De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MAVO4 het examenjaar 2013-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MAVO4 het examenjaar 2013-2014."— Transcript van de presentatie:

1 MAVO4 het examenjaar

2 Deze presentatie zal door de heer Schop aan u gemaild worden
(indien hij in het bezit is van uw mailadres).

3 Inhoudsopgave Jaarindeling Studiereis Avignon Decanaat PTA Valkuilen
Examenreglementen: Landelijk deel Schoolonderdeel Belangrijkste regels Onze begeleiding en uw rol

4

5 Jaarindeling Periode a 3 september -15 november
12 september ouderavond 26 september ouderavond MAVO4 naar HAVO4 10 oktober start sectorwerkstuk 14 t/m 18 oktober studiereis Avignon 21 t/m 25 oktober herfstvakantie 4 t/m 11 november toetsweek 1

6 Periode b 18 november 2013 – 31 januari 2014
25 november herkansing (over periode a) 3 en 4 december spreekavonden 9 december inleveren sectorwerkstuk 23 december t/m 3 januari kerstvakantie 20 t/m 27 januari toetsweek 2

7 Periode c 3 februari– 4 april
11 februari sectorwerkstukpresentatie 13 februari herkansing (over periode b) 14 t/m 21 februari voorjaarsvakantie 19 en 20 maart spreekavonden 28 maart t/m 4 april toetsweek 3

8 Periode d 7 april – 1 juli 14 april herkansing (over periode c)
herexamen maatschappijleer 1 22 april exameninstructie +examendossier ondertekenen 28 april t/m 7 mei meivakantie 12 mei t/m 21 mei CSEI 11 juni Uitslag CSEI 16 t/m 18 juni CSEII 25 juni Uitslag CSEII 1 juli Diploma-uitreiking

9 Conclusie examenjaar:
Heel erg helder en georganiseerd MAVO4 heeft veel weg van een stoomtrein: Het perron wordt rustig verlaten tussen de zomervakantie en de herfstvakantie Tussen herfst- en kerstvakantie komt de trein lekker op stoom Na de kerstvakantie rijdt de trein op volle kracht en is instappen niet meer mogelijk

10 Studiereis M4 “Provence”

11

12 Het contract Kamerindeling en eetwensen Het studiereisboekje - programma - paklijst - adressen & telefoonnummers

13 Een aantal belangrijke mededelingen: 
Zorg dat je uiterlijk om 5.30 uur op school bent. Niet meer dan 1 koffer of 1 tas en 1 rugtas . Leerlingen moeten in het bezit zijn van ID-kaart of paspoort. Hiervan moet een kopie ingeleverd worden op school. Zakgeld: naar eigen inzicht. Leerlingen krijgen voldoende te eten, snoepen en drinken. Voor alle extra’s moet worden betaald. Wij denken dat 20 tot 30 euro voldoende is. Het gedrag zal te allen tijden naar behoren dienen te zijn, zie afsprakenovereenkomst. Volg altijd de aanwijzingen van de leiding op.

14

15

16 Bijna klaar? Of begint het nu pas allemaal?
MAVO decanaat Bijna klaar? Of begint het nu pas allemaal?

17 Voorstellen: Martijn van Schoten E-mail: mvschoten@melanchthon.nl
Telefoon:

18 Overzicht belangrijke data september/oktober:
Inventarisatie proefstuderen MBO (brief volgt). Donderdagavond 26 september: voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen die van mavo4 naar havo4 willen. Woensdagavond 30 oktober: MBO Markt. Uw kind kan vanaf morgen een gids bij mij kopen.

19 Overzicht belangrijke data november:
begin november: eerste opgave keuzevervolgopleiding bij SCHO inleveren.

20 Overzicht belangrijke data december:
12 december: tweede (definitieve) opgave keuzevervolgopleiding. Indien voor een havo-traject wordt gekozen, dient uw zoon/dochter zich ook in te schrijven bij een MBO. December/januari: Open Dagen diverse MBO’s. Ik raad u aan diverse Open Dagen te bezoeken met uw zoon/dochter!

