De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALV 2006 Verenigingsafgevaardigden persoonlijke leden svp melden bij de secretaris Nieuwegein 17 juni 2006 17 juni 2006 ALV KNAS 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALV 2006 Verenigingsafgevaardigden persoonlijke leden svp melden bij de secretaris Nieuwegein 17 juni 2006 17 juni 2006 ALV KNAS 2006."— Transcript van de presentatie:

1 ALV 2006 Verenigingsafgevaardigden persoonlijke leden svp melden bij de secretaris
Nieuwegein 17 juni 2006 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

2 Algemene Ledenvergadering 2006 Mobieltjes uit!
Nieuwegein 17 juni 2006 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

3 1. Appèl nominaal 2. Vaststelling quorum
17 juni 2006 ALV KNAS 2006

4 3. Mededelingen NK 2006 Scheidsrechters en kader Opleidingscoördinator
KNAS-internationaal WK/EK-successen 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

5 3. Mededelingen Vacatures Samenwerking NHB en SMV Materiaalaanschaf
Scheidsrechterscommissie PR Opleidingscommissie Samenwerking NHB en SMV Materiaalaanschaf 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

6 4. Ingekomen post 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

7 5. Vaststellen agenda Voorstel: agendapunten 17 en 18 omdraaien
17 juni 2006 ALV KNAS 2006

8 6. Verslag ALV 28 mei 2005 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

9 7. Activiteitenverslag 2005 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

10 8. Financieel verslag 2005 Begroot 2005 (ref. presentatie ALV 2005):
Opbrengsten Lasten /- Resultaat Werkelijk 2005: Opbrengsten Lasten /- Resultaat 1.194 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

11 9. Verslag kascommissie 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

12 10. Verkiezing kascommissie
Huidige samenstelling kascommissie: Dhr. E. Kooiman (herbenoembaar) Dhr. A. Borst (herbenoembaar) Één plaats vacant 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

13 11. Verkiezing Bestuursleden
Breedtesport Opvolging nodig ivm tussentijds aftreden Kim Westerweel Kandidaat Dinie Evers-Meijer Al sinds 1 januari waarnemend Geen tegenkandidaten Topsport: Anton Oskamp is aftredend volgens rooster Herkiesbaar Secretaris Rob Wolthuis heeft afgelopen jaar waargenomen, maar kan zich toch niet verkiesbaar stellen Geen kandidaat op dit moment 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

14 Evaluatie beleidsontwikkeling KNAS 2004-2006
Amsterdam, 17 juni 2006 Agendapunt 12 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

15 Inhoud Inleiding Missie Doelen Interne analyse
Wat is er verder bereikt? Conclusies 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

16 Inleiding In mei 2004 presenteerde ik een aantal doelstellingen
Vandaag wil ik meten of we op de goede weg zijn 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

17 Missie Schermen: veel, vaak, lang, goed en met plezier 17 juni 2006
ALV KNAS 2006

18 Doelen 2008 3500 KNAS-leden (5/2004: 2324; 12/2005: 2636). Dat wordt nog lastig. Wel groei ondanks nare contributieverhoging 75 verenigingen (2004: 67, heden 71) 3 schermers naar de Spelen. Is nog mogelijk 15 wedstrijden per jaar per wapen. Nog niet voldoende Forse groei goed opgeleid kader (80 personen in de afgelopen 3 jaar) goed opgeleid kader: technische kader de afgelopen drie jaar uitgebreid met 80 nieuwe leden. 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

19 Interne analyse Groei ledenaantal moet. Groei is er!
KNAS slaagt er onvoldoende in meerwaarde over te brengen. Nog steeds waar KNAS moet dienstverlenend en servicegericht zijn. Zullen we volgend jaar weer meten Behoefte aan opleidingen. Die zijn er gekomen Behoefte aan recreatiewedstrijden Meer aanbod voor de jeugd. Er is groei, puntentoernooien en wedstrijden in het Noorden zijn mooie voorbeelden 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

20 Wat is er verder bereikt?
Sponsors! Begroting is enorm toegenomen Er is veel meer geld voor schermen 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

21 Wat is er verder bereikt?
Nieuwe vorm van het Nederlands kampioenschap 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

22 Wat is er verder bereikt?
Nieuwe huisstijl! 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

23 Wat is er verder bereikt?
Nieuwe Touché! 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

24 Wat is er verder bereikt?
Nieuwe site! 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

25 Wat is er verder bereikt?
Derde plaats WK door Bas Verwijlen. 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

26 Wat is er verder bereikt?
Prachtige prestaties van Sonja Tol! 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

27 Wat is er verder bereikt?
Saskia van Erven zesde op WK cadetten! 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

28 Wat is er verder bereikt?
Nieuwe ge-oliede administratie! Topsportcoördinator Opleidingsdeskundige PITS in Papendal Twee bondscoaches 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

29 Conclusies De KNAS moet nog beter luisteren en vertellen wat ze doet
We zijn goed onderweg, maar de doelstellingen zijn ambitieus 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

30 13. Subsidieaanvraag Aanvraag 2006 Toekenningen 2006 Begroting 2006
Doorkijk 2007 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

31 Totale aanvraag Totale aanvraag: circa € 339.000
13. Subsidieaanvraag 2006 Totale aanvraag Totale aanvraag: circa € Totale toekenning: circa € (86%; vorig jaar 78%) Subsidieaanvraag  begroting 4 hoofdonderwerpen: Algemeen Breedtesport Topsport Overig 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

32 Algemeen TV-rechten: € 0 Alg functioneren: € 13.000
13. Subsidieaanvraag 2006 Algemeen TV-rechten: € 0 Alg functioneren: € Algemene / niet-specifieke baten Daarnaast: twee sponsors: ECP en Multi-M/IT contributies 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

33 13. Subsidieaanvraag 2006 Breedtesport 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

34 13. Subsidieaanvraag 2006 Topsport 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

35 Overig Aanvraag bijdrage kosten internationaal bestuur: € 0
13. Subsidieaanvraag 2006 Overig Aanvraag bijdrage kosten internationaal bestuur: € 0 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

36 Conclusie Groot deel plannen is gehonoreerd
13. Subsidieaanvraag 2006 Conclusie Groot deel plannen is gehonoreerd Uitvoering Breedtesport en Topsport is gewaarborgd Extra baten 2006 Sponsors ECP en Multi-M/IT (€ ) 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

37 begroting 2006 & 2007 13. Subsidieaanvraag 2006 17 juni 2006
ALV KNAS 2006

38 Ontwikkeling lasten 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

39 14. Vaststelling revisies Handboek-Schermer
Revisies december 2005 Revisies mei 2006 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

40 15. Voorstel SV Ter Weer Voorstel betreft kwalificatiestructuur NK:
Voeg ontbrekende leden van Jong Oranje (max 8) altijd toe aan het deelnemersveld van het NK 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

41 16. Contributie 2007 Voorstel Geen verhoging (ook geen indexering)
17 juni 2006 ALV KNAS 2006

42 18. Rondvraag 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

43 17. Lid van Verdienste Oscar Kardolus Veelvuldig Nederlands kampioen
Diverse WK’s/EK’s Nederlandse ranglijsten Wedstrijdkalender Wedstrijdbureaus Organisatie NK’s KNAS-internationaal Ad-hoc commissies 17 juni 2006 ALV KNAS 2006

44 19. Sluiting 17 juni 2006 ALV KNAS 2006


Download ppt "ALV 2006 Verenigingsafgevaardigden persoonlijke leden svp melden bij de secretaris Nieuwegein 17 juni 2006 17 juni 2006 ALV KNAS 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google