De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leeftijdsvriendelijke gemeente

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leeftijdsvriendelijke gemeente"— Transcript van de presentatie:

1 Leeftijdsvriendelijke gemeente
Welkom in Zwijndrecht

2 Wat is een leeftijdsvriendelijke gemeente
Geeft iedereen de kans deel te nemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven: alle ouderen hebben recht op een actieve rol in de samenleving. Stelt iedereen in staat om op een zelfstandige wijze een gebouw,plaats of dienst te bereiken,betreden en gebruiken. ( toegankelijkheid) Voorziet duidelijke informatie en goede communicatie en dienstverlening. Optimaliseert kansen voor gezondheid, veiligheid en participatie. Verbetert de levenskwaliteit Beslist niet over ouderen, maar treed met hen in dialoog.

3 Ouderen in Zwijndrecht
De geleidelijke veroudering van de bevolking is een fundamentele trend die een verregaande impact zal hebben op onze samenleving de komende decennia. ( vergrijzing) In 2005 reeds gaf de OESO in één van zijn rapporten aan België volgende raad mee: “ de voornaamste uitdaging voor de openbare besturen: zich voorbereiden op de demografische veroudering.” Gemeenten en OCMW’s zijn de eerstelijnsbesturen die het dichtst bij de bevolking staan en dus het snelst actie’s zullen moeten nemen naar de vergrijzing toe. Uitdagingen zullen dan o.a. mobiliteit, toegankelijkheid, wonen enz… zijn.

4 Ouderen in Zwijndrecht
Evolutie van de totale bevolking in Zwijndrecht (cijfers Belfius 2013) 2002 2012 verschil Verschil in % Minder dan 15j 2809 2834 26 0,9% 15-39 jaar 5852 5438 -414 -7,1% 40-65 jaar 6055 6884 829 13,7% 65-79 jaar 2354 2419 65 2,8% 80 jaar of ouder 674 1067 393 58,4% 17743 18643 900 5,1%

5 Ouderen in Zwijndrecht
Vooruitzichten op middellange termijn ( ) voor zwijndrecht ( studiedienst Vlaamse Regering) 2015 2020 2025 2030 Verschil Verschil in % Minder dan 15 j 2836 2905 2867 2792 -44 -1,6% 15-39 jaar 5516 5441 5370 5336 -180 -3,3% 40-65 jaar 6880 6779 6565 6356 -524 -7,6% 65-79 jaar 2604 2950 3441 3693 1089 41,8% 80 jaar en ouder 1182 1260 1315 1564 382 32,3% totaal 19018 19335 19558 19741 723 3,8%

6 Zwijndrecht leeftijdsvriendelijk?
Vlaamse ouderenraad schuift 8 componenten naar voorvan een leeftijdsvriendelijke gemeente. 1 Mobiliteit 2 Wonen 3 Sociaal Culturele Participatie 4 Respect en sociale inclusie ( Participatie) 5 Maatschappelijke participatie 6 Communicatie en informatie 7 Gezondheid en Zorg 8 Publieke ruimte en gebouwen De verschillende componenten zijn onderling met elkaar verbonden en staan niet los van elkaar. Bv Publieke ruimten = sociale inclusie: het toegankelijk maken van gebouwen verhoogt de mogelijkheid voor de ouderen om langer deel te nemen aan activiteiten voor minder mobiele ouderen.

7 Publieke ruimten en gebouwen
Samen met de ouderen verenigingen, de politie en de verenigingen voor personen met beperkingen is er een rondgang gedaan door de gemeente om knelpunten aan te duiden. Bij de bouwaanvragen wordt extra aandacht besteed aan toegankelijkheid. Samen met de middenstandsorganisaties zijn en aan de winkels waar moeilijke toegang is deurbellen geplaatst die mensen met een mobiele beperking kunnen gebruiken om geholpen te worden. Zwijndrecht beschikt over een goed onderhouden netwerk van trage wegen en voorzien van de nodige rustbanken

8 Publieke ruimten en gebouwen

9 Publieke ruimte en gebouwen

10 Mobiliteit Zwijndrecht heeft een goed uitgebouwd openbaar vervoer maar het kan en moet nog beter. Beschikbaarheid van Cambio voertuig Stimuleert het openbaar vervoer aan zijn burgers door een grote tussenkomst in het abonnement: Tot 12 jaar gratis abonnement Vanaf 60 jaar gratis abonnement Alle abonnementen voor personen tussen 13 en % tussenkomst door de gemeente.

