De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE AFDELING ALMELO

Verwante presentaties


Presentatie over: "IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE AFDELING ALMELO"— Transcript van de presentatie:

1 IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE AFDELING ALMELO
Gezamenlijk protest tegen voorgenomen bezuinigingen op Natuur- en Milieueducatie in Almelo

2 Nu: Synergie!

3 Acute bedreigingen NME in Almelo zoekrichting onwenselijk!
Opheffen beroepskracht NME-medewerker coördinatie tussen gemeente, scholen en IVN-vrijwilligers valt weg. onvoldoende capaciteit en kennis beschikbaar om het alleen met vrijwilligers draaiende te houden Gevolg op termijn: sluiting NME-centrum Deldensestraat + maatschappelijke taak gemeente wordt moeilijk tot niet meer uitvoerbaar.

4 Huidige NME-werk in Almelo zeer verdeeld over vele locaties: inefficiënt/duur + wordt niet gezien niet doelmatig + niet doeltreffend NMEcentrum aan de deldensestraat: 1fte + IVN-activiteiten Koetshuis in beeklustpark: IVN activiteiten De Schouw (huur): KMTP + lezingen (diverse verenigingen) Trefpunt (huur): lezingen + cursussen (diverse verenigingen) Krikkenhaar, smetanastraat: NIVON Schelfhorst: kruidentuin ‘t Veerenhuis: bijenvereniging Diverse privé-onderkomens: vergaderingen, groene winkel. Grote manifestaties: Bibliotheek huren

5 zoekrichting wenselijk!
HETVERSCHILMAKEN met het Concept Natuurhus Almelo nu: behouden NMEcentrum Deldensestraat door: behouden 1 fte NME-coördinatie Toekomst: Natuurhus: 1 beroepskracht die coördineert vrijwilligers ter ondersteuning en uitvoering activiteiten Bundeling kracht en kennis participatie door: gemeente (meerjarencontract gerelateerd aan gemeentelijke taak) AOC/ROC (nog benaderen; werkt goed in andere steden) overige Almelose Natuur- en Milieuverenigingen (accoord) Praktijkervaringsprojecten, stages, combi met zorg, enz.

6

7 Steunbetuigingen Hieronder geschreven tekst is geplaatst onder Reacties op de website van TCTubantia.nl/Almelo artikel Plan voor Natuurhus kosten ambtelijke ondersteuning vervalt = bezuining op ambtelijke kosten van exploitatiekosten 3 gebouwen naar kosten 1 gebouw = bezuiniging op subsidie bij 1 nieuw gebouw fors minder energiekosten (Koetshuis en N&M centrum zijn slecht geisoleerd en hebben daardoor een hoge energierekening) = bezuiniging op energiekosten samenwerking vergroot het bereik = verbetering kwantiteit samenwerking vergroot het bewustzijn voor duurzaamheid = verbetering kwaliteit samenwerking versterkt nog verder de prima kwaliteit van de natuureducatie = verbetering kwaliteit Natuurhus-concept gaat voor meer functies zorgen dan alle betrokken organisaties individueel kunnen leveren aan de Almelose gemeenschap = win-win situatie

8 De Koppel, Hardenberg

9 Earthship, Zwolle

10 Waarom NME = gemeentelijke kerntaak uit programmabegroting 2011:
Natuur- en milieueducatie = duurzaamheidseducatie Openbare ruimte-taken: die vragen om structurele en effectieve voorlichting Voorzieningen voor jongeren en ouderen Verbetering kwaliteit water en groen in de leefomgeving Vergroting aantal m2 groen per inwoner Schoon en ecologisch produceren door bedrijven Cradle to Cradle gedrag initiëren Samen met externe partners bepalen en werken aan gemeenschappelijke doelen voor de toekomst van Almelo  strategische allianties Groen: indicator: Tevredenheid burger over groenvoorziening: vraagt om communicatie Groen: aanbieden speelruimte voor kinderen: ontwikkeling doelgroepen: jeugd omgevingsbewust maken vraagt om attitude aansturing door informatie en participatie Openbare ruimte: perceptie verloedering: idem vraagt dit ook om communicatie naar buurten om de bewoners omgevingsbewust te maken en om betrokkenheid met leefomgeving te vergroten. Verder: o.a. Het verdrag van Arhus (1998): gemeente Arhusproof maken (plicht om pro-actief milieu-informatie te verstrekken)

