De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alexander: Bachelor Bedrijfseconomie in Aberdeen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alexander: Bachelor Bedrijfseconomie in Aberdeen"— Transcript van de presentatie:

1 Alexander: Bachelor Bedrijfseconomie in Aberdeen
Laat de testimonials zien terwijl de studenten bezig zijn met het vinden van een plek. Alexander: Bachelor Bedrijfseconomie in Aberdeen "Studeren over de grens! Een ervaring om nooit te vergeten"

2 Voor meer ervaringen: www.wilweg.nl/ervaringen
Sanne: Master Chinese Economy in Shanghai “Deze buitenlandervaring heeft van mij een wereldburger gemaakt” Voor meer ervaringen:

3 WilWeg: studie, stage of een tussenjaar in het buitenland
[Naam/Name] [Functie/Position] [Datum/Date]

4 Inhoud 1. Waarom naar het buitenland? 2. Wat zijn de mogelijkheden?
3. Waar vind ik de juiste informatie? 4. Wat moet ik regelen? 5. Financiering 6. Vragen

5 Waarom naar het buitenland?
Onzeker over studiekeuze Academische uitdaging Persoonlijke groei Voordeel bij het betreden van de arbeidsmarkt Maar vooral: Een unieke ervaring! De voordelen van een buitenlandervaring – er zijn verschillende redenen: Weet je nog niet wat je wilt studeren? Of heb je je keuze al gemaakt, maar heeft jouw studie een toelatingsproces? In beide gevallen kan een tussenjaar je helpen!Bijvoorbeeld omdat ze daar op jouw vakgebied verder zijn of meer te bieden hebben; Leer jezelf en je eigen cultuur beter kennen door er van een andere kant tegenaan te kijken. Uit het Intercultural readiness Check (Haagse Hogeschool) onderzoek blijkt dat 75% of meer van de studenten die een buitenlandse ervaring hebben, meer zelfredzaam is geworden. Zij hebben ook meer inzicht gekregen in de eigen mogelijkheden. Daarnaast hebben studenten veel geleerd over cultuur, de waarden en de normen van het bestemmingsland; Omdat het je straks voordelen oplevert bij het zoeken naar een baan (uit onderzoek blijkt dat studenten met buitenlandervaring sneller een baan vinden en een hoger startsalaris ontvangen dan studenten zonder buitenlandervaring. Ook is gebleken dat studenten met buitenlandervaring sneller een baan vinden die goed past bij hun vooropleiding); Maar natuurlijk ook omdat het leuk is! Andere dingen doen, nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe culturen. Dat is ook de gelegenheid om jouw netwerk uit te bouwen.

6 Inhoud 1. Waarom naar het buitenland? 2. Wat zijn de mogelijkheden?
3. Waar vind ik de juiste informatie? 4. Wat moet ik regelen? 5. Financiering 6. Vragen

7 Wat zijn de mogelijkheden?
Tussenjaar Deel van je studie Uitwisselingsprogramma Stage Taalcursus Summer School Volledige bachelor Volledige master Een tussenjaar, oftewel een Gap year Na je eindexamen (of tussen je bachelor en master) kun je kiezen voor een tussenjaar in het buitenland. Je doet nieuwe ervaringen op, leert andere culturen kennen, verbetert je talenkennis en wordt zelfstandiger. Misschien weet je nog helemaal niet wat je wilt gaan studeren? Of wil je je beter voorbereiden op je vervolgstudie, door al ervaring op te doen in een bepaalde richting? Dan kan een tussenjaar een goede optie voor je zijn. Volledige bachelor Een volledige bachelorstudie in het buitenland, kost wat meer eigen inspanning en voorbereiding. In sommige gevallen kun je in het buitenland studiefinanciering blijven ontvangen. Volledige master Wanneer je na je bachelor nog een keer naar het buitenland wilt, zorg dan in ieder geval dat je van je Nederlandse opleiding een diplomasupplement ontvangt. Daar staat bijvoorbeeld in dat de opleiding en de graad erkend zijn, hoe ons cijfersysteem werkt en dat een hogeschool in het buitenland een University of Applied Science is. Denk aan toelatingvoorwaarden! Geeft jouw hbo-bachelor of wo-bachelor rechtstreeks toegang tot de gekozen opleiding? Deel van je studie Diverse mogelijkheden, zoals stage, uitwisselingsprogramma, summer school. Bespreek vooral met je instelling (bureau buitenland of international office) wat er mogelijk is.

