De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE IDEALE SURINAAMSE JEUGD

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE IDEALE SURINAAMSE JEUGD"— Transcript van de presentatie:

1 DE IDEALE SURINAAMSE JEUGD
A LIBI FU TIDE NANGA NA UN DREN FU TAMARA!

2 DOELSTELLING CONGRES HET FORMULEREN VAN DE IDEALE SURINAAMSE JEUGD. EEN ANALYSE VAN KANSEN, BEDREIGINGEN, STERKTE EN ZWAKKE PUNTEN, VISIES (DROMEN) EN ASPIRATIES VAN DE DOORSNEE SURINAAMSE JEUGD.

3 DEZE INLEIDING ZAL ZICH RICHTEN OP
TE ONTWIKKELEN STERKE PUNTEN HOE KANSEN TE HERKENNEN WAT TE DOEN OM DE KANSEN TOT HET REALISEREN VAN DROMEN TE VERGROTEN.

4 DE BELANGRIJKSTE VRAAG VOOR SUCCES IN HET LEVEN IS: BEPAALT JOUW OMGEVING JOUW KANSEN OF BEPALEN JOUW PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN HOE VER JE HET SCHOPT IN HET LEVEN?

5 JE KAN JE RICHTEN OP DE OMGEVING, MAAR
DIE LEVERT EERDER EEN BEGRENZING AAN DAN KANSEN DIE VERANDERT LANGZAAM, DUS ALS ER NU VEEL BEDREIGINGEN EN ZWAKTEN ZIJN, IS DE KANS GROOT DAT DIE NIET SNEL VERANDEREN, ZODAT DE KANS OP SUCCES LAAG BLIJFT DAT BETEKENT OOK DAT JIJ NIET ZAL VERANDEREN. DUS ALS HET EENMAAL NIET LUKT, BEN JE GEDOEMD OM IN DEZE OMGEVING TE MISLUKKEN.

6 DE GROOTSE MOGELIJKHEDEN OM JOUW DROMEN TE REALISEREN, LIGGEN IN JEZELF.

7 IEDEREEN KAN SUCCESVOL ZIJN. OOK JIJ!!

8 MET SUCCES WORDT BEDOELD DAT IEMAND BINNEN EEN BEPAALDE OMGEVING BEPAALDE MIJLPALEN EN DOELEN HEEFT BEREIKT MET HET TOEPASSEN VAN PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN EN DIT ALLEMAAL ZONDER DE IN DIE SAMENLEVING GELDENDE WAARDEN EN NORMEN TE HEBBEN OVERTREDEN.

9 WIE ZIJN SUCCESVOLLE MENSEN
MENSEN DIE HUN DOELEN HERHAALDELIJK BEREIKEN EN DAARBIJ HOGE WAARDEN EN NORMEN HANTEREN MENSEN DIE IN VERGELIJKING MET ZICHZELF CONSTANT GROEIEN MENSEN DIE DOELEN OP VERSCHILLEND GEBIED BEREIKEN ( EEN GEBALANCEERD LEVEN HEBBEN) MENSEN DIE OPVATTINGEN, KARAKTERTREKKEN EN ATTITUDES HEBBEN DIE TOT SUCCES LEIDEN.

10 ONGEACHT DE EIGENSCHAPPEN WAARMEE WIJ GEBOREN ZIJN OF DE OMGEVING WAARIN WIJ HEBBEN VERTOEFD, WIJ KUNNEN LEREN OM SUCCESVOL TE ZIJN.

11 ONGEACHT ONS STARTPUNT, WIJ KUNNEN TOCH SUCCESVOL ZIJN DOOR BEETJE BIJ BEETJE TE GROEIEN.

12 CRUCIAAL IN DIT ALLES ZIJN PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN ZOALS OPVATTINGEN, ATTITUDES, GELOOF EN VERTROUWEN IN DE TOEKOMST.

13 BELANGRIJK IS OOK DE BEINVLOEDING DOOR DE SOCIALE OMGEVING
- HET OUDERLIJKE HUIS; - DE SCHOOL; - DE VRIENDENKRING; - DE BUURT/OMGEVING, MAAR OOK DE OMSTANDIGHEDEN IN HET LAND WAAR MEN HET LANGST GEWOOND HEEFT MET DE DAARBIJ HORENDE SOCIALE, DEMOGRAFISCHE EN CULTURELE INVLOEDEN.

