De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Scharnier Begin 2010: Vaststelling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Scharnier Begin 2010: Vaststelling"— Transcript van de presentatie:

1 Het Scharnier Voorstelling afdeling geronto-psychiatrie LST 11 maart 2014

2 Het Scharnier Begin 2010: Vaststelling
Bewoners met psychische kwetsbaarheid verspreid over verschillende afdelingen in WZC Nood aan specifieke aanpak Nood aan specifiek opgeleid personeel Info-avond Scharnier

3 Het Scharnier Begin 2010: Vaststelling
Voorgeschiedenis van psychische, doch gestabiliseerde, problemen of Psychische kwetsbaarheid nauw samenhangend met het ouder worden. Info-avond Scharnier

4 Het Scharnier Begin 2010: Vaststelling
Bewoners met dementie horen niet thuis op afdeling Het Scharnier. Deze kunnen terecht op één van onze twee afdelingen met specifieke behandeling voor bewoners met dementie. Info-avond Scharnier

5 Het Scharnier Begin 2010: Vaststelling
Bewoners met psychische kwetsbaarheid verspreid over verschillende afdelingen in WZC 2 bewoners Ark 1 bewoner Parel 9 bewoners Wende Info-avond Scharnier

6 Het Scharnier Eind 2010: Beslissing
Opstart van een nieuwe afdeling voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid Subafdeling 9 bedden op afdeling De Wende Beslissing welke bewoners daar naartoe verhuizen Personeelstoewijzing Presentatie titel

7 Begin 2011: Uitwerking profilering
Het Scharnier Begin 2011: Uitwerking profilering Doelstelling Visie Werkmethodiek Info-avond Scharnier

8 Officiële start afdeling Het Scharnier als subafdeling van De Wende
19 September 2011 Officiële start afdeling Het Scharnier als subafdeling van De Wende Info-avond Scharnier

9 Het Scharnier September 2012
Familiebijeenkomst naar aanleiding van 1 jaar “Het Scharnier” Algemene tevredenheid over de werking van de afdeling en het effect op bewoners Positieve bevestiging gemaakte keuze start afdeling Het Scharnier Mede aan de basis van beslissing uitbreiding afdeling Het Scharnier nieuwbouw Info-avond Scharnier

10 Het Scharnier 2012 start nieuwbouw
Uitgangspunt: Bouw 27 assistentiewoningen Erkenning 18 extra woongelegenheden Beslissing RvB ifv operationaliteit en doelgroep Keuze scharnier omwille van eerdere positieve evaluatie Maatschappelijke noodzaak/niche Extra bouwperikelen want bouw werd gezet voor ass.woningen en niet voor RVT Info-avond Scharnier

11 Het Scharnier 4 november 2013
Start afdeling “Het Scharnier” als autonoom functionerende afdeling 9 tweepersoonsflatjes nieuwbouw Verdubbeling capaciteit => serieuze inspanningen wachtlijst ifv nieuwe opnames Leefruimtes in oud rusthuis Info-avond Scharnier

12 Het Scharnier Bewonersprofiel Profilering
Bewonersprofiel 7 bewoners van het “oude Scharnier” d.i. ouderen met psychische kwetsbaarheid, doch zonder psychiatrische voorgeschiedenis Verstoord rouwproces Depressie Angststoornissen Verlies ondersteuning na overlijden partner… Als gevolg van polyfarmacy Info-avond Scharnier

13 Het Scharnier Bewonersprofiel Profilering 7 nieuwe bewoners
Bewonersprofiel 7 nieuwe bewoners d.i. ouderen met psychische kwetsbaarheid als gevolg van psychiatrische voorgeschiedenis Schizofrenie, bipolaire stoornissen, depressie… Mutaties vanuit psychiatrische setting 1 Psychiatrisch Centrum Menen, 1 Heilige Familie Kortrijk, 2 PVT Rumbeke, 2 PZ Heilig Hart Ieper, 1 Begeleid Wonen Menen. 4 bewoners met mentale retardatie Info-avond Scharnier