11 Mobiliteit

12 WONEN Zwijndrecht beschikt over 44 service flats aan 20 euro/dag of 600 euro in de maand wat lager is dan de gemiddelde huurprijs op de privémarkt en waarin tal van voordelen begrepen zijn ( huur, verzekering inboedel tot euro,water,noodoproepsysteem, TV ,brandverzekering ,enz… Zwijndrecht heeft ong 700 sociale huurwoningen wat ong. 8,5% is van het totale woningaanbod. Via een gemeentelijk toewijzingsreglement zijn er daar een aantal voorbehouden voor senioren en andere zijn aangepaste ouderenwoningen of ADL- woningen

13 Wonen Zwijndrecht beschikt over een ADL-cluster i.s.m. ZEWOPA waar mensen met een fysieke of andere beperking 24/24 uur hulp hebben. 12 woningen zijn hiervoor voorbehouden. Samen met Zewopa is er ADL-in de Wijk opgestart waardoor mensen die hulp nodig hebben buiten de reguliere uren ( na 20 uur t/m 24 uur) beroep kunnen doen op een ADL-assistente zodat mensen langer thuis kunnen blijven. Rond het nieuwe WZC zijn er assistentiewoningen voorzien

14 Wonen

15 Wonen

16 Sociaal Culturele Participatie
Seniorendag Seniorenreis Seniorenadviesraad Seniorensportdag gemeentelijk Deelname aan de seniorenactiviteiten van Bloso en Provincie Afvaardiging van de seniorenraad in de POR ( Prov. Ouderenraad)

17 Sociaal Culturele participatie
Activiteiten in LDC met vervoer voor hen die er niet geraken ( MMC of aangepaste rolstoelbus WZC) Wekelijkse zwembeurt Fietsproject WZC Computercursus voor senioren Petanque vereniging en faciliteiten Aandacht voor G-sporten in het sportbeleid

18 Socio Culturele participatie

19 Socio Culturele Participatie

20 Socio Culturele participatie

21 Maatschappelijke Participatie
Vooral vrijwilligerswerk MMC LDC en WZC vrijwilligerswerk Lesgevers Cursus computer Senioren Actieve senioren ( cursussen allerhande via LDC) Seniorenraad

22 Communicatie en informatie
Sociaal infopunten Gemeentelijk informatieblad Website gemeente Overleg met de seniorenverenigingen al dan niet via seniorenraad

23 Maatschappelijke participatie Communicatie en informatie

24 Maatschappelijke participatie en communicatie / informatie

25 Gezondheid en Zorg Serviceflats Woonzorgcentrum
ADL woningen en ADL in de wijk Bejaardenwoningen Campagnes rond bewegen, griepvaccinatie, kankerscreening Toegankelijkheidsonderzoek en maatregelen

26 Gezondheid en Zorg Gemeentelijk toewijzingsreglement binnen sociale huisvesting voor aangepaste woningen. Woon Zorg Zone rond het WZC herleving.

27 Besluit Zwijndrecht is op elk vlak binnen de domeinen om het label leeftijdsvriendelijke gemeente bezig. Er is zeker nog ruimte voor verbetering Er is wel een zeer actieve seniorenraad die alles mee stuurt .

28 Besluit Zwijndrecht Leeftijdsvriendelijk ? Dat beslist U


Download ppt "Leeftijdsvriendelijke gemeente"

Verwante presentaties


Ads door Google