14 DIT ALLES BEPAALT DE BAND MET DE OMGEVING EN DE BEHOEFTE OM SUCCESVOL TE ZIJN.

15 DIT ALLES IS AFHANKELIJK VAN HOE IEMAND IS GEVORMD.

16 2 soorten conditionering
SOCIALE CONDITIONERING: LEREN VAN ANDEREN, LEREN UIT RELATIES MET ANDEREN AUTO-CONDITIONERING: LEREN UIT ZELF UITGEZOCHTE SITUATIES, RELATIES EN ERVARINGEN. MENSEN DIE AUTO-CONDITIONERING GEBRUIKEN ZIJN VERUIT SUCCESVOLLER DAN MENSEN DIE EEN STERKE SOCIALE CONDITIONERING HEBBEN ONDERGAAN.

17 WAT IS AUTO CONDITIONERING?
DAT JIJ ZELF CONTOLEERT HOE JE GEVORMD WORDT DAT JIJ ZELF JOUW RELATIES EN OMGEVING UITZOEKT DAT JIJ RELATIES AANGAAT MET MENSEN VAN WIE JE IETS KAN LEREN DAT JIJ SUCCESVOLLE MENSEN OBSERVEERT EN VAN ZE LEERT.

18 DE BAND MET DE OMGEVING IS HEEL BELANGRIJK
DE BAND MET DE OMGEVING IS HEEL BELANGRIJK. ALS ER EEN STERKE BAND MET DE OMGEVING BESTAAT, IS DE KANS OP SUCCES OOK GROTER.

19 NEEM HET VOORBEELD VAN MENSEN DIE VERVREEMDEN VAN HUN EIGEN OMGEVING DOOR EEN HOGE CONSUMPTIE VAN BEELDEN VAN VREEMDE CULTUREN (BIJV. BUITENLANDSE VIDEO CLIPS).

20 ALS DUS HET VERLEDEN HET BEWIJS VAN VORMING LEVERT, DAN ZOUDEN WIJ IN HET HEDEN CONDITIONERING KUNNEN TOEPASSEN VOOR SUCCES.

21 ZODRA WIJ ACCEPTEREN DAT MENSEN GEVORMD KUNNEN WORDEN OP GROND VAN CONDITIONERING DAN HEBBEN WIJ DAARMEE DE EERSTE STAP GEZET IN HET ZOEKEN NAAR MOGELIJKHEDEN VOOR EEN POSITIEVE BEÏNVLOEDING VAN ONSZELF.

22 WELKE EIGENSCHAPPEN MOETEN WIJ MIDDELS CONDITIONERING TRACHTEN TE BEINVLOEDEN OF TE VORMEN?

23 EIGENSCHAPPEN DIE JE MOET LEREN
HET MAAKT NIET UIT WELK BEROEP OF INKOMEN JOUW OUDERS HADDEN: LEER DAT GROEI MOGELIJK IS HET MAAKT NIET UIT OF JOUW OUDERS GESCHEIDEN WAREN OF ALS JE UIT EEN EENOUDER GEZIN KOMT: LEER DAT DIT KAN VERANDEREN OOK AL WAREN JIJ EN JE BROERS/ZUSTERS NIET VAN DEZELFDE OUDERS: LEER DAT HIERUIT GELEERD KAN WORDEN.

24 EIGENSCHAPPEN DIE JE MOET LEREN
OOK AL KOM JE UIT OUDE STADSWIJKEN OF WIJKEN MET EEN CONCENTRATIE VAN MINDER BEDEELDEN OF GEZINNEN MET SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN (IN DE VOLKSWONINGWIJKEN); LEER DAT JE DIT KAN ONTGROEIEN LEER DAT ER OOK ANDERE AKTIVITEITEN BESTAAN DAN DIE JE BIJ DE BUURTBEWONERS HEBT GEZIEN LEER VERSCHILLENDE VRIENDEN TE HEBBEN VOOR VERSCHILLENDE AKTIVITEITEN ( MAAK VEEL VRIENDEN).