21 Overzicht belangrijke data januari:
9 januari: Bezoek Studiebeurs West te Ahoy Rotterdam.

22 Als u vandaag of gedurende het schooljaar vragen heeft, stelt u ze dan gerust.

23 PTA Van elk vak bent u in het bezit van: wat, wanneer wordt gedaan,
hoe het getoetst wordt en wanneer het wordt getoetst of moet worden ingeleverd en hoeveel % het meetelt PO/HD  praktisch werk (werkstuk/verslag …) ST/LT/MT  toets S = schriftelijk L = luistertoets M = mondeling KLT = Kijk- en luistertoets

24 Vak: ENGELS Schooljaar: 2013-2014 Leerjaar: MAVO4 Groep:
M ; M per. Stofomschrijving type Code Duur Weging ST/MT Weging PO Herkansing In toetsweek bijz. Weging rapport M3-d 4 tijden, vergr. & overtreffende trap, bijv. n. & bijwoorden, alle onr. Ww (106) ST Men1101 80 20% NEE JA 5x MAVO3 M4-a Persoonlijke brief Men1102 50 25% M4-b Kijk- en luistervaardigheid Men1103 M4-c Mondeling 2 boekverslagen* MT PO Men1104 Men1105 15 10 uur 10% Inlev M4-d CSE MAVO4 70% Totaal 90%

25 Zak- en slaagregeling “Een kandidaat die eindexamen m.a.v.o. heeft afgelegd, is geslaagd: indien de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’, en indien het sectorwerkstuk is beoordeeld met de kwalificatie ‘voldoende’ of ‘goed’, en indien voor alle vakken op het centraal examen (CE) gemiddeld een voldoende (5,5 of hoger) is behaald, En indien hij voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, of indien hij voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer een 5 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer een 6 of meer heeft behaald, of indien hij voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer een 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer voldoendes, waaronder ten minste 1 x 7 of hoger; of indien hij voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer een 5,en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer voldoendes, waaronder ten minste 1 x 7 of hoger” De leerling moet de rekentoets hebben gemaakt. Het cijfer komt op de cijferlijst maar beïnvloed generlei wijze invloed uit op de uitslag

26 Versimpeld Uw zoon / dochter is geslaagd als: L.O., CKV en sectorwerkstuk voldoende of goed zijn, en Het gemiddelde van het CSE een 5,5 of hoger is, en; De eindcijfers (gemiddelde van SE en CSE): - allemaal 6 of hoger zijn, of - 1 vijf en de rest 6 of hoger - 1 vier en de rest 6 of hoger, waarvan minimaal 1 vak een 7 is - 2 vijven en de rest 6 of hoger, waarvan minimaal 1 vak een 7 is d. De rekentoets gemaakt is

27 VAKKEN GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
 CKV  Engels  Lichamelijke opvoeding  Maatschappijleer  Nederlands VAKKEN SECTORDEEL ECONOMIE TECHNIEK ZORG & WELZIJN LANDBOUW Verplicht  Economie  Natuur- en scheikunde 1  Wiskunde  Biologie Kies één vak  Wiskunde  Frans  Duits  Aardrijkskunde  Geschiedenis  Maatschappijleer 2  Biologie  Natuur- en scheikunde 1  SECTORWERKSTUK VAKKEN KEUZEDEEL ECONOMIE TECHNIEK ZORG & WELZIJN LANDBOUW Verplicht  Godsdienst / Levensbeschouwing  Mentoraat  Studiereizen Kies twee /drie vakken  Aardrijkskunde  Biologie  Duits  Frans  Geschiedenis  Maatschappijleer 2  Natuur- en scheikunde  Natuur- en scheikunde 2  Tekenen  Wiskunde  Aardrijkskunde  Biologie  Duits  Economie  Frans  Geschiedenis  Natuur- en scheikunde 2  Tekenen  Aardrijkskunde  Duits  Economie  Frans  Geschiedenis  Aardrijkskunde  Biologie  Economie  Frans  Natuur- en scheikunde 1