11 videophylia Westerling brengt steeds minder tijd door in de natuur
Een langlopend onderzoek, gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences, laat zien dat de kentering halverwege de jaren tachtig begon. In de 50 jaar daarvoor werd jaarlijks juist steeds meer tijd in de natuur doorgebracht. Inmiddels neemt dat met wel 1 tot 3 procent per jaar af. De onderzoekers turfden het aantal bezoekers van natuurparken, afgegeven jachtvergunningen en opgegeven kampeervakanties in de VS, Japan en Spanje. In de meeste gevallen werd een daling zichtbaar. Zij wijten de trend aan ‘videophilia’, de liefde voor het computer- of tv-scherm. De trend kan dramatische gevolgen hebben voor het belang dat men toekent aan natuurbehoud en biodiversiteit.

12 Natuurbewustzijn leer je niet achter de computer “Onbekend maakt onbemind”

13 Inventarisatie middelen natuur- en milieu Aangereikt door gemeente
incidenteel structureel / jaarlijks 1 fte + overhead, beleidsmedewerker NME pm NME-centrum, boekwaarde werkbudget NME € ,00 onderhoud + exploitatie NME-Centrum € ,00 verenigingssubsidie IVN € 359,00 vrijwilligersbijdrage IVN € 2.732,00 bijdrage tentoonstellingen c.a. IVN € 1.750,00 subsidie Nivon € 1.979,00 subsidie KNNV subsidie NAT onderhoud Koetshuis totaal € pm € ,00

14 € 125.820 Inventarisatie middelen natuur- en milieu
doorgegeven door gemeente: 34.820 Aanvulling/aanname groene verenigingen: 1 fte NME coördinator ruim Gemeentelijke overhead ca Kapitaalslasten pand Koetshuis stel € ,- x 4 % per jaar ca Onderhoud Koetshuis en tegemoetkoming energiekosten ca 4.000 Kapitaalslasten pand Deldensestr stel € x 4 % per jaar ca Totale lasten per jaar

15 Inventarisatie middelen natuur- en milieu
Succes-bronnen t.b.v. renovatie/herinrichting/nieuwbouw Natuurhus Almelo: Verkoop Koetshuis (boekwaarde?) Verkoop Huidige NMEpand Deldensestraat (geen boekwaarde)  Opbrengst inzetten als startbedrag voor een nieuw gemeenschappelijk Natuurhus. Daarnaast fondsenwerving, subsidies en participanten zoeken. Samenwerking met AOC/ROC Combi met zorgtaken Almelo?

16 Samenvatting Red NME in Almelo!
Natuur en MilieuEducatief centrum in Almelo Alleen mogelijk als krachten worden gebundeld; daarvoor noodzakelijk: Voor de korte termijn: Behoud NME-centrum aan de Deldensestraat, incl. de gemeentelijk coördinerende beroepskracht (1 fte) Bevestiging door de raad van het belang van de ondersteuning door vrijwilligers bij alle uitvoering van NME-activiteiten Voor de lange termijn: HET VERSCHIL MAKEN! streven naar een NATUURHUS-concept:  integraal/multifunctioneel NME-centrum: alle clubs onder één dak! doelmatige en efficiënte besteding van de beschikbare financiële middelen bundeling van kracht en kennis groene verenigingen


Download ppt "IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE AFDELING ALMELO"

Verwante presentaties


Ads door Google