De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AFKOPPELINGSPROJECT STREUKELERZIJL

Verwante presentaties


Presentatie over: "AFKOPPELINGSPROJECT STREUKELERZIJL"— Transcript van de presentatie:

1 AFKOPPELINGSPROJECT STREUKELERZIJL
Nr. 2, maart 2013 AFKOPPELINGSPROJECT STREUKELERZIJL In de nieuwsbrief van november 2012 lieten wij u weten waarom er werkzaamheden in het gebied worden uitgevoerd en dat wij u door middel van nieuwsbrieven op de hoogte houden over de ontwikkelingen. Inmiddels is het zover dat wij u meer informatie kunnen verstrekken; reden voor deze tweede nieuwsbrief. Aannemer, directie en opening De opdracht voor de werkzaamheden is inmiddels verstrekt aan W. Zielman BV uit Zwartsluis. De directievoering is ondergebracht bij Arcadis. Elders in deze nieuwsbrief vindt u de contactgegevens. Op 4 april vindt de officiële starthandeling plaats. Werkzaamheden De aannemer is gestart met het maken van diverse plannen voor het verkeer, transport voor de vrijkomende grond, omgaan met flora en fauna en een Veiligheid- & Gezondheidsplan (V&G-plan). Wat gaan we doen? De uit te voeren werkzaamheden staan in de projectplannen, die voor de beide deeltrajecten zijn opgesteld. U vindt de volledige plannen op onze website: Deeltraject De Bese-Hoevenweg In dit deel worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Het kappen van bomen en andere snoei- werkzaamheden Verbreding van de watergang langs De Brandt over een lengte van ca .1 km. Aanleg van een nieuwe watergang van ca. 1,5 km tussen de Ankummerdijk en de Hoevenweg. Realisatie van ca. 5 ha waterberging. Aanleg van twee vispasseerbare stuwen, een klein opvoergemaal en nieuwe duikers.

2 Globale planning 2013 Deeltraject Hoevenweg-Veldweg
Dit deeltraject omvat de volgende onderdelen: Aanleggen/verbreden van 3,3 km watergang. Realisatie van 3,3 km natuurvriendelijke oever Aanpassen van 4 duikers en aanleg van een nieuwe duiker. Realisatie van 4,5 ha waterberging in de vorm van 3 vlakbergingen. Vervanging van 2 stuwen. De nieuwe stuwen zijn breder dan de huidige en worden vispasseerbaar gemaakt. Wie zijn de gezichten tijdens de uitvoering Henri Wijngaards verzorgt het dagelijks toezicht vanuit het waterschap . Hij is bereikbaar op tel. of per Bij hem kunt u terecht voor vragen over de uitvoering en planning van het werk. Voor W. Zielman BV is Arie Jan Graafland de uitvoerder. Hij is bereikbaar op Arie Jan Graafland Henri Wijngaards Globale planning 2013 Mrt-aug Ontgraven watergang, Vervoeren grond en zand Aanleg duikers en stuw op het traject Hoeven weg – De Brandt (fase 1) Jul-aug aanleg gemalen de Brandt en Hoevenweg Aug-nov Ontgraven watergang Vervoeren grond en zand Aanleg duikers en stuwen op het traject Hoevenweg – Veldweg (fase 2) Directieverblijf en spreekuur Het directieverblijf vindt u aan de Hoevendwarsweg 1, 7722 PP Dalfsen. Iedere dinsdagmiddag van tot uur kunt u met uw vragen terecht op het spreekuur. Meer informatie en contact Voor algemene informatie over het Afkoppelingsproject Streukelerzijl kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap Wim Valk, tel , Voor de afdeling Grondzaken van het waterschap is Arjen Siebenga de contactpersoon: tel. 038 – ,


Download ppt "AFKOPPELINGSPROJECT STREUKELERZIJL"

Verwante presentaties


Ads door Google