8 Tussenjaar Taal(cursus) of studie Vrijwilligerswerk Reizen of werken
Overweeg je om ontwikkelingsstudies te gaan studeren? Dan kun je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gaan doen in Afrika of Azië om te kijken of het echt wat voor je is. Reizen of werken Zit je te denken aan Spaanse taal en cultuur, maar weet je het nog niet zeker? Dan wil je misschien wel eerst een tijdje naar Latijns-Amerika. Of twijfel je nog over biologie? Dan kan projectwerk in de natuurbescherming een uitkomst zijn. Veel jongeren combineren betaald werk met reizen, of vrijwilligerswerk met een taalcursus, of eerst in Nederland werken en dan projectwerk in het buitenland. De mogelijkheden zijn eindeloos. Een gap year kan nuttig zijn om je goed voor te bereiden op je toekomstige studie of kan de studiekeuze vergemakkelijken. Meer info

9 Deel van je studie – uitwisselingsprogramma
Via je eigen instelling Studie zelf regelen Taalcursus Summer School Via je eigen instelling Een uitwisselingsprogramma is de gemakkelijkste manier om een deel van je studie in het buitenland te volgen. Vrijwel alle hogeronderwijsinstellingen in Nederland hebben in het kader van de programma’s uitwisselingsovereenkomsten gesloten met buitenlandse instellingen. Studie zelf regelen Wanneer je hebt besloten om een deel van je studie in het buitenland te gaan doen moet je contact opnemen met je decaan/studiebegeleider of het international office van je eigen universiteit of hogeschool om te bekijken of buitenlandplannen binnen je curriculum passen. Verzamel zo veel mogelijk informatie over onderwijssystemen, opleidingen en allerlei andere praktische zaken, zoals aanmelding, beurzen, visa en vergunningen. Een goed startpunt daarvoor is de landeninformatie van WilWeg. Taalcursus In plaats van of als voorbereiding op je buitenlandse studie kun je in de zomermaanden een buitenlandse taalcursus volgen. Het aanbod van taalcursussen in het buitenland is enorm groot. Informatie hierover kun je krijgen bij ambassades en verkeersbureaus of vinden op het internet. Summerschool Een andere mogelijkheid om een korte periode in het buitenland door te brengen voor je studie, is deelnemen aan een Summer School. Zomercursussen zijn meestal korte intensieve cursussen, die je in de zomerperiode volgt aan een universiteit. Een Summer School kan heel algemeen zijn, gericht op de taal en cultuur van het betreffende land. Er zijn echter ook veel Summer School cursussen die gericht zijn op een specifiek onderwerp of een bepaalde studierichting. Vaak is het ook mogelijk om studiepunten te krijgen voor zo'n Summer School, die je wellicht in je studieprogramma kunt laten erkennen. Erkenning van je studiepunten Om er zeker van te zijn dat de studiepunten die je in het buitenland wilt halen ook in Nederland worden erkend, kun je gebruikmaken van het European Credit Transfer System (ECTS). Binnen dit systeem zijn afspraken gemaakt over de erkenning van studiepunten binnen Europa. Veel hogeronderwijsinstellingen in Europa en de meeste uitwisselingsprogramma’s werken hiermee. Als het land van je keuze niet met het ECTS werkt, bespreek dan met de verantwoordelijke van jouw opleiding wat de waarde van de studiepunten in dat land is.

10 Deel van je studie – Erasmus voor studie en stage
Duur van de buitenlandstudie of -stage varieert van 3 tot 12 maanden Aantal beurzen varieert per instelling Hoogte van de beurs ongeveer € 220 per maand Alle vakgebieden/studierichtingen in de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Kroatië en Turkije en de overzeese gebieden van deze landen Je mag een keer met een Erasmusbeurs een studieperiode volgen en een keer op stage Erasmus is bedoeld voor studenten of stagiairs die een tijdje in het buitenland willen studeren of stage willen lopen (3-12 maanden). Erasmus is toegankelijk voor alle studierichtingen. Deelnemende universiteiten en hogescholen maken onderling afspraken over het aantal studenten dat ze uitwisselen. Als jouw instelling geen overeenkomst heeft met de instelling waar je wilt studeren, dan kun je altijd je eigen instelling vragen om zo’n overeenkomst aan te gaan. Voorafgaand aan je studie- of stageperiode in het buitenland kun je als Erasmusstudent gratis een taalcursus volgen van minimaal 3 en maximaal 8 weken. Dit geldt alleen voor de kleine talen, dus niet voor Duits, Engels, Frans of Spaans (wel Catalaans, Baskisch, Galicisch en Valenciaans). Studenten die een taalstudie volgen in de desbetreffende taal, zijn uitgesloten van deelname. De cursussen worden georganiseerd door erkende instituten in het buitenland. Je kunt je voor deze cursussen opgeven via het bureau buitenland of een soortgelijke dienst binnen je instelling. Je mag een keer met een Erasmusbeurs een studieperiode volgen en een keer op stage.

