De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kunnen we bemoeizorg professionaliseren? Een persoonlijke visie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kunnen we bemoeizorg professionaliseren? Een persoonlijke visie"— Transcript van de presentatie:

1 Kunnen we bemoeizorg professionaliseren? Een persoonlijke visie
Prof. Dr. C.L. Mulder Bemoeizorg is geen spel 2 Februari 2009

2 Onderzoekcentrum O3 Onderzoek op gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) O3 betreft een samenwerkingsverband tussen - GGz Instellingen in de regio - GGD Rotterdam Rijnmond - Erasmus MC

3 Vraag Wie werkt er in de bemoeizorg?

4 Werkwijze Bemoeizorg Vinden en signaleren Toeleiden en verleiden
Behandelen In behandeling krijgen en houden Motivatie vergroten Voorkomen recidief Maatschappelijke doelen Drang en dwang Gebrek aan kennis over werkzame interventies: wens tot professionaliseren

5 Stelling 1 Bemoeizorg is tijdelijke zorg

6 Werkwijze Bemoeizorg Vinden en Signaleren Toeleiden of verleiden
Behandelen In behandeling krijgen en houden Motivatie vergroten Voorkomen recidief Maatschappelijke doelen Drang en dwang Gebrek aan kennis over werkzame interventies: wens tot professionaliseren

7 Vinden en Signaleren Lokale Zorgnetwerken OGGz Steunpunten
Instrumenten Signalerings instrument Trimbos Instituut en GGz Grote Rivieren Screeningsinstrument voor psychiatrie en verslaving, b.v. in de gevangenis, MO

8 Screener Psychiatrie en Verslaving (Ontwikkeld door IVO en O3)
Vragenlijst: Depressie Psychotische stoornissen Alcoholmisbruik Drugsverslaving Overige vragen Screener (11 vragen) (selectie van beste vragen) 1 vraag over zorggebruik 4 depressie 3 psychotische symptomen 1 alcohol 2 harddrugs Gouden standaard: CIDI

9 Lokale Zorgnetwerken Doel: signalering, sreening en toeleiding
Op wijkniveau Coördinator in dienst GGD LZN: wijkagent, MW, woningbouwvereniging, GGZ, VZ Effecten LZN: minder uithuiszettingen, minder IBS-en

10 Effecten van Lokale Zorgnetwerken
(Wierdsma et al., 2006)

11 Werkwijze Bemoeizorg Vinden en Signaleren Toeleiden of verleiden
Behandelen In behandeling krijgen en houden Motivatie vergroten Voorkomen recidief Maatschappelijke doelen Drang en dwang

12 Stelling 2 Toeleiden is een kunstfout

13 Toeleiden Contact breuken kenmerken de doelgroep
Moeilijke mensen maken we zelf?! Het schudden van de eerste hand is de start van het contact Critical Time Intervention? Toeleiding naar wat?

14 Verleiden Bieden van praktische ondersteuning Bieden van geld of drugs
Naast iemand gaan staan Contact is de motor tot verandering Contact maken: training, training…. Het grote belang van de ‘’aspecifieke’’ factoren

15 Verleiden Motiverende gespreksvoering
Vakmanschap gewenst in verleiding? Herkennen van overdracht en tegenoverdracht Opleiden in verleiden? Wat komt er na de verleiding? Wat is professionele verleiding? Onvoldoende onderzocht

16 Stelling 3 Verleiden is te professionaliseren

17 Werkwijze Bemoeizorg Vinden en signaleren Toeleiden en verleiden
Behandelen In behandeling krijgen en houden Motivatie vergroten Voorkomen recidief Maatschappelijke doelen Drang en dwang Gebrek aan kennis over werkzame interventies: wens tot professionaliseren

18 Kwaliteit bemoeizorg is te meten
Bemoeizorg door de gemeente of andere instanties: kwaliteit meten met de BAS Bemoeizorg door de GGz / Verslavingszorg ACT: DACTS FACT: FACTS Centrum Certificering ACT en FACT: CCAF

19 Bemoeizorg Ankerpunten en Scores BAS: Uitgave GGz Nederland
10 Rubrieken, onder andere: Deskundigheid Teamkenmerken Middelen en voorwaarden Werkrelatie Methodieken Doelen-resultaten

20 ACT: integrale bemoeizorg
Integrale bemoeizorg: psychiatrie, verslaving, en somatiek (specialisten in het ACT-team) Regelt samen met de daartoe bevoegde instanties de huisvesting, het geld en dagbesteding Outreachend Houdt patiënten vast Effecten goed onderzocht

21 Effecten ACT in NL Winschoten trial: patiënten blijven beter in zorg (Sytema et al. 2006) In Limburg: meer symptomatische remissie na introductie (F)ACT (Bak et al. 2008) Studie patiënten vroege psychosen: effect na toevoegen andere interventies: familie interventies, training sociale vaardigheden (Petersen et al. 2005)

22 Effecten ACT in NL Vroege psychose ACT Team in Eindhoven
Ook andere interventies geboden: psycho-educatie, familie-interventies, IDDT Beter effect op GAF en CGI Minder opnamedagen t.o.v. groep in Tilburg (Verhaegh et al. 2009) Toekomstig onderzoek: effecten van toevoegen van andere Evidence Based Practices aan (F)ACT

23 Hoe groter de modelgetrouwheid, hoe groter het effect (Vught et al
Hoe groter de modelgetrouwheid, hoe groter het effect (Vught et al., opgestuurd)

24 Relatie modelgetrouwheid - dakloosheidsdagen (Vught et al
Relatie modelgetrouwheid - dakloosheidsdagen (Vught et al., opgestuurd)

25 Verloop HoNOS scores (n=350) bij ACT ROM (Kortrijk et al
Verloop HoNOS scores (n=350) bij ACT ROM (Kortrijk et al., opgesttuurd)

26 Wat voorspelt beter beloop (Kortrijk et al., opgestuurd)
Meer motivatie voor behandeling Jongere patiënten Ontbreken verslaving Hogere opleiding Professioneel ACT: ROM dus!

