De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studie- & opvoedingsondersteuning aan huis in kwetsbare gezinnen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studie- & opvoedingsondersteuning aan huis in kwetsbare gezinnen"— Transcript van de presentatie:

1 Studie- & opvoedingsondersteuning aan huis in kwetsbare gezinnen
De Katrol Gent Studie- & opvoedingsondersteuning aan huis in kwetsbare gezinnen

2 Historiek en situering
Ongelijke kansen in het Vlaamse onderwijs (PISA- onderzoeken) Pilootproject DE KATROL Oostende (Jean-Pierre Markey;2002) “Een diploma kan onze kinderen helpen uit de armoede te ontsnappen” Uitbreiding naar 15 Vlaamse steden en gemeenten, Rotterdam, Brussel 1 september 2009: als project gestart in Gent – juni laureaat Koningin Paolaprijs voor het onderwijs

3 doelstellingen KINDEREN: Versterken van de onderwijspositie, verbeteren van de schoolse vaardigheden, verhogen van de motivatie en het welbevinden OUDERS: Stimuleren van een onderwijscultuur in het gezin door het verhogen van de betrokkenheid bij het schoolgebeuren, empowerment en verbeteren van de communicatie met de school STUDENTEN: Verbeteren van wederzijdse beeldvorming en communicatie (student – gezin); versterken van de interculturele competenties van toekomstige leerkrachten en hulpverleners OPLEIDINGEN: Verankeren van de aandacht voor diversiteit en kansarmoede in de betrokken opleidingen en onderwijsinstellingen

4 Studieondersteuning aan huis
Wie stapt in? Studenten van de lerarenopleidingen, de opleiding sociaal werk, logopedie, psychologie, onderwijskunde, toegepaste psychologie Ingebouwd in het curriculum als keuze, op basis van vrijwilligheid Gezinnen= de meest kwetsbare allochtone en autochtone gezinnen Kinderen= vanaf de 3de kleuterklas tot 1ste graad SO Ondersteuning enkel op vraag van de gezinnen! Aanmelding rechtstreeks, of via een vertrouwenspersonen uit het onderwijs of de hulpverlening

5 Studieondersteuning aan huis
Wat bieden we aan? Per semester: 12 x 2u studieondersteuning bij de gezinnen thuis Ondersteuning voor 1 of meerdere semesters Gratis Voorwaarde: 1 van de ouders is thuis op het moment van de ondersteuning De ankerfiguur is vertrouwenspersoon voor het gezin en ondersteund de studenten tijdens het proces.

6

7 UITgangspunten Visie - kwaliteitslabel Ouders als opdrachtgevers
Preventie Meer dan huiswerk Opvoedingsondersteuning Empowerment

8 Meer dan huiswerk… Inhoud studieondersteuning: Spelbegeleiding:
Schoolse taken o.a. huiswerk Taalstimulering Bevordering welbevinden, zelfbeeld Leren leren – studievaardigheden Leuks én educatief Spelbegeleiding: leuk én educatief bv bij kleuters ahv taal-en denkstimulerend spelmateriaal Opvoedingsondersteuning: vooral als rolmodel en spontane gesprekken tussen student en ouders Mogelijks: bibliotheekbezoek, spelotheekbezoek, vergezellen ouders bij oudercontact op school, gesprek met CLB, gesprek met brugfiguur,…

9 Even binnenkijken… Vaak is er in de gezinnen waar De Katrol ondersteunt, een afstand tussen de school en het gezin, schooltaken worden niet steeds opgevolgd… Wranga, een meisje van Pakistaanse origine. Ze is 9 jaar en het tweede kind uit een gezin van zes. Het gezin woont in een sociale woonblok in een appartement op de 9de verdieping. Het appartement bestaat uit een centrale leefruimte met keuken, alle gezinsactiviteiten gaan door in die ruimte. Dus ook het huiswerk maken... De oudste zus begint bij thuiskomst ijverig in haar spellingboek te werken. Wranga heeft reeds 2 jaar leerachterstand en heeft niet altijd veel zin om aan haar huiswerk te beginnen. Er moeten weer tafels ingeoefend worden. De student vraagt vader er bij om mee te oefenen. Ook in het Engels kunnen dit soort schooltaken perfect aangepakt worden thuis maar soms moeten ouders op weg worden gezet… Intussen is moeder aan het koken en houdt ze een peuter en een baby in de gaten. De tv blijft uit, die afspraak is door de ouders en de studente intussen gemaakt. De computer mag wel aan want enkel maanden geleden leerde de studente van de Katrol hoe er met ‘Fundels’ kan gewerkt worden. Moeder spreekt geen Nederlands maar kan via dit digitale aanbod toch prentenboeken in huis halen. Ze volgde een sessie in de bib om met het materiaal zelf te werken en gaat met haar kinderen geregeld een pakket ontlenen. Uit de boekentas van Wranga komt een brief van het CLB te voorschijn ter voorbereiding van het medisch onderzoek. Niemand in het gezin weet precies waar het over gaat en de bijhorende vragenlijst wordt niet begrepen. De student neemt na de studieondersteuning de tijd om de brief te overlopen en stelt moeder gerust, er is geen sprake van een medisch probleem bij haar dochter…

10 Een project met kansen! voor de student
Algemene competenties van de student: Beeldvorming wijzigen over armoede Kennis verruimen over en respect vergroten voor de cultuur van het gezin Ondersteunen i.p.v. begeleiden Competenties in relatie tot ouders: Samenwerken met ouders - vertrouwenspersoon zijn Differentiëren in de omgang met ouders Opvoedingsondersteunend optreden Competenties in relatie tot kinderen: Taal van kinderen stimuleren Leren differentiëren = aanbod en aanpak op maat van elk kind!

11

12 Een project met kansen! voor het gezin
Verruiming van de invulling van ‘leren’ bij de ouders Zich ondersteund en erkend voelen als ouder van het kind Grotere kennis en grotere betrokkenheid bij het schoolgebeuren Betere communicatie met de school, groter vertrouwen in onderwijs Vooruitgang van de schoolse vaardigheden van het kind, verhogen van het welbevinden en motivatie van het kind Kennismaking met bib, spelotheek, vrijetijdsparticipatie,.. toeleiding naar of heractiveren van taallessen, basiseducatie, opleiding of tewerkstelling,…

13 Vragen ?


Download ppt "Studie- & opvoedingsondersteuning aan huis in kwetsbare gezinnen"

Verwante presentaties


Ads door Google