De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Honger, naar GOD. Het motief om te vasten..

Verwante presentaties


Presentatie over: "Honger, naar GOD. Het motief om te vasten.."— Transcript van de presentatie:

1 Honger, naar GOD. Het motief om te vasten.

2 ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen.
Vasten openbaart de mate waarin voedsel heerschappij over ons heeft, of televisie, computer of iets anders waaraan we ons steeds weer onderwerpen. 1Kor. 6:12b ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen.

3 God schiep honger en dorst.
Joh. 6:35 “Ik ben het Brood des levens” “wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.” Het gevaar van eten is dat we verliefd worden op de gave, het gevaar van vasten is dat we de gave minachten en dat we prat gaan op onze wilskracht.

4 Heer, maak mij een instrument van uw liefde
Heer, maak mij een instrument van uw liefde. Waar haat het hart verscheurt, laat mij liefde brengen. Waar wordt beschuldigd, laat mij vergeving schenken. Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, laat mij eenheid stichten. Waar twijfel knaagt, laat me geloof brengen. Waar dwaling heerst, laat me waarheid uitdragen. Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, laat hoop doen herleven. Waar droefenis neerslachtig maakt, laat me vreugde brengen. Waar duisternis het zicht beneemt, laat me licht ontsteken.   Maak dat wij niet zozeer zoeken om getroost te worden, als wel om te troosten. Om begrepen te worden als wel om te begrijpen. Om bemind te worden als wel om te beminnen.   Want wij ontvangen door te geven. Wij vinden door onszelf te verliezen. Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken en wij worden tot eeuwig leven geboren door te sterven.   Amen.  

5 Vasten past niet ( meer) in ons geloofsleven!
Ons land (dorp) heeft behoefte aan een opwekking, en deze brengen we alleen tot stand door bidden en vasten!

6 Marcus 1:12-15 12 En meteen dreef de Geest Hem uit, de woestijn in
Marcus 1:    En meteen dreef de Geest Hem uit, de woestijn in. 13 En Hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de satan; en Hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden Hem. 14   En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, 15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie. De veertigdagentijd is de belangrijkste vastenperiode in de christelijke traditie. De veertigdagentijd loopt dit jaar van aswoensdag 22 februari, tot stille zaterdag 7 april.

7 Zegen van onrust Moge God ons zegenen met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties zodat er diepgang is in onze harten. Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Moge God ons zegenen met tranen die we plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld. Zodat we doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. Franciscaner zegenbede


Download ppt "Honger, naar GOD. Het motief om te vasten.."

Verwante presentaties


Ads door Google