De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting Profielwerkstuk 5 (t)VWO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting Profielwerkstuk 5 (t)VWO"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Profielwerkstuk 5 (t)VWO
Dinsdag 21 mei 2013

2 Programma Informatie over het PWS Informatie over het tijdpad van PWS
Wat te doen voor vrijdag 7 juni… Handleiding PWS inschrijfformulier uitdelen

3 Informatie over het PWS
Wat is het PWS ? Waarom nu beginnen met PWS ? Wie maken een PWS?

4 Voorbeelden….. Slimme vispassages Ondernemingsplan nachtclub
Elektrotherapie Ontwikkeling in kindertekeningen Het imago van het KWC Ottomaanse kunst Bavaria Waterkeringen in Venetië Expositie over architectuur in Rome Actieweek Serious Request Oprichten nieuwe politieke partij Moleculaire gastronomie Luchtdrukwapen Strafrecht en TBS Gevaren koolmonoxide Vrije markt in gezondheidszorg Gispen meubelen Slaap Shakespeare Play Gymnasium vanuit leerling-perspectief ….

5 Hoe telt het PWS mee…? PWS + Maatschappijleer + ANW = combinatiecijfer op je eindlijst Stel: Wordt: Gemiddelde is: 6.66 Eindcijfer: 7 NB: cijfer lager dan 4 voor een van de drie vakken mag niet.

6 Informatie over tijdpad van PWS
21 mei voorlichting V5—leerlingen week 23 doorgeven groepjes + onderwerpen + begeleiders week 24 (10-14 juni) PWS-overlegmoment 1* week 27 donderdag 4 en vrijdag 5 juli: PWS-dagen, inclusief PWS- overlegmoment 2* week 28 (woensdag 10 juli) publicatie definitieve PWS-lijst (groepje + onderwerp + begeleider) zomervakantie week 37 (9-13 sep) PWS-overlegmoment 3* week 40 (30 sep–4 okt) PWS-overlegmoment 4* week 44 donderdag 31 oktober: inleveren conceptversie** week 47 (18-22 nov) PWS-overlegmoment 5* week december: inleveren definitieve versie PWS (It’s Learning én papier) week 3 dinsdag 14 januari: presentatieavond PWS week 7 dinsdag 11 februari: cijfers PWS bekend * uiteraard zijn er meer overlegmomenten mogelijk, maar in deze weken is er in ieder geval overleg tussen leerlingen en begeleider; het moment van overleg wordt samen met de begeleider bepaald. ** conceptversie houdt in: de volledige tekst van het PWS is af.

7 Wat te doen voor vrijdag 7 juni?
Doorlezen handleiding PWS Overleggen met vakdocenten over mogelijke onderwerpen Inschrijfformulier invullen en inleveren bij BTF, uiterlijk vrijdag 7 juni Concreet: groepje, begeleider en onderwerp aangeven Alvast een beetje inlezen (artikelen) m.b.t. het onderwerp

8 Wat te doen op 4, 5 juli? Individuele afspraken maken met begeleiders
Inlezen op onderwerp, zodat op woensdag 10 juli de definitieve PWS-lijst gemaakt kan worden Vraagstelling, onderzoeksvraag met eventuele deelvragen formuleren Stappenplan, plan van aanpak, planning maken Theorie formuleren bij eventuele uit te voeren proeven

9 Tot slot…. Op school: prijs voor het beste PWS
(handig/vragen PWS) ELOS – profielwerkstukken, zie volgende dia

10 ELOS, de criteria Bijlage 1: beoordelingscriteria samenvatting werkstuk Hieronder staan de beoordelingscriteria voor de inhoud van de samenvatting en het werkstuk Havo/Vwo Heeft het profielwerkstuk/sectorwerkstuk een internationale dimensie? Omvat het werkstuk ten minste twee vakgebieden? Is de probleemstelling duidelijk, van belang voor de vervolgstudie en onderzoekbaar? Is het onderzoek/de vraagstelling origineel? Is de methode van onderzoek/de gevolgde werkwijze adequaat voor wat betreft het verzamelen van informatie/gegevens? Is de methode van onderzoek/de gevolgde werkwijze adequaat voor wat betreft het analyseren en verwerken van de informatie/gegevens? Is gekozen voor een adequate wijze van presenteren van de onderzoeksresultaten? Wordt de internationale oriëntatie van de leerling vergroot? Bevat het werkstuk authentiek materiaal in een vreemde taal? Is de samenvatting geschreven in een van de op school aangeboden moderne vreemde talen? Is het onderzoek, wat betreft proces en resultaten, op een adequate manier geëvalueerd? Geeft het onderzoek blijk van enthousiasme, nieuwsgierigheid en creativiteit?

11 Handleiding PWS 2013-2014 + inschrijfformulier uitdelen
Vragen?


Download ppt "Voorlichting Profielwerkstuk 5 (t)VWO"

Verwante presentaties


Ads door Google