De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding: Leo Lenssen Voorjaarsconferentie Drenthe College 2007 Het roc (ook het Drenthe College?) staat zijn eigen toekomst in de weg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding: Leo Lenssen Voorjaarsconferentie Drenthe College 2007 Het roc (ook het Drenthe College?) staat zijn eigen toekomst in de weg."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding: Leo Lenssen Voorjaarsconferentie Drenthe College 2007 Het roc (ook het Drenthe College?) staat zijn eigen toekomst in de weg.

2 Waar gaan we het over hebben?  …over de buitenwereld  …over de binnenwereld  …hoe verhouden die zich tot elkaar? Dat noemen we innovatie. Dat noemen we innovatie.

3 Waarnemingen en noties  over de balans tussen ambitie en realisatie  over het roc : vorm en inhoud  over de ambities van de professional  over….

4 Actuele ontwikkelingen  politieke context: regeerakkoord  publieke beeldvorming/rol van de media  het roc en de publieke perceptie  rendement onderwijs en arbeidsproductiviteit  het management en de professional

5 Trends in de samenleving Trends in de samenleving  netwerken i.p.v. instituties  verbindingen van publieke functies  individuele loopbanen i.p.v. collectieve systemen  van landelijk beleid naar regionale arrangementen  bekostiging individu i.p.v. instelling

6 Trends in samenleving  open bestel (nieuwe toetreders)  van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving  overheidsoriëntatie op de gebruiker, niet meer op het instituut  maatschappelijke innovatie: functionele diffusie  thematische beleidsordening: jeugd en wijken

7 Wat voorlopige bevindingen  Welke conclusies kun je verbinden aan deze (actuele) trends?  Welk beeld hebben wij van onderwijsorganisaties in de toekomst?

8 Drenthe College  Welk beeld heeft de samenleving van het Drenthe College?  Welk beeld heb jij van het Drenthe College?  Noem zelf drie concrete prioriteiten in termen van verandering en/of resultaat die jij van belang vindt..

9 Over innovatie Positieve invloed op innovatie: • externe oriëntatie • tolerantie afwijkend gedrag • improviserende managementstijl • delegerend leiderschap • heterogene cultuur en identiteit • complexiteit en uitwisselbaarheid van taken • doelgroepgerichte basisorganisatie • weinig hiërarchie

10 Wat vragen:  loopbaancentrum?  doel of middel?  organisatie of voorziening?  één gezicht?  beter één vogel in de hand dan tien in de lucht?

11 Nog een vraag:  Als je opnieuw mocht beginnen, zou je dan het Drenthe College bedenken?

12 Bij wijze van voorbeeld De Netwerkschool De Netwerkschool

13 Stellingen  Het Drenthe College moet eerder een metafoor zijn dan een organisatie.  Beter één maatregel met substantieel effect dan 45 mooie voornemens.  Wie de loopbaan van de deelnemer tot uitgangspunt neemt, komt nooit bij een centrum uit.

14 Stellingen  Wie de loopbaan van de leerling tot uitgangspunt neemt, komt nooit bij acht clusters uit.  Alle voornemens van het DC mogen worden ingeruild voor één concrete eis per 1/1/2008: alle voorzieningen van het DC zijn 52 weken per jaar actief en 16 uur per dag bereikbaar en/of toegankelijk.


Download ppt "Inleiding: Leo Lenssen Voorjaarsconferentie Drenthe College 2007 Het roc (ook het Drenthe College?) staat zijn eigen toekomst in de weg."

Verwante presentaties


Ads door Google