De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van conceptueel Babylon naar integrale visie?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van conceptueel Babylon naar integrale visie?"— Transcript van de presentatie:

1 Van conceptueel Babylon naar integrale visie?
DEUGDELIJK OVERHEIDSBESTUUR: Risicobeheer, interne controle, interne audit, externe audit Van conceptueel Babylon naar integrale visie? Pedro Facon RIZIV-INAMI College van Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Studiedag 28/02/2013

2 Deugdelijk overheidsbestuur
Studiedag VLO 28/02/13 Deugdelijk overheidsbestuur

3 Deugdelijk overheidsbestuur
Studiedag VLO 28/02/13 Deugdelijk overheidsbestuur

4 Deugdelijk overheidsbestuur
Studiedag VLO 28/02/13 Deugdelijk overheidsbestuur

5 Deugdelijk overheidsbestuur
Studiedag VLO 28/02/13 Deugdelijk overheidsbestuur

6 Deugdelijk overheidsbestuur
“[…] het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen [van], beheersen [van] en toezicht houden [op] een overheidsorganisatie, […] […] gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, […] […] alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden.” Nederlands Ministerie van Financiën 2000 Studiedag VLO 28/02/13 Deugdelijk overheidsbestuur

7 Deugdelijk overheidsbestuur
De controlepiramide Sterck e.a., 2005 Pieter Breughel de Oude, 1563 Studiedag VLO 28/02/13 Deugdelijk overheidsbestuur

8 Interne controle gedefinieerd?
Activiteitsniveau Zeer waarneembare controleactiviteiten Ingebouwd in proces en werkorganisatie Zoals bv. Procedures Functiescheiding Delegatiemechanismen Kwaliteitscontroles Goedkeuringsmodaliteiten Organisatieniveau “Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: effectiveness and efficiency of operations reliability of reporting compliance with applicable laws and regulations” Publieke sector Ethische aspect Bestrijding van fraude en corruptie Vrijwaring van de middelen “safeguarding resources against loss, misuse and damage.” Studiedag VLO 28/02/13 Deugdelijk overheidsbestuur

9 Interne controle en risicobeheer
“ERM is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and to manage risk to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives.” (COSO-ERM 2004) Studiedag VLO 28/02/13 Deugdelijk overheidsbestuur

10 Interne controle en kwaliteit
Studiedag VLO 28/02/13 Deugdelijk overheidsbestuur

11 Interne controle: een zaak van allen of van specialisten?
Studiedag VLO 28/02/13 Deugdelijk overheidsbestuur

12 Interne controle: nood aan een integrale visie
Studiedag VLO 28/02/13 Deugdelijk overheidsbestuur

13 Deugdelijk overheidsbestuur
Interne audit Studiedag VLO 28/02/13 Deugdelijk overheidsbestuur

14 Deugdelijk overheidsbestuur
Externe audit Studiedag VLO 28/02/13 Deugdelijk overheidsbestuur

15 Deugdelijk overheidsbestuur
Audit: in functie van de maturiteit van andere ‘lagere’ toezichtsactoren? Studiedag VLO 28/02/13 Deugdelijk overheidsbestuur

16 Audit: ‘assurance’ versus ‘consultancy’
Studiedag VLO 28/02/13 Deugdelijk overheidsbestuur

17 ‘Shared service’ tussen 2 of meer entiteiten
Audit: positionering Entiteit ‘Shared service’ tussen 2 of meer entiteiten ‘Shared service’ tussen set van gelijk type van entiteiten ‘Shared service’ op bestuursniveau Outsourcing Studiedag VLO 28/02/13 Deugdelijk overheidsbestuur

18 Audit: onafhankelijkheid en Auditcomité
Complex concept, zeker in de publieke sector Auditcomité Positionering Samenstelling: aangepastheid, onafhankelijkheid, competentie Rapportering Nood aan pragmatische en geloofwaardige benadering Studiedag VLO 28/02/13 Deugdelijk overheidsbestuur

19 Audit: eigenaarschap en gebruik van rapporten?
Wie is eigenaar van de rapporten? Evaluatief gebruik van auditrapporten? Op organisatorisch vlak Op persoonlijk vlak Openbaarheid van auditrapporten Studiedag VLO 28/02/13 Deugdelijk overheidsbestuur

20 ‘Single audit’ of ‘audit explosion’ (1)
Studiedag VLO 28/02/13 Deugdelijk overheidsbestuur

21 ‘Single audit’ of ‘audit explosie’? (2)
Geïntegreerde visie van toezichtsactoren Verwachtingen van belanghebbenden? Hoe samen toegevoegde waarde bieden én aantonen? Gemeenschappelijke taal en raamwerken Rolverdeling in aard van toezicht Taakverdeling Geïntegreerde planning Hergebruik van rapportering Dynamische visie? Toezichtsvolume Aard van toezicht Autonomie en vertrouwen? Studiedag VLO 28/02/13 Deugdelijk overheidsbestuur

22 Wensdroom of realiteit?
Studiedag VLO 28/02/13 Deugdelijk overheidsbestuur

23 Deugdelijk overheidsbestuur
Studiedag VLO 28/02/13 Deugdelijk overheidsbestuur


Download ppt "Van conceptueel Babylon naar integrale visie?"

Verwante presentaties


Ads door Google