11 Deel van je studie – stage
Sluit een stageovereenkomst Stagevergoeding Met een stage in het buitenland doe je niet alleen werkervaring op. Het verbreedt ook je horizon en je leert nieuwe culturen en mensen kennen. Bovendien vinden studenten met buitenlandervaring sneller een baan. (Herhaling van slide 5 om het voordeel extra te benadrukken). Sluit een stageovereenkomst Sluit voor je vertrek naar het buitenland een stageovereenkomst af die bij voorkeur wordt ondertekend door de stageverlenende instantie, je onderwijsinstelling en jezelf. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan. Stagevergoeding Of je een stagevergoeding krijgt, hangt af van het bedrijf waar je stage gaat lopen. Een stagevergoeding is over het algemeen lager dan of gelijk aan het minimumloon in het land waar je stage loopt. Omdat het belastingvrije tarief bijna overal gelijk is aan het minimumloon, hoef je doorgaans geen belasting te betalen over de stagevergoeding. Vraag het voor de zekerheid wel na bij je stageverlener. Als je meer verdient dan het wettelijke minimumloon, trekt je stageverlener de loonbelasting direct af van je bruto-inkomen.

12 Volledige bachelor of master
Toelatingsvoorwaarden voor bachelor Toelatingsvoorwaarden voor master Cijfers ontcijferd Toelatingsvoorwaarden voor volledige bachelor In de praktijk wordt je met een vwo-diploma in de meeste landen toegelaten. Dit geldt in mindere mate voor een havo- of mbo-diploma; toelating met deze diploma's verschilt per land en per opleiding. De definitieve beslissing over toelating neemt de buitenlandse onderwijsinstelling uiteindelijk zelf. Informeer daar dus naar de toelatingsvoorwaarden. Op de landenpagina’s van WilWeg kun je zien welke toelatingseisen gelden per land. Toelatingsvoorwaarden voor volledige master Als een hbo-bachelorgraad niet rechtstreeks toegang geeft tot buitenlandse masteropleidingen, komt dat vaak omdat men in het buitenland denkt dat een hogeschool geen echte universiteit is. Je kunt er dan op wijzen dat je hbo-graad in Nederland wel toegang geeft tot masteropleidingen en dat je graad officieel erkend is. Als een wo-bachelorgraad niet rechtstreeks toegang geeft tot buitenlandse masteropleidingen, komt dat misschien omdat de opleiding in Nederland maar drie jaar duurt. In veel landen duurt die vier jaar, zoals in de VS. Dat is geen terechte vergelijking, want de Amerikaanse bachelor begint op een lager niveau dan de wo-bachelor in Nederland. Het wil nog wel eens helpen als je erop wijst dat het aanvangsniveau van de wo-bachelor hoog is (dertien jaar vooropleiding tegen twaalf jaar in de meeste andere landen) en dat de toelating selectief is (ongeveer twintig procent van alle middelbare scholieren haalt een vwo-diploma). Cijfers ontcijferd Als je naar het buitenland gaat, lees dan ook eens 'Cijfers ontcijferd' op Daarin wordt uitgelegd wat er zoal fout kan gaan bij het omzetten van cijfers in buitenlandse grades. Voorbeeld: Bij een Amerikaanse instelling of werkgever bijvoorbeeld kan er vanuit gegaan worden dat een 10 gelijk staat aan een A (omdat dat het hoogste cijfer in de betreffende landen is), zodat een 7 als een laag cijfer wordt gezien. Deze manier van vergelijken is, zoals blijkt uit deze notitie, niet reëel. Om Nederlandse rapportcijfers te kunnen omzetten naar buitenlandse grades moet je weten hoe vaak een bepaald cijfer in Nederland voorkomt en hoe vaak de grades in het andere systeem voorkomen. In Nederland behoort bijvoorbeeld het cijfer 8 bij de top 25% van de gevallen. In vergelijking met een buitenlands systeem moet je dus weten wat daar de bovenste 25% van de gevallen zijn om een plausibel equivalent voor de Nederlandse 8 aan te kunnen wijzen. Daarbij is het van belang dat je soort met soort vergelijkt. In het voortgezet onderwijs kan het moeilijker zijn om een hoog cijfer te behalen dan in het hoger onderwijs, en in undergraduate onderwijs is het weer moeilijker om een hoog cijfer te halen dan in graduate onderwijs. Op staat een handig hulpmiddel om Nederlandse cijfers te vergelijken met cijfers in andere Europese landen.