25 EIGENSCHAPPEN DIE JE MOET LEREN
RAAK OP SCHOOL BETROKKEN IN ANDERE EN MEERDERE AKTIVITEITEN. LEER OOK BUITEN DE BUURT VRIENDEN TE MAKEN. ZIE TOE OP VERSCHEIDENHEID VAN VRIENDEN LEER DAT ER OOK ANDERE BUURTEN BESTAAN, WAARVAN GELEERD KAN WORDEN.

26 EIGENSCHAPPEN DIE JE MOET LEREN
OOK AL HEB JE EEN LAGER BEROEP; LEER DAT ALS ER MAAR GROEI IS, ER OOK EEN UITWEG IS LEER DAT EEN VARIATIE AAN VRIENDEN OOK MEER OPBRENGT OOK AL BEN JE VROEG MET DE SCHOOL GESTOPT; LEER: OOK AL HEB JE GEEN DIPLOMA, BLIJF LEREN EN GROEIEN OOK AL HEB JE HOBBY'S DIE NIET ECHT GEACCEPTEERD ZIJN: LEER DAT GEDRAG KAN WORDEN VERANDERD.

27 PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN DIE JE MOET BEZITTEN
OOK AL IS JE VERTELD DAT JE DOM BENT/NIET KAN LEREN; LEER DAT ZOLANG JE MAAR GROEIT, JE TOCH SUCCESVOL BENT. ALS JE NU VAAK SNELREAGEERT; LEER OOK OM EENS EEN NACHTJE OVER EEN BESLUIT TE SLAPEN ALS JE OP SCHOOL IS VERTELD DAT JE NIET INTELLIGENT BENT; LEER DAT ZOLANG JE MAAR GROEIT, JE TOCH SUCCESVOL BENT LEER DAT UITGESTELD GENOT BETER SMAAKT (GEDULD IS WERKELIJK EEN SCHONE ZAAK) ALS JE NU VEELAL GERICHT BENT OP HET VERLEDEN;VAN HET VERLEDEN KAN ALLEEN WORDEN GELEERD, JE KAN HET ECHTER NIET MEER VERANDEREN. LEEF VOOR DE TOEKOMST. ALS JE NU STOER BENT: LEER DAT VOLWASSENHEID OOK EMOTIES KENT.

28 PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN DIE JE MOET BEZITTEN
ALS JE MINDER BEHOEFTE AAN EEN VADER/MOEDER FIGUUR HEBT; LEER OM VAN OUDEREN TE LEREN ALS JE NU WENSEN HEBT, DIE VEEL HOGER ZIJN DAN DE INTELLECTUELE VERMOGENS; LEER JOUW GROEI AF TE STEMMEN OP JOUW VERMOGENS VERVAL NIET STEEDS IN AL EERDER VERTOOND GEDRAG; DOE DINGEN STEEDS BETER ALS JE ALTIJD GELIJK OF HET LAATSTE WOORD WILT HEBBEN; LEER DAT JE SOMS DINGEN MOET LATEN EN VERDER MOET GAAN MET HET LEVEN ALS JE ONZEKERHEID KENT; OVERWEEG ZAKEN WAT LANGER ALS JE MINDER BEHOEFTE HEBT AAN ‘SHOW-OFF’ (TONEN WAARTOE JE IN STAAT BENT). LEER TE GENIETEN VAN SUCCES.

29 PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN DIE JE MOET LEREN
SCHAAM JE NIET OM SUCCESVOL TE ZIJN: LEER TE GENIETEN VAN JOUW SUCCES VERMIJD DE WEG VAN DE MINSTE WEERSTAND TE KIEZEN (HET LEVERT WEINIG OP); PROBEER DINGEN STEEDS BETER TE DOEN LEER JEZELF TE WETEN WAT NORMAAL WORDT GEVONDEN IN DE SAMENLEVING. JE KAN HET GEBRUIKEN OP WEG NAAR JOUW SUCCES. ALS JE JE VERZET TEGEN GEZAG; LEER DAT JIJ VERANTWOORDELIJK BENT VOOR WAT ER MET JE GEBEURT (VERSCHUIL JE NIET ACHTER HET SPELEN VAN SLACHTOFFER VAN SAMENLEVING) JE HOEFT NIET EENZAAM TE ZIJN; LEER VAN ANDEREN TE HOUDEN EN TE WETEN WAAROM LEER TE WETEN HOE EEN ANDERE JE MIST.

