De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Commissie Emancipatiezaken 29 september 2011.  Globale analyse GKD-plannen entiteiten  Goede praktijken  Cijfers  Business case diversiteit  Integratie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Commissie Emancipatiezaken 29 september 2011.  Globale analyse GKD-plannen entiteiten  Goede praktijken  Cijfers  Business case diversiteit  Integratie."— Transcript van de presentatie:

1 Commissie Emancipatiezaken 29 september 2011

2  Globale analyse GKD-plannen entiteiten  Goede praktijken  Cijfers  Business case diversiteit  Integratie GKD-plannen in JOP

3  In 85 % van de plannen was de evaluatie van de acties 2010 voldoende tot zeer grondig: eerlijke, duidelijke en kritische evaluatie  In 85 % van de plannen was de planning van de acties 2011 voldoende tot zeer grondig: concrete, minder HR-brede acties, meer visie  Veel acties rond creëren van draagvlak, daarnaast ook veel acties gerelateerd aan instroom en doorstroom  Personen met een arbeidshandicap

4  Departement BZ: Cartoontentoonstelling GRIP  Agentschappen CJSM: houden cijfergegevens bij van PAA, PMAH, man/vrouw, +45 op basis van cv’s  BLOSO: het aantal jobstudenten van allochtone afkomst x 3  BLOSO: sportdag voor ambtenaren toegankelijk voor personen met een arbeidshandicap  BLOSO: inleefsessie ‘anders bekeken’  VRT organiseerde een snuffelnamiddag voor jongeren van allochtone afkomst om hen een zicht op de wereld van radio te geven

5  VRT project ‘horen, zien en rijden’: personeelsleden laten kennismaken met diverse handicaps door ervaringsparcours en workshops  AGIV: de vraag van een persoon voor het dragen van een hoofddoek behandeld  SERV: cartoonvoorstelling ‘typisch Vlaams’

6  Kind en Gezin: bij elke externe vacature wordt er gemotiveerd waarom dit niet als voorbehouden betrekking zal opengesteld worden  RWO:stagiair die heeft onderzocht of er tijdens bepaalde fasen van de selectieprocedures uitval is voor de kansengroepen  VMSW: training diversiteit voor leidinggevenden, na opleiding besliste de leidinggevende om voor elke functie die vacant komt te bekijken of die voorbehouden kan worden

7  Departement FB: door contact met toeleiders vonden ze jobstudenten met een arbeidshandicap! Gaan bekijken welke vakantiejobs ze deeltijds kunnen openstellen voor PMAH die enkel deeltijds aan de slag kunnen  FIT: samenwerking met EAD-consulent  Departement LNE: bevraging telewerken, bestaat er verschil in perceptie tussen mannen en vrouwen?  Departement LNE: website gelijke kansen met nieuwtjes  VLM: lijst opmaken met goede stagiairs die dan gecontacteerd kunnen worden bij vacante functies  ILVO: gesprek aangegaan met personeelsleden die zich niet wensten te registreren, met succes!

8  VDAB: gebruikersoverleg PMAH en PAA  VDAB: optimaliseren middelen rendementsondersteuning  Waterwegen en zeekanaal: filmvoorstelling + panelgesprek met diegenen die tijdens nulmeting hebben aangegeven interesse te hebben in diversiteit  Beleidsdomein MOW, FIT: fotobank opmaken met aandacht voor diversiteit

9  Verschillende entiteiten werken samen met toeleidersorganisaties (Passwerk, Brailleliga,…): agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Kind en Gezin, De Lijn, Agentschap Ondernemen, Toerisme Vlaanderen,…  Rond stages beweegt veel in de entiteiten: SERV, Toerisme Vlaanderen, Agentschap Natuur en Bos (dag van het bos), Agentschap Ondernemen…  Een aantal entiteiten geven aan dat ze een cursus gebarentaal hebben gevolgd of zullen volgen -> denk zeker aan het initiatief van departement LV ivm de gebarenkring

10  Agentschap Ondernemen: toekomstvisie waarom diversiteit belangrijk is voor entiteit. Voorzet wordt gegeven door de werkgroep gelijkekansen- en diversiteit entiteit.  Heel wat acties gericht op creëren van draagvlak in entiteit -> project vrouwelijke rolmodellen op de werkvloer

11  Entiteitspecifieke streefcijfers: Een 30-tal entiteiten hebben entiteitspecifieke streefcijfers opgenomen in de aansturingsinstrumenten  Belang van check: dienst Emancipatiezaken neemt cijfers over zoals aangeleverd door team Rapportering  Stageplaatsen, jobstudenten

12  Business case = term uit het bedrijfsleven  ‘ een kosten/baten analyse waarin wordt geformuleerd wat de zakelijke afweging is om een nieuw project te starten’  Vertaald naar diversiteit: ‘Welke voordelen kan diversiteit opleveren voor het functioneren van de organisatie/afdeling?’  Praktijk niet steeds duidelijk wat de voordelen zijn van diversiteit: afhankelijk van type werk, de doelgroep waarmee een organisatie werkt, de kerntaak van een afdeling,…

13  Voor een meer klantgerichte dienstverlening. Een diverse overheid speelt gemakkelijker in op de noden van de diverse samenleving, die zich meteen ook beter in haar herkent. Zo vergroot de Vlaamse overheid haar democratische legitimiteit.  Diversiteit leidt tot innovatie. Hoewel diversiteit in de praktijk niet altijd gemakkelijk is, verrijkt ze de organisatie. Ze maakt teams creatiever en sterker. Een duurzaam personeelsbeleid waardeert verschillen en boort alle talenten aan.  Gelijke kansen geven aan mensen die zwak staan op de arbeidsmarkt, dat is hun maatschappelijke participatie bevorderen. Want wie werkt, is meer betrokken. De Vlaamse overheid neemt haar voorbeeldrol op als sociaalvoelende werkgever.

14  Kennis over de noden en gevoeligheden van de doelgroepen  Geeft vertrouwen en geloofwaardigheid naar de doelgroepen toe  Geloofwaardigheid als dienst  Input voor beleid  Verschillende perspectieven  Sterker team: getraind in open communicatie, in creatieve oplossingen

15  Ronde langs de directiecomités  Voorstel dat jullie hierover brainstormen in werkgroep gelijke kansen- en diversiteit entiteit/ als die niet bestaat op zoek gaan naar mensen in je entiteit die daar mee kunnen over nadenken  Welke argumenten kan jij gebruiken om het management ter overtuigen van de meerwaarde van diversiteit?

16  20 oktober: 10-12u toelichting in het auditorium van het Boudewijngebouw, nadien lekkere lunch  Handleiding uitgewerkt met de afdeling Beleid  Entiteiten die niet met ondernemingsplannen werken, krijgen later meer informatie over de wijzigingen


Download ppt "Commissie Emancipatiezaken 29 september 2011.  Globale analyse GKD-plannen entiteiten  Goede praktijken  Cijfers  Business case diversiteit  Integratie."

Verwante presentaties


Ads door Google