De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

O tempora, o mores! Mos maiorum bij de Romeinen

Verwante presentaties


Presentatie over: "O tempora, o mores! Mos maiorum bij de Romeinen"— Transcript van de presentatie:

1 O tempora, o mores! Mos maiorum bij de Romeinen
Ludus 7B

2 Verloedering van de zeden : Wat?
Ouders, grootouders  ‘In mijn tijd, hè’ Conclusie : vandaag alles en iedereen slechter dan vroeger Voorbeelden van evolutie in gedragscode : Muziekoptredens: The Marvelettes (Mr. Postman) en AC/DC (Rosie) Kleding tieneridolen (zie volgende dia’s) Respect voor leerkrachten, ouderen (voorbeelden?) ...

3 Kleding vroeger...

4 ... En kleding nu

5 Mos maiorum : de ideale Romein
Aanvankelijk : geen geschreven wetten Wel : gewoonten = ongeschreven wetten Doorgegeven van generatie op generatie Streng, sober en deugdelijk leven Mos maiorum : de gewoonten van de voorouders Mos maiorum : de nobele levenswijze van voorouders en traditionele normen, waarden, kwaliteiten en deugden  gedragscode Veel eerbied voor verleden en familie(geschiedenis)

6 Opdracht 1 : de mos maiorum
Pietas rechtvaardigheid Virtus eenvoud/soberheid Disciplina trouw Industria discipline Fides eerbied familie, goden,... Frugalitas vastberadenheid Iustitia ijver Constantia dapperheid

7 Enkele voorname deugden : welke?

8 Enkele aspecten van mos maiorum
Virtus : dapperheid, moed Eer en inzet voor vaderland  eeuwige roem Nu ook nog dappere helden? Voorbeelden?

9 Enkele voorname deugden : welke?
Bekijk het Romeins marcherend leger hier

10 Enkele aspecten van mos maiorum
Disciplina : Verstand wint van gevoelens  orde en controle Absolute gehoorzaamheid aan wetten en regels Obsessie voor tucht en orde Heeft Rome groot gemaakt (cfr. Romeinen zelf) Op school : Zeer strenge opvoeding Gehoorzaamheid en discipline basis van opvoeding Keihard

11 Enkele aspecten van mos maiorum
Pietas Plichtsgevoel t.o.v. Familie Medeburgers Vaderland Goden Allerbelangrijkste van de mos maiorum Man : politiek en carrière Vrouw : leven voor kinderen, familie, vaderland  zelfopoffering

12 Vroeger was alles beter : verdwijnen van mos maiorum
Rome aanvankelijk : boerengemeenschap hard leven geen luxe extra militaire taken 3de -2de eeuw v. Chr. : grote veroveringen Luxe! Verdwijnen van normen en waarden Contact met andere culturen, o.a. Grieken  verwondering en minderwaardig eigen verleden

13 Protest tegen normvervaging
De conservatieven M. Porcius Cato (3de – 2de eeuw v.Chr.) M. Tullius Cicero (O tempera, o mores!) (1e eeuw v.C.) Leverde weinig op Augustus (eerste keizer Rome) : Terug naar de strenge mos maiorum Strenge huwelijkswetten Oude en nieuwe tempels  respect voor goden Na Augustus : definitieve verloedering van zeden (vooral vanaf 2de – 3de eeuw) Discussie : regels of niet? Hoeveel?

14 Protest tegen normvervaging
Augustus Cato Cicero

15 Decadente Romeinen Betekenis ‘decadent’ :
1. in verval verkerend 2. zeer verfijnd, maar zonder innerlijke en morele kracht Praktisch : overdreven zoeken naar luxe, schoonheid en het buitengewone om mee te pronken, maar zonder inhoud

16 Decadentie : Nero en zijn domus aurea
64 n. Chr. : grote brand van Rome Oorzaak : ongeluk of megalomane Nero? Domus Aurea : Gouden huis 80 hectare over 3 heuvels Buitengewone pracht : marmer, wandschilderingen,... Domus Aurea op wikipedia

17 Decadentie : Heliogabalus (218 – 222 n. Chr.)
Keizer op zijn 14de , vermoord op 19de Syrische afkomst Huwde Aquilia Severa, de opperpriesteres van Vestaalse maagden! Riep Elagabal uit tot nieuwe Romeinse oppergod! Na zijn dood : damnatio memoriae

18 Heliogabalus

19 Decadentie : Heliogabalus (218 – 222 n. Chr.)
Gewaden van zuivere goudstof Verweven met edelstenen Diadeem (vrouwen!) Toilet : gouden schaaltjes Grote sexuele uitspattingen : Kocht prostituees op Bordeel binnen zijn paleis

20 Decadentie : Heliogabalus (218 – 222 n. Chr.)
Etentjes/diners bij de keizer : Ligbanken van massief zilver en gouden spreien Diner tot 22 gangen Tussen 2 gangen in bad met vrouwen Banketten spreiden over heuvels van Rome Zwembaden en badkuipen vullen met wijn en dronken Misselijke grapjes : dronken vrienden opsluiten bij beren of leeuwen

21 De rozen van Heliogabalus : sir Lawrence Alma-Tadema (1888)

22 Afbeeldingen dia’s 1-15 pssy/

23 Afbeeldingen vanaf dia 16


Download ppt "O tempora, o mores! Mos maiorum bij de Romeinen"

Verwante presentaties


Ads door Google