De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H 36 (Havo)/ H 43 (Vwo): Solvabiliteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "H 36 (Havo)/ H 43 (Vwo): Solvabiliteit"— Transcript van de presentatie:

1 H 36 (Havo)/ H 43 (Vwo): Solvabiliteit
Definitie: de mate waarin een onderneming bij liquidatie (=faillissement) haar schulden kan voldoen uit haar bezittingen. Schulden = VVL + VKK Bezittingen = vaste activa + vlottende activa + liquide middelen = TV Dus weten welke posten op de balans tot de vaste activa, vlottende activa, liquide middelen, EV, VVL en VVK behoren! Voor wie van belang?: o.a Geldschieters die een langlopende lening hebben gegeven aan de onderneming De onderneming zelf De fiscus Aandeelhouders Zittende en toekomstige investeerders

2 Formules: 1: (TV/VV) x 100% Vuistregel criteria > 200% = goed; tussen % = matig; < 100% is slecht De grenzen van de criteria zijn wat arbitrair: 199% = matig?/94% is slecht? Bovendien gelden voor sommige branches afwijkende criteria. 2: ( EV/VV) x 100% Vuistregel criteria: > 100% = goed; < 100% = slecht De grenzen van de criteria zijn wat arbitrair: 99% = slecht?/101% is goed? Bovendien gelden voor sommige branches afwijkende criteria. De solvabiliteit is een momentopname; het zegt dus iets over de solvabiliteit op dat tijdstip. Morgen kan alles anders zijn. Een momentopname zegt niet zoveel als een situatie in een bepaalde periode. Tussen de uitkomsten van beide formules zit altijd 100% verschil.

3 Stel de vraag is = Bereken en beoordeel de solvabiliteit op 31-12-2009
Wat te doen? Aangeven welke formule je gebruikt De uitkomst berekenen Beoordelen mbv criteria. Stel de vraag is = Bereken en beoordeel de ontwikkeling van de solvabiliteit in2009 Wat te doen? Aangeven welke formule je gebruikt. De uitkomsten berekenen De beide uitkomsten apart beoordelen mbv criteria. De ontwikkeling beoordelen. Om een ontwikkeling te kunnen beoordelen heb je dus minimaal 2 meetgegevens nodig!

4 Balans Rotjeknor over 2010. Bedragen x € 1.000
1-1 31-12 Gebouwen 1.500 1.850 Aandelenkapitaal 5.000 Machines 1.800 1.900 Aandelen in portefeuille 2.000 1.600 Deelneming 350 500 3.000 3.400 Inventaris 150 450 Agioreserve 100 200 Debiteuren* 250 400 Herwaarderingsreserve Nog te ontvangen bedragen 50 Algemene reserve 300 Effecten 6% Lening 600 Voorraad** 8% Hypothecaire lening Kas 3% Lening Bank Nog te betalen bedragen Crediteuren Winst 6.100

5 Vragen: 1: Bereken de solvabiliteit op 1-1 mbv de formule TV/VV en beoordeel deze. 2: Bereken en beoordeel de ontwikkeling van de solvabiliteit mbv de formule EV/VV in 2011. 3: Bereken de solvabiliteit op mbv de formule TV/VV en beoordeel deze. Hoe dit aan te pakken? 1: Deel de balans in in groepen 2: Uitrekenen 3: Beoordelen

6 Antwoorden: 1:5.000/( ) x100% = 357,14% De solvabiliteit is goed, want TV/VV > 200% 2: ( )/( ) x 100% = 257,14% ( )/( ) x 100% = 351,85% De solvabiliteit op 1-1 is goed, want de formule EV/VV >100% De solvabiliteit op is goed, want de formule EV/VV >100% De ontwikkeling van de solvabiliteit is goed, want de solvabiliteit is gestegen gedurende het jaar. 3: 6.100/ ( ) x 100% = 451,85% De solvabiliteit is goed, want TV/VV > 200%


Download ppt "H 36 (Havo)/ H 43 (Vwo): Solvabiliteit"

Verwante presentaties


Ads door Google