27 Openstaande vragen Wat te doen wanneer er na langere tijd geen contact tot stand komt? Wanneer binnentreden in de woning? Uitschrijven van een patiënt? Gebrek aan richtlijnen?

28 STADIA VAN VERANDERING
1. Voorover-wegingsfase 2. Overwe-gingsfase 3. Voorbe-reidingsfase 4.Actie-fase 6. Terugval 5. Onder-houdsfase Adapted from Prochaska & DiClemente (1982), “Transtheoretical therapy: Toward a more integrative model of change.” Psychotherapy: Theory, Research, and Practice, 19:

29 % Patienten in de vooroverwegingsfase

30 Betalen voor depot

31 Aantal opnamedagen bij patiënten met een psychotisch stoornis
Claassen et al., Psychiatr Bull 2007; 31: 4-7

32 Wat vindt u? Is betalen voor het accepteren van depot-medicatie ethisch toelaatbaar?

33 Werkwijze Bemoeizorg Vinden en signaleren Toeleiden en verleiden
Behandelen In behandeling krijgen en houden Motivatie vergroten Voorkomen recidief Maatschappelijke doelen Drang en dwang Gebrek aan kennis over werkzame interventies: wens tot professionaliseren

34 Epidemie van dwang IBS-en en RM-en per 100. 000 inwoners in Nederland
Epidemie van dwang IBS-en en RM-en per inwoners in Nederland (o.a. Mulder et al. NTvG 2006)

35 Stelling 4 Toepassen van dwang is een zwaktebod in de bemoeizorg en dient te worden voorkomen

36 Methoden om (dwang)opnames te voorkomen
Crisis signaleringsplan Risicotaxatie

37 Crisis signaleringsplan
Slechts 3 onderzoeken: Training herkennen van symptomen: tijd tot relapse korter bij bipolaire patiënten (Perry bet al. 1999); effect op dwangopnames niet onderzocht Joint Crisis Plan: Reductie van dwangopnames met 14%: 27% dwangopnames in de controlegroep en 13% in de “Joint crisis plan” groep (Henderson et al. 2004) Geen effecten van klinisch opgesteld crisisplan (Papageorgiou et al. 2002)

38 Rotterdam Onderzoek Crisiskaart (ROCK-Studie)
Vraag: helpt de crisiskaart bij het terugdringen van crises? RCT, n =240 3 groepen Crisiskaart met behandelaar Crisiskaart met basisberaad Geen crisiskaart Belangrijkste uitkomstmaten: crisiscontacten, (gedwongen) opnames

39 Risicotaxatie Bij goede risicotaxatie misschien eerder ingrijpen
Risicotaxatie professionaliseert intuïtie en overleg Gevaarsbeoordelings Checklist (8 gevaarsciteria van de BOPZ)

40 Gevaarbeoordeling Checklist Maatschappelijke teloorgang
3 Ernstig gevaarlijk. Deze score wordt gegeven aan iemand die de afgelopen maand ernstige maatschappelijke problemen heeft, b.v. hoge schulden, ernstige problemen met justitie, grote conflicten met instanties en buren, familie of vrienden, dreigende dakloosheid maar die nog net in staat is om zichzelf, eventueel met hulp van anderen, in de maatschappij staande te houden 4 Zeer gevaarlijk. Deze score wordt gegeven aan iemand die (a) de afgelopen maand maatschappelijk ten onder gegaan is, blijkend uit bijvoorbeeld zeer hoge schulden, ernstige problemen met justitie, grote conflicten met instanties en/of familie of vrienden, dakloosheid en die niet meer in staat is om zichzelf, ook niet met hulp van anderen, in de maatschappij staande te houden

41 Gevaarbeoordeling Checklist Maatschappelijke teloorgang
Manifestaties van gevaar dat betrokkene maatschappelijk ten onder gaat: Dakloosheid ja / nee Dreigt huis kwijt te raken ja / nee Geeft veel geld uit ja / nee Heeft financiële problemen ja / nee Uitkering / salaris kwijt geraakt (of dreiging daartoe) ja / nee (vrijwilligers)werk kwijt geraakt (of dreiging daartoe) ja / nee Verstoort relaties met anderen ja / nee Komt in aanraking met de politie ja / nee Moet voor de rechter komen ja / nee Anders, nl. Totaalscore:

42 Samenvatting Voor professioneel signaleren en screenen bestaan instrumenten Signaleren moet, maar toeleiden is een kunstfout Contact is de motor tot verandering Contact maken vergt training van vaardigheden Verleiden is te professionaliseren ACT werkt, maar kan beter Bemoeizorg is langdurige zorg

43 Samenvatting Lange adem nodig om patiënten in zorg te krijgen en te houden Creatieve, nieuwe methoden gewenst, o.a. M4M Het is hoog tijd om dwang te proberen te voorkomen, met behoud van goede zorg: Toepassen van risicotaxatie ambulant Toepassen van crisis signaleringsplan Bemoeizorg staat in de startblokken om te professionaliseren


Download ppt "Kunnen we bemoeizorg professionaliseren? Een persoonlijke visie"

Verwante presentaties


Ads door Google