30 PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN DIE JE MOET LEREN
ALS JE DENKT DAT JE VROEGRIJP MOET ZIJN; LEER OM VAN ELKE FASE IN HET LEVEN TE GENIETEN LEER REKENING TE HOUDEN MET ANDEREN PAKT ONZORGVULDIGHEID AAN; LEER ZAKEN STEEDS BETER AF TE HANDELEN WEES MINDER VASTHOUDEND; LEER ALLEN DE SUCCES FORMULES TE BEHOUDEN LEER TE WETEN HOE DE ANDER ZICH VOELT, ZODAT JE ANDEREN NIET ONNODIG KWETST.

31 ALS JE SUCCESVOLLE JONGEREN WILT
GA OVER TOT (CONTRA)CONDITIONERING OM NIEUWE ATTITUDES TE VORMEN PROBEER ZOVEEL MOGELIJK VAN DE VOORNOEMDE EIGENSCHAPPEN TE VORMEN BIJ ALLES MOET DE NADRUK LIGGEN OP CONSTANTE VERBETERING.

32 Meest cruciale faktoren voor succes
Constante groei Vergelijking met zichzelf (niet met andere) Wees voorbereid op obstakels/tegenslag Werk met kleine stappen leer constant uit wat je doet blijf je inzetten (blijf werken) Blijf geloven dat ieder mens kan veranderen (dus ook jij) Heb Geloof en vertrouwen in jezelf.

33 DE IDEALE SURINAAMSE JEUGD IS DUS IEMAND MET PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN, DIE HEM IN STAAT STELT OM OP EIGEN KRACHT IN DEZE SAMENLEVING, MET AL HAAR KANSENEN BEPERKINGEN, ZIJN DROMEN EN DOELEN TE BEREIKEN.

34 MET ANDERE WOORDEN: DE IDEALE SURINAAMSE JEUGD BESCHOUWT DE SAMENLEVING SLECHTS ALS EEN MIDDEL OM ZIJN DOELEN REALISEREN.

35 VRAGEN AAN JEZELF HEB IK VASTGESTELD WELKE MIJN PERSOONLIJKE DROMEN EN DOELEN ZIJN? WELKE MOGELIJKHEDEN BIEDT DE SAMENLEVING MIJ NU, MET WIE IK NU BEN BEN IK NAGEGAAN WAARAAN IK MOET VOLDOEN OM IN DEZE SAMENLEVING DE DROMEN IN DE TOEKOMST TE BEREIKEN HEB IK REEDS EIGENSCHAPPEN DIE DAARVOOR NODIG ZIJN OF MOET IK ZE NOG ONTWIKKELEN

36 VRAGEN AAN JEZELF VAN WIE GA IK DE EIGENSCHAPPEN LEREN EN HOE?
MET WIE MOET IK VRIENDEN WORDEN OM VAN ZE TE LEREN WANNEER BEN IK ZOVER? WELKE WEGEN GA IK BEWANDELEN OM MIJN WENSEN TE BEREIKEN?

37 HEEL BELANGRIJKE VRAAG
HOE LANG ZAL HET DUREN VOOR DE SAMENLEVING ZODANIG IS VERANDERT, DAT IK DAARIN KAN ZIJN WIE IK WIL? HOE SNEL KAN IK VERANDEREN OM MIJN DOELEN IN DEZE SAMENLEVING VAN NU TE BEREIKEN? AANGEZIEN JIJ SNELLER KAN VERANDEREN, IS HET DUIDELIJK WAAROM JE LIEVER AAN JEZELF KAN WERKEN.

38 SUCCES!!!


Download ppt "DE IDEALE SURINAAMSE JEUGD"

Verwante presentaties


Ads door Google