13 WilWegWijzer Naar het buitenland maar weet je nog niet precies …
Waar je naar toe wil? Wat je zal gaan doen? Hoe je het allemaal regelt?

14 Doe de test op www.wilwegwijzer.nl
En als je door de bomen het bos niet meer ziet, doe dan de WilWegWijzer test om erachter te komen wat bij jou past.

15 Inhoud 1. Waarom naar het buitenland? 2. Wat zijn de mogelijkheden?
3. Waar vind ik de juiste informatie? 4. Wat moet ik regelen? 5. Financiering 6. Vragen

16 Studie in het buitenland: oriëntatie
Informatie over bachelor- en masteropleidingen in Europa vind je op: en Informatie via professor/hoogleraar/docent op je vakgebied Bezoek onderwijsbeurzen zoals Masterbeurs Via organisaties zoals de Nuffic in het buitenland:

17 Stage in het buitenland: oriëntatie
Zelf een stageplaats vinden in het buitenland Via je onderwijsinstelling Stagebemiddelingsbureaus Handige stagesites: of Meer informatie: Zelf een stageplaats vinden in het buitenland Als je zelf een geschikte stageplaats wilt regelen, begin dan op tijd met zoeken. Soms kost het wel een halfjaar tot een jaar om een geschikt bedrijf te vinden, contacten te leggen en afspraken te maken. Via je onderwijsinstelling Je kunt gebruik maken van de contacten die je hogeschool of universiteit heeft met buitenlandse instellingen of bedrijven. Deze contacten kunnen ook van pas komen bij het regelen van begeleiding en verzekeringen. Veel hogescholen en universiteiten hebben een bureau buitenland of contactpunt internationalisering. Je kunt het beste eerst daar eens informeren naar de mogelijkheden voor een stage in het buitenland. Stagebemiddelingsbureaus Veel bureaus bieden meer dan alleen een stageplaats. Ze helpen je ook bij het vertalen van je sollicitatiebrief en geven voorlichtingsbijeenkomsten. Sommige bureaus zorgen ook voor begeleiding ter plaatse. Elk bemiddelingsbureau werkt op zijn eigen manier en heeft zijn eigen bemiddelingspakket. De prijzen kunnen daarom erg van elkaar verschillen. Er kunnen hoge kosten aan verbonden zijn, maar er zijn ook bureaus die hun diensten gratis aanbieden. Zoek van tevoren uit welk bureau past bij wat je zoekt. Een overzicht van stagebemiddelingsbureaus vind je op

18 Inhoud 1. Waarom naar het buitenland? 2. Wat zijn de mogelijkheden?
3. Waar vind ik de juiste informatie? 4. Wat moet ik regelen? 5. Financiering 6. Vragen