28 Vak SE/CSE SE CSE EIND Gemeenschappelijk deel CKV SE Engels CSE L.O. SE Maatschappijleer 1 SE Nederlands CSE Sectorwerkstuk CE Sectordeel Economie CSE Wiskunde CSE Keuzedeel Aardrijkskunde CSE Biologie CSE Geschiedenis CSE

29 In april ondertekenen we het examendossier

30 Vak SE/CSE SE CSE EIND Gemeenschappelijk deel CKV SE V V Engels CSE 6,2 L.O. SE G G Maatschappijleer 1 SE Nederlands CSE 5,6 Sectorwerkstuk CE G G Sectordeel Economie CSE 6,3 Wiskunde CSE 4,7 Keuzedeel Aardrijkskunde CSE 6,9 Biologie CSE 6.0 Geschiedenis CSE 6,7

31 Vervolgens gaat uw zoon/dochter examens maken

32 Vak SE/CSE SE CSE EIND Gemeenschappelijk deel CKV SE V V Engels CSE 6,2 6,7 L.O. SE G G Maatschappijleer 1 SE Nederlands CSE 5,6 5,5 Sectorwerkstuk CE G G Sectordeel Economie CSE 6,3 6,1 Wiskunde CSE 4,7 4,1 Keuzedeel Aardrijkskunde CSE 6,9 6,0 Biologie CSE ,0 Geschiedenis CSE 6,7 6,2

33 Vak SE/CSE SE CSE EIND Gemeenschappelijk deel CKV SE V V Engels CSE 6,2 6,7 L.O. SE G G Maatschappijleer 1 SE Nederlands CSE 5,6 5,5 Sectorwerkstuk CE G G Sectordeel Economie CSE 6,3 6,1 Wiskunde CSE 4,7 4,1 Keuzedeel Aardrijkskunde CSE 6,9 6,0 Biologie CSE ,0 Geschiedenis CSE 6,7 6,2 ________  5,8 

34 Vak SE/CSE SE CSE EIND Gemeenschappelijk deel CKV SE V V Engels CSE 6,2 6,7 (6,45) 6 L.O. SE G G Maatschappijleer 1 SE Nederlands CSE 5,6 5,5 6 Sectorwerkstuk CE G G Sectordeel Economie CSE 6,3 6,1 6 Wiskunde CSE 4,7 4,1 4 Keuzedeel Aardrijkskunde CSE 6,9 6,0 6 Biologie CSE ,0 6 Geschiedenis CSE 6,7 6,2 6 ________ --- 5,8 ?

35 Vak SE/CSE SE CSE EIND Gemeenschappelijk deel CKV SE V V Engels CSE 6,2 6,7 6 L.O. SE G G Maatschappijleer 1 SE Nederlands CSE 5,6 5,5 6 Sectorwerkstuk CE G G Sectordeel Economie CSE 6,3 6,1 6 Wiskunde CSE 4,7 4,1 4 Keuzedeel Aardrijkskunde CSE 6,9 6,0 6 Biologie CSE ,0 6 Geschiedenis CSE 6,7 6,2 6 ___ --- 5,8 GESLAAGD

36

37 VALKUILEN Evenwicht vinden tussen thuis, hobby’s, bijbaantjes, het sociale leven en werk Oefenen met concentratie (examens van 2 uur!) en oefenen met lezen (talige examens); goed formuleren van antwoorden Werkhouding Uitstelmentaliteit inzake HD’s en PO’s School als een sociaal tijdverdrijf zien Vakanties vreemd interpreteren Bedoeld om de batterij op te laden Ontspanning Inspanning: achterstanden weg werken, voorwerk doen

38 Examenreglementen Waarom al deze afspraken:
Wettelijke verplichtingen (landelijk deel); Valkuilen voorkomen (schooldeel); Leerlingen op dezelfde manier beoordelen.  Alle regels staan op pagina 2 t/m 20 van het examenreglement

39 Belangrijkste regels/afspraken
Herkansen Na elke toetsperiode is er een herkansingsdag: Periode A  1 herkansing Periode B  1 herkansing Periode C  1 herkansing In het PTA staat wat herkansbaar is Hoogste cijfer telt

40 ii. Bij afwezigheid toetsen
Artikel : Bij niet kunnen deelnemen aan (school)examen altijd telefonisch melden voor uur bij dhr. Schop of Kuster!; Deze verhindering dient digitaal / schriftelijk binnen één week met handtekening van ouder(s)/verzorger(s) te worden bevestigd!; Zonder bevestiging met handtekening kan de toets niet worden ingehaald  cijfer 1.0 De gemiste toets wordt op de herkansingsdag ingehaald; het recht op het maken van een herkansing vervalt Regel geldt bij elke vorm van verhindering!

