De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Homoseksualiteit Wat zegt de Bijbel er over?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Homoseksualiteit Wat zegt de Bijbel er over?"— Transcript van de presentatie:

1 Homoseksualiteit Wat zegt de Bijbel er over?
Bron: Met MP3 audio [52 minuten]: Philip Nunn - 7 oktober 2012

2 Homoseksualiteit 1: Waarom duidelijkheid noodzakelijk is
2: Wat zegt de Bijbel over heteroseks 3: Argumenten vóór het homohuwelijk 4: Wat zegt de Bijbel over homoseks 5: Pastorale opmerkingen

3 Homoseksualiteit 1: Waarom duidelijkheid noodzakelijk is
2: Wat zegt de Bijbel over heteroseks 3: Argumenten vóór het homohuwelijk 4: Wat zegt de Bijbel over homoseks 5: Pastorale opmerkingen

4 1: Waarom duidelijkheid noodzakelijk is
Heteroseksuele oriëntatie: als we ons tot het tegenovergestelde geslacht aangetrokken voelen. Homoseksuele oriëntatie: als we ons tot het eigen geslacht aangetrokken voelen. Ons Seksueel gedrag is de actieve levensstijl waar iemand voor kiest. We zijn verantwoordelijk niet voor onze oriëntatie maar wel voor ons seksuele gedrag.

5 Het traditionele christelijke standpunt
Seksuele intimiteit en seksuele gemeenschap zijn goed en hebben de zegen van God, maar alleen binnen de context van een huwelijksrelatie tussen een man en een vrouw. Seksuele gemeenschap in welke andere relatie dan ook is zonde.

6 Homoseksualiteit 1: Waarom duidelijkheid noodzakelijk is
2: Wat zegt de Bijbel over heteroseks 3: Argumenten vóór het homohuwelijk 4: Wat zegt de Bijbel over homoseks 5: Pastorale opmerkingen

7 Het positieve onderwijs van de Heer Jezus
“Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden” (Matt. 19:4-6).

8 Homoseksualiteit 1: Waarom duidelijkheid noodzakelijk is
2: Wat zegt de Bijbel over heteroseks 3: Argumenten vóór het homohuwelijk 4: Wat zegt de Bijbel over homoseks 5: Pastorale opmerkingen

9 3: Argumenten vóór het homohuwelijk
1: God heeft mij homoseksueel geschapen 2: We houden echt van elkaar 3: In Christus is geen man of vrouw 4. De Bijbel is cultuurbepaald 5: God werkt ook in kerken die homoseksualiteit accepteren

10 Homoseksualiteit 1: Waarom duidelijkheid noodzakelijk is
2: Wat zegt de Bijbel over heteroseks 3: Argumenten vóór het homohuwelijk 4: Wat zegt de Bijbel over homoseks 5: Pastorale opmerkingen

11 4: Wat zegt de Bijbel over homoseks
Groep #1: Gebeurtenissen in Sodom (Gen. 19) en Gibea (Richt. 19)

12 4: Wat zegt de Bijbel over homoseks
Groep #1: Gebeurtenissen in Sodom en Gibea Groep #2: Verwijzingen naar mannelijke prostitutie in tempels (1 & 2 Kon.)

13 4: Wat zegt de Bijbel over homoseks
Groep #1: Gebeurtenissen in Sodom en Gibea Groep #2: Verwijzingen naar mannelijke prostitutie in tempels Groep #3: Verboden in de wet van Mozes

14 4: Wat zegt de Bijbel over homoseks
Leviticus 18:22 “U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel.” Leviticus 20:13 “Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, dan hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf.”

15 4: Wat zegt de Bijbel over homoseks
Groep #1: Gebeurtenissen in Sodom en Gibea Groep #2: Verwijzingen naar mannelijke prostitutie in tempels Groep #3: Verboden in de wet van Mozes Groep #4: De ‘tegennatuurlijke’ relaties in Romeinen 1

16 4: Wat zegt de Bijbel over homoseks
Romeinen 1:24-32 “Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren… 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf… Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen.”

17 4: Wat zegt de Bijbel over homoseks
Over de tijd zullen culturen veranderen, de publieke opinie zal veranderen, de wet van een land zal veranderen, maar homoseksuele gemeenschap zal altijd ‘onnatuurlijk’ blijven, het zal altijd afwijkend blijven van Gods scheppingsorde. En daarom zal het altijd een daad van zonde blijven.

18 4: Wat zegt de Bijbel over homoseks
Groep #1: Gebeurtenissen in Sodom en Gibea Groep #2: Verwijzingen naar mannelijke prostitutie in tempels Groep #3: Verboden in de wet van Mozes Groep #4: De ‘tegennatuurlijke’ relaties in Romeinen 1 Groep #5: Activiteiten die tegengesteld zijn aan christelijk gedrag

19 4: Wat zegt de Bijbel over homoseks
1 Timotheüs 1:9-10. “En als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is.”

20 4: Wat zegt de Bijbel over homoseks
1 Korinthe 6:9-11. “Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heer Jezus en door de Geest van onze God.”

21 4: Wat zegt de Bijbel over homoseks
Deze sterke afkeuring van homoseksuele praktijken in het Nieuwe Testament volgt op de krachtige veroordeling in het Oude Testament (Leviticus 18 en 20). De conclusie is dat homopraktijk altijd wordt afgekeurd door God.

22 Homoseksualiteit 1: Waarom duidelijkheid noodzakelijk is
2: Wat zegt de Bijbel over heteroseks 3: Argumenten vóór het homohuwelijk 4: Wat zegt de Bijbel over homoseks 5: Pastorale opmerkingen

23 5: Pastorale opmerkingen
“Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt… Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen” (Matt. 7:1-5).

24 5: Pastorale opmerkingen
Matt. 7:1-5 (a) Haal eerst de balk uit je eigen oog (b) Dan zult u goed kunnen zien (c) Om de splinter uit het oog van je broeder te halen

25 Worstel je over dit onderwerp?
Suggesties: Deel je innerlijke strijd met je ouders of een volwassen christen die jij vertrouwt Website van Different

26 Conclusie… Citaat van John Piper (2004): “We blijven zeggen wat de wereld over het algemeen niet zal geloven: dat het mogelijk is om homoseksueel gedrag te omschrijven als zondig, pervers, abnormaal en destructief voor personen en culturen, terwijl we op hetzelfde moment ons leven zouden willen geven uit liefde voor homoseksuele mensen. In wezen hebben we iets te zeggen dat nog radicaler en ongelooflijker is voor de wereld, namelijk, dat je moet geloven dat homoseksueel gedrag zonde en schadelijk is, alvorens homoseksuele mensen lief te kunnen hebben. Omdat God in 1 Korinthe 13:6 zegt, ‘… zij (de liefde) verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid.’ Als je de waarheid ontkent dat homoseksueel gedrag zonde is, maar in plaats daarvan het goedkeurt of je er in verheugt, is wat je naar de homoseksuele persoon brengt geen liefde- hoe vriendelijk of tolerant het ook klinkt. Ons doel is de Bijbelse combinatie van overtuigd zijn van Gods waarheid en mededogen hebben voor Gods schepping.”

27 www.philipnunn.com Boek: Beschikbaar in De Fakkel
en andere boekwinkels: €5,- per stuk eBoek: Beschikbaar gratis van


Download ppt "Homoseksualiteit Wat zegt de Bijbel er over?"

Verwante presentaties


Ads door Google