‘salaris’, verzekering en aansprakelijkheid. Het contract is er voor je eigen belang ! N.B. Een voorbeeld contract is te downloaden via onze website.

28 de BPV informatiegids Hierin staat de informatie die hier op school geldt. Je kunt hierin van alles vinden over: het stageverslag het stagepraatje verzekeringen etc.

29 Tot slot: Uiterlijk half september lever je het ingevulde formulier voor de POK in op de administratie. De eerstvolgende terugkomdag heb je het ingevulde BPV-document bij je:  naam & adres gegevens,  stagewerkplan,  stage-opdracht.

30 Iets vergeten ? Kijk op: http://www.zadkinezorg.nl klik op:
> onderwijs > labtechniek > onderwijs > stage

31 Succes met je stage !

32 Een baan ? Een vervolgopleiding ?
Donderdag 25 november 2010 Lab Career Event ‘t Veerhuis Nieuwegein


Download ppt "B P V B P V . . . . . .."

Verwante presentaties


Ads door Google