De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Praktijk: Domotica voor thuiswonende mensen met dementie

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Praktijk: Domotica voor thuiswonende mensen met dementie"— Transcript van de presentatie:

1 De Praktijk: Domotica voor thuiswonende mensen met dementie
Charles G.Willems Johan van der Leeuw Presentatie 14 mei 2008 Reehorst Ede

2 Inhoud Naar een functioneel programma van eisen
Enkele functies eruit gelicht Monitoring gedrag Activiteitenmonitoring Lifestyle monitoring Caring home Demonstratiewoning Careyn

3 Inhoud Naar een functioneel programma van eisen
Enkele functies eruit gelicht Monitoring gedrag Activiteitenmonitoring Lifestyle monitoring Caring home Demonstratiewoning Careyn

4 Domotica toegepast in kader van zorgvernieuwing
Toepassingen voor thuis (zorg op afstand) Toepassing in kleinschalige groepswoningen

5 Kader voor bespreking Functioneel programma van eisen voor thuiswonende mensen met dementie Versie 1.0 november 2007 Doelstelling functioneel PVE: samenhangende visie op technische en zorginfrastructuur geven

6 Ontwikkeling Functioneel PVE
Synthese van functionele mogelijkheden waarbij technologie kan worden toegepast Gericht op specifieke situaties (doelgroep, leefsituatie) Van experimentele toepassing Naar grootschaliger implementatie Ondersteund door analyse van concrete projecten

7 Rol functioneel PVE Schept kader; technologie is een onderdeel van de oplossing Functie + technologie + zorgarrangement geeft beoogd resultaat Beschrijving is merk onafhankelijk

8 Ad 1 Continue observatie op afstand
Ad 2 camera observatie geinitieerd door sensoren

9 3 Dwaaldetectie in een gebouw

10 4 Dwaaldetectie in de openbare ruimte

11 5 Videocommunicatie tweeweg beeld en geluid

12 6 Toegangverlening tot de woning

13 7 Verlichting op maat Hulp bij de nachtelijke toiletbezoek van de bewoner Hulp bij de terugweg van toilet naar eigen kamer Uitlichten herkenningspunten Basis verlichting aanvullen met schemerlampen Dimmen Samen met kleuren de totale sfeer creëren Handmatig te overrulen Uit voorbeeld Leo polakhuis amsterdam

14 8 Monitoring activiteiten
Vivago® systeem: activiteiten meten om dag/nacht ritme vast te stellen

15 9 Actieve alarmering door de huisgenoot

16 10 Losse hulpmiddelen Met name veiligheid en orientatie
Stopcontactbeveiliger Meedenkende kookplaat Thermostaatkraan Kalenderklok pictogrammen

17 Onderdelen functioneel PVE
Bewaking op afstand door inzet van sensoren en camera’s Video-observatie Dwaaldetectie in gebouw Dwaaldetectie in openbare ruimte Videocommunicatie tweeweg beeld en geluid Toegangverlening tot de woning Verlichting op maat Monitoring activiteiten Actieve alarmering door de partner/huisgenoot Losse hulpmiddelen

18 tenslotte Deze technologie krijgt pas betekenis wanneer ze ingepast wordt in een totaalarrangement Zorg op maat Zie

19 Inhoud Naar een functioneel programma van eisen
Enkele functies eruit gelicht Monitoring gedrag Activiteitenmonitoring Lifestyle monitoring Caring home Demonstratiewoning Careyn

20 Monitoring gedrag Richt zich op ondersteuning van de gezonde partner/huisgenoot van een licht dementerende persoon (= cliënt). via beeldinformatie op afstand monitoren van een thuiswonende cliënt met (beginnende) dementie

21 video

22 Inhoud Naar een functioneel programma van eisen
Enkele functies eruit gelicht Monitoring gedrag Activiteitenmonitoring Lifestyle monitoring Caring home Demonstratiewoning Careyn

23 Aktiviteitenmonitoring
Activiteiten-registratie en Zorg-organisatie Gaat dat samen?

24 uitgangspunt Veranderingen in fysiologische waarden worden gemonitored en zijn bron voor aanpassing van een behandel en begeleidingsplan. Chronisch hartfalen  gewicht Ontstekingsaandoeningen temperatuur Diabetes bloedsuiker Maar wat kan er in de langdurige zorg?

25 Is meting (geleidelijke) verandering van activiteiten mogelijk?
Relevant b.v. bij dementie (verandering dag nacht ritme) Vermindering sociale contacten – vereenzaming Ontstaan van een “niet pluis” gevoel Ontstaan geleidelijke gedragsveranderingen Vermindering van therapietrouw b.v. geneesmiddelgebruik

26 Zo ja is gebruik in het kader van een zorgprotocol mogelijk?
Wellicht relevant voor de inzet van zorg en ondersteuning in de ouderenzorg Regulier GGZ

27

28 Te Gebruiken technologie
Video monitor Aan/uit contact Elektronisch slot en zorgtelelefoon Watergebruik sensor camera Bed- en stoelsensor Geluidssensor bewegingssensor Bewegings sensor valsensor Deursensoren Rook detector

29 Twee pilots lopend Commercieel verkrijgbare technologie
ADlife van Tunstall Quiet Care van BII

30 ADlife Eerste pilot bij Appelgaard te Margraten 6 maanden 2006
6 clienten Uitgevoerd in opdracht van Tunstall NL

31 Output via internet zorgtoestel sensoren

32 resultaten ruwe data verzameld per dag

33 Data verzameld vervolg eerste interpretatie vergelijking per dag
activity yest erd ay last 7 days 28 Back door usage 1 Fridge door usage 24 22 Front door usage 48 47 37 Hall/Stairs/Landing visits 61 54 44 Living Room visits 46 41 40 Main Bathroom visits 12 14 13 Master Bedroom visits 26 30 Microwave usage 2 Second Bedroom 50 TV usage 5 3 Click on any number for more information ^ rood geel groen