14 Het Scharnier Profilering Doelstelling
Doelstelling Stabiliseren of verbeteren van de problemen gekoppeld aan de psychische kwetsbaarheid Verhogen van het zelfwaardegevoel Versterken van de draagkracht Info-avond Scharnier

15 Het Scharnier Visie Profilering
Visie Aangenaam en veilig leefklimaat met aandacht voor de levensgeschiedenis van de individuele bewoner. Contactname door aan te sluiten bij zijn beleving, zijn levensgeschiedenis, zijn wensen en behoeften. Info-avond Scharnier

16 Het Scharnier Visie Profilering
Visie Nadruk op het begeleiden minstens even belangrijk dan op de zorg. Zorg op maat ifv psychische (en fysische) stabiliteit bij onze bewoners. Creëren van een voorspelbare en prikkelarme omgeving. Info-avond Scharnier

17 Het Scharnier Werkmethode Profilering
Werkmethode Veilige en geborgen omgeving (holding environment) Leefgroepwerking cruciaal Boks - Bant methode Balkmetafoor Psychisch luik zorgdossier Info-avond Scharnier

18 Het Scharnier Werkmethode Profilering
Werkmethode Veilige en geborgen omgeving (holding environment) Aanbieden van structuur als leidraad Nabijheid vaste groep zorgverleners Nodige houvast en vertrouwelijkheid Creëren van veiligheid, stabiliteit, continuïteit, voorspelbaarheid en betrouwbaarheid Leefgroepwerking cruciaal Info-avond Scharnier

19 Het Scharnier Werkmethode Profilering
Werkmethode Boks - Bant methode als permanente evaluatie eigen handelen BOKS: betutteling, overbezorgdheid, kritiek en straffen BANT: bekrachtigen, assertief zijn, negeren, time out. Info-avond Scharnier

20 Het Scharnier Werkmethode Profilering Balkmetafoor Wat?
Werkmethode Balkmetafoor Wat? Gebaseerd op kwetsbaarheidsmodel Visueel & eenvoudig Totaalbeeld Info-avond Scharnier

21 Het Scharnier Werkmethode Profilering Balkmetafoor Waarom?
Werkmethode Balkmetafoor Waarom? Als methode om zicht te krijgen op samenhang van problemen of draaglasten Als kapstok voor MDO Als basis voor individuele doelstellingen Als psycho-educatie voor bewoner of familie Info-avond Scharnier

22 Wekelijks bezoek dochter
ROUW Echtgenoot overleden Zus overleden Lichamelijke beperkingen INACTIVITEIT & ISOLATIE EENZAAMHEID: Moeilijke communicatie Moeilijke sociale contacten Moeilijke integratie CVA Zelfredzaamheid & autonomie Pijnklachten VREEMDE LICHAMELIJKE GEWAARWORDINGEN/ hallucinaties Opstoten psychose Presentatie titel DRAAGBALK Psychische kwetsbaarheid INDIVIDUELE GESPREKKEN Met medewerkers & bewoners KINE FAMILIE: Wekelijks bezoek dochter HOBBY’s & INTERESSES Lezen, tv kijken, Vroeger: crea

23 Het Scharnier Werkmethode Profilering Psychisch luik zorgdossier
Werkmethode Psychisch luik zorgdossier Info-avond Scharnier

24 Het Scharnier Teamsamenstelling: Profilering
Teamsamenstelling: 1/2T Diensthoofd (psychiatrisch vpk) FT psychiatrisch verpleegkundige FT ergotherapeute FT orthopedagoge Zorgkundigen en vpk met grote affiniteit voor de doelgroep. (eigen keuze) Info-avond Scharnier

25 Het Scharnier Samengevat
S TRUCTUUR C ONSEQUENT IE- CONTINUITEIT H UISELIJKHEID A CTIVITEITEN R ELATIE N ABIJHEID I NDIVIDU E MOTIEGERICHT R UST Presentatie titel


Download ppt "Het Scharnier Begin 2010: Vaststelling"

Verwante presentaties


Ads door Google