41 Inleverdata Alle inleverdata van HD’s, PO’s, sectorwerkstuk staan in het PTA. Als niet aan inleverdatum wordt gehouden dan: Ouders worden op de hoogte gesteld; Leerling dient verplicht op school (elke dag van tot uur aanwezig te zijn) om werk af te ronden; Bij een PO en het SWS vervalt het recht op een herkansing in die periode als het werk later wordt ingeleverd; Als handelingsdelen niet op tijd zijn ingeleverd kan je niet op voor je mondeling en raak je een herkansing kwijt.

42 In het PTA staan naast de inleverdata ook de stofomschrijvingen, de
iv. Plannen In het PTA staan naast de inleverdata ook de stofomschrijvingen, de toetsroosters (in concept), etc. TOETSWEEK MAVO 3 en MAVO4 PERIODE A DAG MAVO3 MAVO4 Mondeling geschiedenis Ma Aardrijkskunde (80) Frans (80) NASK2 (80) Di Biologie (80) Maatschappijleer 2 (80) Wo Engels (50) Wiskunde (80) Do NASK1 (80) Economie (120) Vr Maatschappijleer 1 (80) Ma Nederlands (120) Tekenen (80)

43 Bijzonderheden! Alle leerlingen die wegens een functiebeperking (dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, etc.) recht hebben op een toetsaanpassing en als de school in het bezit is van de verklaring/het dossier hebben daarover een brief ontvangen. Hun wensen hebben zij aangegeven! Heeft u met uw zoon of dochter het formulier al ingevuld!!!

44 Onze begeleiding en uw rol
leerjaarcoördinator MAVO4 (dhr. M. Schop) En afdelingshoofd ( Drs. M.D. Kuster ) Vakdocenten Begeleiding leerlingen bij studie Examensecretariaat & Decanaat examens vervolgopleiding (dhr. S. Evenblij (dhr. M. van Schoten) en drs. M.D. Kuster) Mentor Begeleider van de leerling en eerste aanspreekpunt voor de ouders (mevrouw E. Koppers en de heren Schop en Van Schoten)

45 Uw rol: Denk kritisch met ons mee;
Hou contact met de mentor en ljc: bezoek de spreekavonden; Stimuleer en controleer uw kind: Evenwicht tussen inspanning en ontspanning; Ziek en ‘ziek’ vluchtgedrag voorkomen Let op de vakanties Gebruik de data van het PTA De opmerking ‘we hebben geen huiswerk’ is niet waar: Boeken lezen Aan het sectorwerkstuk of PO werken Samenvattingen maken Oefenen, oefenen, oefenen, oefenen, oefenen

46

47 En ten slotte hoe ‘huiswerkt’ uw kind:
Twee keer 40 minuten effectief per schooldag Effectief? Computer is meestal niet nodig Muziek, TV, mobiel, msn, facebook, blieb blieb ‘Multitasken’ kan, maar 100% blijft 100% Op zijn/haar kamer of gewoon aan de kamertafel? Onthouden van kennis en vaardigheden betekent herhalen  van korte termijn geheugen naar lange termijn geheugen!  topsporters en wetenschappers trainen en oefenen ook continue en niet alleen 1 dag voor hun prestatie

48 Mede namens alle collegae van de MAVO
wens ik u voor dit jaar veel succes, veel plezier en ‘vaak’ veel sterkte toe. drs. M.D. Kuster M. Schop coördinator onderwijs / examensecretaris LJC Mavo 4


Download ppt "MAVO4 het examenjaar 2013-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google