19 Wat moet ik regelen? Wat Wanneer
Bepalen wat je wilt gaan doen een jaar Afstemmen met opleiding een jaar Oriëntatie financieringsmogelijkheden een jaar Visum en vergunningen regelen een half jaar Woonruimte zoeken drie maanden Verzekeringen regelen drie maanden Heb je vaccinaties nodig? Afhankelijk Taalvoorbereiding Maak je eigen checklist: Er zijn veel mogelijkheden, maar wat komt er allemaal bij kijken? Op vind je een handige checklist waar de belangrijkste stappen instaan. Ook hebben we daarbij aangegeven hoe ver van tevoren je bepaalde onderdelen moet organiseren. Bepalen wat je wilt gaan doen Begin op tijd met plannen, gemiddeld een jaar van tevoren. Denk aan sluitingsdata voor beursaanvragen. Als je een visum nodig hebt voor het land van jouw keuze, kan dat soms ook lang duren. WilWeg geeft info over meer dan 50 landen ( Afstemmen met opleiding Overleg met je onderwijsinstelling in Nederland: Welke mogelijkheden zijn er voor jou? Stelt je instelling eisen? Tellen in het buitenland behaalde studiepunten mee in Nederland? Is er een deadline voor aanmelding? Oriëntatie financieringsmogelijkheden Komt in de volgende slides. Visum, woonruimte, verzekeringen Specifiek per land. Kijk op Taalvoorbereiding Als je onderwijs wilt volgen in een ander land, moet je de taal van dat land goed beheersen. Je legt dan makkelijker contact met de bevolking en je medestudenten. In sommige landen kun je ook Engelstalig onderwijs volgen. Lees ervaringsverhalen van andere studenten op en (= hele studie)

20 Internationale diplomawaardering
Voor vertrek naar het buitenland Diplomabeschrijving via de Nuffic Vertaling van je diploma via een beëdigd vertaalbureau Legalisatie van je diploma via DUO Na terugkeer in Nederland Waardering van je buitenlandse diploma via de Nuffic Voor vertrek naar het buitenland Diplomabeschrijving via de Nuffic Een diplomabeschrijving is op naam gesteld en geeft uitleg over je Nederlandse diploma en over het Nederlandse onderwijssysteem. Daarnaast wordt via een globaal advies aangegeven met welk diploma in het aangegeven land het Nederlandse diploma het beste te vergelijken is. Er is ook een diplomasupplement. Daarover meer in de volgende slide. Vertaling Het kan zijn dat je je diploma moet laten vertalen door een beëdigd vertaler. De kosten hiervoor kunnen behoorlijk hoog zijn. Het is dan ook verstandig om vooraf te informeren of dit echt wel noodzakelijk is. Legalisatie van je diploma via DUO Het is ook mogelijk dat je je diploma moet laten legaliseren. Dit betekent dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) je Nederlandse diploma erkent. Buitenlandse autoriteiten weten dan dat het document rechtsgeldig is. Alleen diploma’s van opleidingen die OCW erkent, komen in aanmerking voor legalisatie. Na terugkeer in Nederland Waardering van je buitenlandse diploma via de Nuffic Als je na je buitenlandse studie in Nederland wil gaan werken, kan het handig zijn om een diplomawaardering aan te vragen. Hiervoor kun je terecht bij het Informatiecentrum voor Diplomawaardering. Een diplomawaardering beschrijft de globale waarde van een buitenlands diploma in Nederland, evenals de inhoud en het niveau van de opleiding.

21 Handig! Ga de grens over met Europass!
Als je gaat studeren of stagelopen in het buitenland kun je gebruikmaken van Europass Set gratis documenten: Europass CV Europass Diploma Supplement Documenten over taalvaardigheid en internationale stages Als je gaat studeren of stage lopen in het buitenland kun je gebruik maken van Europass, een initiatief van de Europese Commissie. Europass bestaat uit een set gratis documenten waarmee je op heldere en eenduidige manier jouw in Nederland opgedane kennis en vaardigheden kunt vastleggen. Zo kun je in de andere landen van Europa op een overzichtelijke manier aan werkgevers, overheden en onderwijsinstellingen uitleggen wat je in Nederland hebt gedaan. Je kunt Europass natuurlijk ook gewoon binnen Nederland gebruiken. De basis is het Europass CV, dat je naar eigen wens kunt aanvullen met documenten over taalvaardigheid, internationale stages en diploma’s. Die laatste is beter bekend als het Europass Diploma Supplement. Kijk voor meer informatie op

22 Inhoud 1. Waarom naar het buitenland? 2. Wat zijn de mogelijkheden?
3. Waar vind ik de juiste informatie? 4. Wat moet ik regelen? 5. Financiering 6. Vragen

23 Financiering Studiefinanciering Beurzenprogramma’s Eigen middelen
Maak een begroting! Belangrijk – financiën! Wat kost het om in het buitenland te studeren? Dat is afhankelijk van waar je heen gaat en welke studie je gaat doen. Over het algemeen zul je iets meer kwijt zijn dan wanneer je in Nederland zou blijven. Verschillende mogelijkheden om de kosten te dekken: Studiefinanciering Meer hierover in de volgende slides. Beurzen Subsidies bijvoorbeeld bij vrijwilligerswerk Eigen middelen? Slim om een goede begroting te maken van je verwachte uitgaven en inkomsten. Zo voorkom je verrassingen!