34 Detailanalyse gebruik koelkast
Fridge door 30/5 Fridge door 28/5 Detailanalyse gebruik koelkast

35 Welke indexen willen we gebruiken?
Indexen op de volgende gebieden Nutrition Voeding Mobility Bewegingen in huis Daytime act Activiteiten Cognitief Organisatie vaardigheden Personal Hygiene Persoonlijke verzorging Social interaction Contacten

36 Voorbeeld index

37

38 tussenconclusie Technologie werkt
Levert voor cliënt en begeleiders herkenbare activiteitenpatronen op Wat je met de verschillende indexen zou kunnen is nog niet vast gesteld Manco pilot: gegevens niet real time beschikbaar gekomen

39 Wat gaan we doen? Organisatie van pilot in GGZ
Bij Team 290 te Groningen; 12 cliënten met gediagnosticeerde dementie wonend in een thuissituatie Dit keer met een real time beschikbaarheid van de indexen Bekostiging onderzoek via Nuts-Ohra

40 Proefopstelling nu werkend

41 Andere technologie andere aanbieder
Quietcare systems Opdracht via Thuiszorg Noord Limburg en Zon-MW(arbeidsinnovatie)

42 QuietCare

43 Activity chart zaterdag

44

45

46

47

48

49

50 Wat doen we Bij 25 clienten in thuiszorg noord limburg data vervolgen gedurende 6 maanden Rode triggers analyseren Beoordelen welke gegevens van belang zijn voor ondersteuning vanuit de thuiszorg

51 Is dit het nou? Nee natuurlijk niet………………
Wat kun je nu werkelijk met deze technologie? Hoe kan de (thuis)zorg hiermee omgaan? Leidt dit tot een andere (zorg)praktijk? Hoe dan? Wat is het wenselijke (zorg)arrangement? Kan ik ook fysiologische signalen gebruiken in de meting? Allemaal vervolgvragen die het projectteam de komende periode gaat uitwerken

52 Inhoud Naar een functioneel programma van eisen
Enkele functies eruit gelicht Monitoring gedrag Activiteitenmonitoring Lifestyle monitoring Caring home Demonstratiewoning Careyn

53 Demonstratie woning Careyn e.a.
Demonstratiewoning domotica voor thuiswonende mensen met dementie met een partner/mantelzorger -> 2007 Bestaande ouderenwoning Careyn, Zorgcombinatie Nieuwe Maas, Ouderenwerk Nieuwe Waterweg Noord en Waterweg Wonen

54 Ondersteuning partner/mantelzorger
Functioneel PvE is hier zoveel als mogelijk gerealiseerd Ondersteuning partner/mantelzorger -> -> videocommunicatie -> woning kunnen verlaten op afgesproken moment en dementerende veilig achter laten

55 Technische invulling Vivago-systeem van IST, Finland -> functie 1 Bewaking, functie 2 dwaaldetectie en functie 8 Monitoring activiteiten Wordt nu ook toegepast bij dementerenden in woonzorgcentrum Lobede, Diafaan

56 De onderdelen: Basisstation Polshorloge Software

57 Het multifunctionele welzijnshorloge
Welzijnshorloge meet: Activiteit (macro/micro) Huid temperatuur Calorieconsumptie Alarmeert actief Alarmeert passief Volledig waterproof Oplaadbare batterij, oplaad interval 6 mnd, oplaadtijd 1 uur Toont tijd, datum,dag Wekker alarm Toont activiteits- en slaap gerelateerde informatie Keuze in polsband (stof, leer, kunststof) Diverse kleuren

58 Software Voor ontvangen, opslaan en verwerken van alarmen
Voor het analyseren van activiteitencurves

59 Automatische alarmen 1 Basis voor alarmering op afwijkingen
Meten van normale activiteitenpatroon Gedurende aantal dagen meten en vastleggen Meet beweging, temperatuur en geleiding Basis voor alarmering op afwijkingen Automatisch alarm bij afwijkingen van normale patroon Inactiviteitsalarm - alarm indien geen beweging wordt geconstateerd - alarmvertraging instelbaar (van 30 min tot 3,5 uur) - Limieten instelbaar voor dag en nachtsituatie

60 Automatische alarmen 2 Curve alarm
- Indien activiteit langere tijd boven (hoge activiteit) of beneden (lage activiteit) een vooraf gedefinieerde waarde is (0-100%) - Instelbaar van 3 minuten tot hele dag - Instelbaar niveau voor dag en voor nacht Lage temperatuur alarm <28° minimaal 30 minuten in combinatie met lage activiteit

61 Ideale curve van een gezond persoon
2. 2. 1. 3. Verschillene fases van de slaap zijn goed te onderscheiden een (REM vs. non-REM) Er is een hoog activiteitsniveau overdag. Veschil met nacht is duidelijkzichtbaar

62 Curve verstoord Slaap/waak ritme 2
1. 2. 3. Het algemene activiteitenniveau is laag. Er is geen verschil tussen dag en nacht. Activiteitenpiek gedurende periode van lage activiteit. Mogelijkheid is aankleden of wc-bezoek? Deze client woont in een verpleeghuis en lijdt aan dementie


Download ppt "De Praktijk: Domotica voor thuiswonende mensen met dementie"

Verwante presentaties


Ads door Google