De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van harte welkom op de informatieavond van groep 1/2a

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van harte welkom op de informatieavond van groep 1/2a"— Transcript van de presentatie:

1 Van harte welkom op de informatieavond van groep 1/2a
Basisschool Zonzeel

2 Dagindeling Schooltijden: 8.30 uur tot 12.00 uur
inloop ‘s ochtends vanaf 8.25 uur inloop ‘s middags vanaf uur Bij de eerste bel gaat groep 3 t/m 8 naar binnen, bij de tweede bel mogen de groepen 1-2 naar binnen. Inloop en werken uit de bakken Dagopening Kringactiviteiten Fruit eten Werken Buiten spelen/ gymmen

3 Inloop en werken uit de bakken

4 Dagopening Helpende handjes Versjes Bespreken van de dag en het weer
Dagritmekaarten Sleutelwoorden: Voorspelbaarheid en routines!

5 Kringactiviteiten We werken aan de hand van thema’s Taalactiviteiten
Rekenactiviteiten Muziek en versjes Kanjertraining Ordelesjes Verkeer

6 Taalactiviteiten Woordenschat Rijmen Aanbieden van letters
Auditieve analyse: op het gehoord een woord uit elkaar halen (k-i-p) (hakken) Auditieve synthese: op het gehoor woorden 1 geheel maken (plakken) Visuele analyse: Op het zien woorden uit elkaar halen Welke letters zitten er in het woord 'kip'? (k-i-p) Visuele synthese: op het zien woorden 1 geheel maken Zet een rondje om de letters die samen het woord 'ruik' maken 'r', 't', 'u', 'k', 'ui'    Auditieve discriminatie: Voorbeeld: Zijn deze twee woorden hetzelfde 'man' en 'maan'? Visuele discriminatie: letters die op elkaar lijken onderscheiden (d,p,b)

7 Rekenen Tijd Ruimtelijke oriëntatie Vergelijken, sorteren en ordenen
Meten en wegen Tellen en getalbegrip

8 Muziek en versjes Aansluitend bij het thema
Bij dagopening / dagafsluiting Voor het fruit eten en drinken Na het buitenspelen

9 Kanjertraining De Kanjerlessen zijn zowel preventief als curatief van aard. De training stimuleert een positieve sfeer in groepen. Hiermee wordt sociale onrust voorkomen. Hiervoor worden leerkrachten speciaal opgeleid. Voor meer informatie:

10 Ordelesjes Hoe werken we in de klas?
Welke regels en afspraken gelden er in de klas? Praktische lesjes (hoe ruimen we op? Wat kan je waar vinden? Takenkaartjes) Het vergroot de betrokkenheid door ze medeverantwoordelijk te maken van de klas.

11 Werken 8 werktijden Vrij kiezen Planbord

12 Planbord

13 Fruit eten Het is heel handig dat we weten voor wie het fruit is. Soms zijn er wel zeven bananen! Zou u beker, trommel en fruit van een naam willen voorzien? Onze voorkeur gaat uit naar gezonde tussendoortjes Fruit Bekers met sap Stukje peperkoek etc.

14 Gymmen De kleuters gymmen in de schoolgymzaal. Om zich vrij te kunnen bewegen, gymmen ze in hun ondergoed. 
Om de gymzaal en het materiaal fris te houden, dragen de kinderen gymschoenen. Deze mogen ze meenemen zodra ze naar school gaan. Het zou fijn zijn als de gymschoenen voorzien zijn van een naam. Een spel les of een materialen les

15 Zorg op maat Adaptief onderwijs in een veilige omgeving
KIJK leerlingvolgsysteem Groepsplan en handelingsplan

16 Toetsing & rapport CITO (taal en rekenen)
Rapport n.a.v. registratie KIJK We zien de uitslagen als een momentopname die we altijd naast onze dagelijkse ervaringen zetten. 
Het kan zijn dat we gaandeweg de kleutertijd eens extra naar een kind willen kijken of dat we zelf wat hulpvragen hebben.
We kunnen dan een beroep doen op het zorgteam van onze school of op een schoolbegeleider van EDUX.

17 Algemene zaken Schoolregels hangen in iedere klas
Informatiebord en info Toiletbezoek Verjaardag Oudste kleuterdagen Meeneemdagen

18 Informatiebord en info
In de hal hangt een informatiebord (tv scherm) waarop u algemene informatie uit de groepen kunt lezen. Tevens verschijnt er wekelijks een info waarop u het laatste Zonzeelnieuws kunt teruglezen. (deze info kunt u ook terugvinden op de site!)

19 Toiletbezoek Tijdens de kringactiviteiten mogen ze in principe niet naar de wc. Tijdens de inloop, het werken en buitenspelen mogen ze naar de wc gaan. Door de wc-kaart om te draaien weten ze wanneer het toilet bezet is.

20 Verjaardag Vanaf 11:15 bent u welkom om de verjaardag van uw kind mee te vieren in de klas!

21 Tot slot: Juf Charlotte is er maandag, dinsdag en woensdag. Juf Anja is er op donderdag en vrijdag. De Klassenouders van groep 1-2a zijn de mama van Sven en de mama van Finn Voor jarige ouders en grootouders maken de kleuters een presentje. Kleuters mogen cadeautjes meenemen en laten zien na hun verjaardag en Sinterklaas. Al we materialen nodig hebben voor thema’s doen we graag een beroep op u . Wij verzoeken u de kleuters zelfstandig naar de in klas te laten gaan op het moment dat zij een halfjaar op school zijn. Vergeet niet het schets- en plakboek van uw zoon/dochter mee terug naar school te nemen! Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig, u kunt bijzonder verlof aanvragen via een formulier dat u kunt krijgen bij de directeur. Is uw kind ziek? Graag voor half 9 ziekmelden! Buiten de vastgelegde gespreksmomenten kunt u altijd bij ons terecht met voor u belangrijke vragen waar u over wilt praten. Daarvoor maken we dan een afspraak. Korte mededelingen kunnen altijd doorgegeven worden.


Download ppt "Van harte welkom op de informatieavond van groep 1/2a"

Verwante presentaties


Ads door Google