24 Studiefinanciering – volledige studie
Dezelfde eisen als voor studiefinanciering in Nederland, plus: Drie uit zes-eis Kwaliteit van de opleiding Volledige studie in het buitenland Als je een volledige studie in het buitenland gaat doen, kun je studiefinanciering uit Nederland ontvangen. Daarvoor gelden dezelfde eisen als wanneer je in Nederland zou gaan studeren, plus een aantal extra voorwaarden. Deze hebben met name met betrekking op het aantal jaren dat je vóór je buitenlandstudie in Nederland hebt gewoond (de zogenaamde drie uit zes-eis) en de kwaliteit van de opleiding die je wilt gaan volgen. Drie uit zes-eis Van de zes jaar voorafgaand aan het jaar dat je in het buitenland wilt studeren, heb je er minimaal drie in Nederland gewoond. Voor een master na een bachelor in het buitenland gelden soepelere regels. Kwaliteitseis Van tevoren moet worden vastgesteld of de kwaliteit van de opleiding vergelijkbaar is met die van Nederlandse opleidingen waarvoor je stufi kunt ontvangen. Criteria op basis waarvan dat beoordeeld wordt, zijn te vinden bij DUO:

25 Studiefinanciering – deel van je studie
Je staat als voltijdstudent ingeschreven aan een Nederlandse universiteit of hogeschool De studie of stage in het buitenland maakt deel uit van je Nederlandse opleiding Eisen voor meeneembaarheid stufi bij deel van studie in buitenland Als voltijdstudent ingeschreven staan; De studie of stage maakt deel uit van je Nederlandse opleiding. Let op - Thuiswonend wordt uitwonend; - Vergoeding voor OV-kaart circa €85 per maand. Check de website van DUO!

26 Beursprogramma’s Erasmus (Leven Lang Leren Programma)
Beurzen van je eigen instelling (eventueel) Beurzen beheerd door de Nuffic Beursopener: Meer informatie: Beurzen beheerd door de Nuffic Erasmus Onderdeel van het Leven Lang Leren Programma (LLP). Dit programma van de Europese Commissie is bedoeld om de samenwerking tussen deelnemende landen op alle onderwijsniveaus te bevorderen. Het al eerder genoemde Erasmusprogramma China Programma Het China Programma is gebaseerd op een ‘Memorandum of Understanding’ (MoU) tussen China en Nederland. De ministeries van Onderwijs van beide landen stellen jaarlijks 25 beurzen beschikbaar voor studie of onderzoek in China. Dit beursprogramma is bestemd voor Nederlandse kwalitatief goede studenten die tijdens en na hun studie in Nederland minimaal een academisch jaar op bachelor- (laatste fase), master- of PhD-niveau in China willen studeren. Het doel van het programma is uitwisseling van talent tussen Nederland en China (Excellence & Exchange). Cultureel Verdragbeurzen Veel landen bieden studie- en onderzoeksbeurzen aan voor Nederlandse studenten en afgestudeerden. Je kunt ook taalcursussen volgen in de zomer. Veel van deze beurzen vallen onder het Cultureel Verdrag met Nederland. De hoogte van een CV-beurs varieert per land. In principe zijn deze beurzen kostendekkend, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd het geval te zijn. VSB fonds Beurs VSBfonds Beurs verstrekt elk jaar beurzen aan studenten die aantoonbaar betrokken zijn bij hun omgeving en die zich verder willen ontwikkelen. Met een VSBfonds Beurs kan je verder studeren of onderzoek doen in het buitenland na voltooiing van je opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. Neem contact met je eigen instelling Bieden zij beurzen aan voor studenten die naar het buitenland willen? Check de beursopener! Ook andere programma’s zoals culturele verdragen, China Programma, VSB. Allemaal te vinden op

27 Inhoud 1. Waarom naar het buitenland? 2. Wat zijn de mogelijkheden?
3. Waar vind ik de juiste informatie? 4. Wat moet ik regelen? 5. Financiering 6. Vragen

28 Vragen?

29 Bedankt! Vind WilWeg op:


Download ppt "Alexander: Bachelor Bedrijfseconomie in Aberdeen"

Verwante presentaties


Ads door Google