De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat denken de mensen over hun medemensen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat denken de mensen over hun medemensen?"— Transcript van de presentatie:

1 in Civitas wordt in het intermezzo stap voor stap uitgelegd hoe de rechthoek in elkaar zit

2 Wat denken de mensen over hun medemensen?
Als we dat willen weten, moeten we naar de mensbeelden kijken

3 Wat zijn mensbeelden? Dat zijn ideeën over mensen: • hoe sociaal de mensen eigenlijk zijn en • welke capaciteiten de mensen hebben

4 Er zijn twee soorten mensbeelden: • het optimistische mensbeeld
• het pessimistische mensbeeld Er zijn ook twee soorten Godsbeelden die in grote lijnen met de mensbeelden overeenkomen

5 We kunnen dit samenvatten in het volgende overzicht:
het optimistische mensbeeld het pessimistische mensbeeld Sociale kant Capaciteitenkant

6 Volgens het pessimistische mensbeeld
Hoe sociaal zijn de mensen eigenlijk? Volgens het pessimistische mensbeeld Volgens het optimistische mensbeeld

7 Volgens het pessimistische mensbeeld
Als we onderzoeken hoe de capaciteiten verdeeld zijn, vinden we de volgende opvattingen: Volgens het pessimistische mensbeeld Volgens het optimistische mensbeeld

8 wie kunnen politiek mee doen?
Volgens het optimistische mensbeeld Volgens het pessimistische mensbeeld iedereen maar enkelen, een elite

9 De lijn links stelt een 100% optimistisch mensbeeld voor
En de lijn rechts een 100 % pessimistisch mensbeeld iemand op de linkse lijn vindt dat mensen compleet vrij moeten zijn, geen enkele leiding nodig hebben, bovendien dat ze allemaal veel in hun mars hebben iemand op de rechter lijn, vindt dat er één geniale leider is die bepaalt wat er moet gebeuren, anders maken ze elkaar af, de meeste mensen zijn dom

10 Maar bijna niemand denkt zo rechtlijnig
de meeste mensen zitten daar tussenin ze nemen de mensbeelden zwakker over hoe meer ze naar de andere kant zitten, hoe zwakker

11 je ziet ook dat iedereen de twee mensbeelden tegelijkertijd heeft
over het ene onderwerp denk je meer optimistisch. over het andere meer pessimistisch

12 mensbeelden: optimistisch pessimistisch pessimistisch optimistisch
Onder de mensbeelden vinden we de Godsbeelden mensbeelden: optimistisch pessimistisch pessimistisch optimistisch Godsbeelden:

13 In deze rechthoek gaan we waarden plaatsen
we gebruiken daarvoor twee regels: • van links naar rechts en van rechts naar links plaatsen we ze volgens de twee mensbeelden • aan de bovenkant volgens de mensbeelden en aan de onderkant volgens de Godsbeelden

14 Waarden in de rechthoek: ze passen bij de beelden die eronder liggen
Grote gelijkheid Minder gelijkheid Ongelijkheid Gezag de Wrake Gods Ieder mens is gelijk in de ogen van God Oog om oog, tand om tand Naastenliefde

15 hier kwam iemand uit bij de “ideologische test”
(achterin je werkboek, of via Je kunt zien dat hij niet-gelovig is en meer sterke pessimistische waarden heeft en minder optimistische

16 Naast hem kwamen nog anderen terecht met hun individuele ideologie

17 zo vinden we in dit vlak een groep van mensen met vergelijkbare opvattingen
stroming zo’n groep heet een

18 Civitas behandelt 16 stromingen
die we naast elkaar kunnen zetten volgens dit patroon: als je goed telt zie je er 15, maar een is onzichtbaar De meeste maatschappijleermethoden behandelen niet meer dan vier stromingen

19 Het ontstaan van de stromingen
Eerst zien we tegenover de conservatieve machten die al eeuwen aan de macht waren de liberalen en socialisten opkomen

20 Het ontstaan van de stromingen
De confessionele stromingen ontstaan aan het eind van de 19e eeuw

21 Het ontstaan van de stromingen
Rond 1900 splitst de socialistische beweging zich in de revolutionaire anarchisten en communisten aan de ene kant en de op democratie gerichte sociaal-democraten aan de andere kant

