De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leiderschap in beweging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leiderschap in beweging"— Transcript van de presentatie:

1 Leiderschap in beweging
GGD West Brabant Bernadette van Oers Learning Summit

2 Trots GGD West Brabant en PAT Learning Solutions zijn trots op het partnership dat zij met elkaar zijn aangegaan! Learning Summit

3 Even voorstellen Learning Summit

4 Inhoud Presentatie Wat is Leiderschap 3.0
Waarom kiest GGD voor Leiderschap 3.0? Concept Leiderschapsprogramma? Opzet / Inhoud De bal is aan het rollen… Vragen Learning Summit

5 Wat is Leiderschap 3.0? Learning Summit

6 Leiderschap 3.0 Authentiek en dienend leiderschap:
Mensen die vanuit het eigen niveau anderen kunnen aanzetten tot beweging, dat zijn echte leiders. In plaats van te reageren en zaken achteraf te ‘fixen’ bewegen deze leiders anderen tot zelfsturing: op weg naar fundamentele veranderingen in het denken over de samenleving en de organisatie daarin. Learning Summit

7 Leiderschap 3.0 Richting Feiten: Organisatie structuren veranderen
Grenzen organisaties vervagen Opkomende Netwerk-economie Verdergaande ICT technologie Halfwaardetijd van kennis en kunde daalt! Samenwerken Inspelen op netwerkeconomie Leiderschap 3.0 Talentprogramma met leren in de praktijk! En over organisatiegrenzen heen Gericht op innovatie.

8 Wat is Leiderschap 3.0 Formele organisatie Concurreren Afschermen
Controleren Dilemma’s oplossen Analyse Informele organisatie Samenwerken Delen Stimuleren Dualiteit omarmen Intuïtie Learning Summit

9 Wat is Leiderschap 3.0 Hiërarchie Cijfers–Targets-KPI Of / of
Stroperige besluitvorming Zelfsturing Hogere doel inzien En / en Creativiteit en innovatie Learning Summit

10 Leiderschap 3.0 Voorbeeldgedrag – niet door afdwingen
Ondernemend innoveren Geen vaste teams, afdelingen & organisatiegrenzen Flexibel organiseren: teams samenstellen (netwerk) van interne en externe partijen Inzet social media Ontwikkeling stimuleren van talenten / competenties Learning Summit

11 Waarom kiest GGD voor dit concept?
Learning Summit

12 Over organisatiegrenzen heen
Learning Summit

13 Ontstaan van het concept
Aanleiding – Kweekvijverprogramma Conceptontwikkeling samen met PAT Leerprocessimulatie Visie op Leren en Ontwikkelen Concept Management Development Programma Learning Summit

14 Wat maakt dit concept uniek?
Nieuwe manier van leidinggeven (leiderschap 3.0). Inspelend op opkomende netwerkeconomie. Deelnemers van meerdere organisaties in 1 groep. Talentprogramma met leren in de praktijk! Project over organisatiegrenzen heen gericht op innovatie. Learning Summit

15 Wat maakt dit concept uniek?
Gericht op bereiken resultaat, niet op volgen van opleiding. Leren in de praktijk  opdrachten in de praktijk Deelnemers zelfsturend – zelf verantwoordelijk. Tutor colleges door deelnemers en Buddy coaching. Rol directies / MT als panel – stuurgroep. Delen van kennis en leerervaringen via social media (wiki – blog etc.) Learning Summit

16 Kick off bijeenkomst Learning Summit

17 Metafoor. Learning Summit

18 Aanpak. Digitale Leeromgeving PulseWeb E-learning modules
Social Media Centre (Wiki, Yammer, Blog) Verdere leeractiviteiten: Assessments en 360 graden analyse Beperkt aantal trainingsbijeenkomsten Tutorcolleges door deelnemers zelf Zelfsturende bijeenkomsten Buddycoaching Stuurgroep / panel (go / no go) Coaching door leidinggevenden (coach de coach) Learning Summit

19 Leren. Leren in de praktijk en op de werkplek Project initiëren
Netwerk bouwen Strategisch plan Projectplan Implementeren o.b.v. Leiderschap 3.0 Learning Summit

20 Panel is stuurgroep “Een Leider leidt door het voorbeeld te zijn, niet door het af te dwingen…” Chinese Generaal Sun Tzu - Art of war Learning Summit

21 Panel: Learning Summit

22 Leren in de praktijk Learning Summit

23 Opstart Learning Summit

24 Opstart Learning Summit

25 Periode 1 Learning Summit

26 Periode 2 Learning Summit

27 Periode 3 Learning Summit

28 Periode 4 Learning Summit

29 Afsluiting Learning Summit

30 Doelgroep Learning Summit

31 De bal ligt bij de deelnemers
Digitale leeromgeving met modules: Leiderschap 3.0 Strategie (Blue Ocean) Netwerken Et cetera Tutor colleges Zelfregulerende bijeenkomst….! Business Consultant - adviesgesprekken Learning Summit

32 Compenties Learning Summit

33 De bal is aan het rollen Ervaringen tot nu…!
Tamara Klaassen (Deelneemster) Learning Summit

34 Vragen Learning Summit

35 Bedankt! Learning Summit


Download ppt "Leiderschap in beweging"

Verwante presentaties


Ads door Google