De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De 5 dimensies van cultuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "De 5 dimensies van cultuur"— Transcript van de presentatie:

1 De 5 dimensies van cultuur
Machtsafstand Groep versus individu Masculiniteit versus feminiteit Onzekerheidsvermijding Lange termijn versus korte termijn denken

2 machtsafstand Ouders behandelen kinderen als gelijken
Kinderen behandelen ouders als gelijken Op school verwachten de docenten initiatieven van de leerlingen Docenten zijn specialisten en helpers die onpersoonlijke waarden overdragen. Decentralisatie populair Relatief kleine inkomensverschillen * Medewerkers verwachten te mogen meedenken Privileges en statussymbolen ongewenst Er is een grote middenklasse Het politieke systeem verandert door regels, inspraak Ouders leren kinderen gehoorzaamheid voor alles Kinderen behandelen ouders met respect en absoluut gezag. Op school neemt de docent alle initiatieven Docenten hebben de wijsheid en veelal een soort meester/ goeroe Centraal denken Grote inkomensverschillen Ondergeschikten verwachten dat ze verteld wordt wat ze moeten doen. Privileges en statussymbolen zijn toegestaan, wordt zelfs verwacht. De middenklasse is klein Het politieke systeem wordt gedicteerd door leiders

3 groep - individu Een collectivistische maatschappij
Mensen worden geboren in uitgebreide families die hen blijvend beschermen in ruil voor hun loyaliteit. Je identiteit ontleen je aan je sociale netwerk, de groep waar je bij hoort. Kinderen leren denken in termen als ’Wij’ De harmonie moet altijd bewaard blijven Het doel van het onderwijs is om te doen Diploma’s verschaffen status en toegang tot…. De verhouding werkgever/ werknemer is ongeveer als een familie band. De groep is belangrijker dan het individu Privé leven ondergeschikt aan de groep, het bedrijf Een individualistische maatschappij Je groeit op voor je zelf en misschien om voor je gezin te zorgen Je ontleent je identiteit aan jezelf Kinderen leren denken in termen als ’Ik’ Een eerlijk mens zegt wat hij denkt Het doel van het onderwijs is ’leren om te leven’ Diploma’s verhogen je economische marktwaarde. Verhouding is gebaseerd op contract basis en wederzijds voordeel. En groep bestaat uit individuen die eigen unieke kwaliteiten hebben. Iedereen heeft recht op privacy

4 Prestatie - zorg Dominante waarden zijn materieel, succes en vooruitgang Geld en materiële zaken zijn belangrijk Mannen worden geacht assertief, ambitieus en hard te zijn Meisjes huilen, jongens niet, jongens moeten terug slaan Sympathie voor de sterke, de winnaar De beste leerling is de norm. Slechte resultaten is een ramp Docenten zijn duidelijk, streng en rechtvaardig in één lijn. Leven om te werken De vader doet de feiten, de moeder het gevoelsleven. Dominante waarden zijn zorg voor de anderen en de omgeving Mensen en persoonlijke waarden zijn belangrijk Iedereen wordt geacht bescheiden te zijn Jongens en meisjes, mannen en vrouwen mogen huilen Sympathie voor de zwakke, de verliezer De gemiddelde leerling is de norm Slechte studie resultaten is geen ramp Vriendelijke docenten zijn het meest gewaardeerd Werken om te leven Vader en moeder houden zich bezig met feiten en opvoeding.

5 onzekerheidsvermijding
Onzekerheid is een normaal onderdeel v.h. bestaan. Weinig stress, subjectieve gevoel van welzijn Agressie niet uiten Soepele regels voor kinderen over wat taboe is. Wat anders is, is interessant Studenten kunnen prima met ongestructureerde onderwijs situaties omgaan. Docenten mogen zeggen dat ze iets niet weten Alleen noodzakelijke regels Mondige burgers Positieve houding t.o.v. jonge mensen Onzekerheid wordt ervaren als een bedreiging Veel stress, meer angst, een grotere gejaagdheid Agressie mag geuit worden Strakke regels voor kinderen over taboe’s Wat anders is, is gevaarlijk Studenten hebben structuur nodig en willen weten hoe en waarom. Docenten worden geacht alle antwoorden te weten Er bestaat een emotionele behoefte aan regels Onmondige burgers Jonge mensen dienen volgzaam te zijn en eerbied te hebben voor ouderen.

6 Korte termijn –lange termijn denken
Aanpassen van tradities aan de moderne omgeving nakomen van sociale regels en status verplicht, ongeacht de kosten. Sociale druk om de buren na te doen Doorzettingsvermogen voor resultaat Bereidheid om jezelf ondergeschikt te maken aan een doel Zorgen om aan de eisen van ’deugd’ te voldoen Vast houden aan tradities Nakomen binnen betaalbare grenzen Spaarzaamheid, zuinigheid Snelle resultaten gevraagd Behoefte om je gezicht, je identiteit te handhaven Wens om de waarheid na te streven, de huidige zichtbare werkelijkheid.


Download ppt "De 5 dimensies van cultuur"

Verwante presentaties


Ads door Google