22 Het ontstaan van de stromingen
In de jaren dertig van de twintigste eeuw komt het fascisme op

23 Het ontstaan van de stromingen
In de jaren zeventig van de twintigste eeuw verschijnen de radicalen, de ecologische beweging als laatste stroming

24 over deze stromingen (ofwel: collectieve ideologieën)
tekenen we de partijen die daarbij horen de VVD bijvoorbeeld: liberaal én conservatief: Je vindt alle partijen die in het parlement zitten op pagina 105 van Civitas

25 hier zie je de VVD en daaronder het CDA links van de VVD zie je D66

26 de plaats van de regering tekenen we
door in het zwaartepunt van de drie partijen een dikke lijn te trekken

27 Zo was de regering Balkenende samengesteld in de vorige jaren

28 Maar in een vorig kabinet zaten CDA, PvdA en ChristenUnie
Dit kabinet-Balkenende zat meer naar links

29 In het vorige kabinet zitten CDA en VVD (en de PVV gedoogde)
Dit kabinet-Rutte was wat rechtser

30 In dit kabinet zitten VVD en PvdA
Dit kabinet-Rutte is “midden” en moet rekening houden met andere partijen in de Eerste Kamer

31 De Nederlandse Politieke Partijen
SP PvdA D66 VVD PVV GRL PvdD CDA CU SGP

32 in Nederland zitten onze regeringen altijd in het midden,
soms iets meer naar links, soms naar rechts ze zitten bij ons dus ergens in dit vlak in het midden in alle westerse democratische landen is dat het geval

33 “gemiddeld” zitten westerse democratieën in het midden
we tekenen nu die gemiddelde plaatsen van de verschillende soorten landen linkse (communistische) dictatuur westerse democratie “normaal” ontwikkelingsland links ontwikkelingsland rechtse dictatuur

34 progressief en konservatief:
Let op: konservatief met een k! J.L Heldring onderscheidt Conservatisme en conservatisme

35 progressief = vernieuwend
konservatief = alles zo houden of terug gaan naar “vroeger”

36 Onze regeringen zaten vroeger helemaal
rechts, we zijn in de vorige eeuw naar het midden opgeschoven

37 Let op: we tekenen altijd de vorige plaats van een regering met een stippellijn

38 We kwamen van rechts (in 1848 toen onze moderne staat ontstond, bevonden we ons daar)
We zijn doorgeschoven naar het midden

39 Konservatief zit dus op de lijn van de regering (zo houden als het nu is) en alles tot aan de
rechterkant

40 voor haar uit is alles nog progressief
De regering sleept konservatief achter zich aan; voor haar uit is alles nog progressief

41 hier zitten de conservatieven
zij zijn een stroming met duidelijke waarden

42 in 1815 waren deze conservatieven nog progressief
want de regeringen zaten toen in de rechterhoek en het vlak daarvoor was progressief

43 nu zijn deze conservatieven konservatief
want onze regeringen zitten ergens in het midden en het konservatieve vlak zit rechts daarvan

44 Opdracht 1: In de krant staat: “De leider van de VVD noemt de SP conservatief, omdat die partij de verzorgingsstaat wil houden” Hoe schrijven wij dat schuingedrukte woord: met een c of een k?

45 Waarom is ex-president Clinton voor Amerikanen progressief
Opdracht 2: Waarom is ex-president Clinton voor Amerikanen progressief en voor Nederland konservatief?

46 Clinton is daar progressief , die zit dus ergens in het linkervlak
antwoord: teken eerst de regering van VS die zit vaak wat rechtser Clinton is daar progressief , die zit dus ergens in het linkervlak

47 teken dan de regering van Nederland in een rechthoek daaronder
Clinton is konservatief, die zit voor Nederland ergens in het rechtervlak

48 Clinton moet dus tussen beide regeringen zitten

49 CONCLUSIE: De rechthoek bestaat uit drie lagen

50 de eerste laag: de laag van de waarden die over de mensbeelden liggen

51 daar overheen de tweede laag:
de laag van de ideologieën

52 daar overheen de derde laag:
de laag van de partijen en regeringen

53 links midden rechts Links en rechts komen aan de orde in hoofdstuk 4, Midden in hoofdstuk 5


Download ppt "Wat denken de mensen over hun medemensen?"

Verwante presentaties


Ads door Google