De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liga voor Club 3 ® vzw Behoeder Seniopolis® concept Chris Morel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liga voor Club 3 ® vzw Behoeder Seniopolis® concept Chris Morel."— Transcript van de presentatie:

1 Liga voor Club 3 ® vzw Behoeder Seniopolis® concept Chris Morel

2 Club 3® en Seniopolis® Behoedt door Club 3® International vzw
Nieuwe Welzijnsbeweging Specifiek Voor Medioren en Senioren

3 Welzijnsbedreigende factoren voor medioren en senioren
Eenzaamheid en tijd invullingprobleem Waardigheidsverlies Onaangepast wonen Koopkrachtvermindering Non-veiligheidsgevoel Mobiliteitsvermindering Toenemende nood aan zorg Toenemende ziektegevoeligheid

4 Bestaande organisaties maar niet specifiek voor senioren
Overheid : federaal , regionaal , locaal OCMW : diensten, uitkeringen, service flats Sociale woningen : betaalbaar wonen Zorginstanties : RIZIV,huisartsenkring, thuisverpleging ,RVT, Kliniek,…. Activiteitenclubs : Neos, Okra , Bridgeclubs, seniorengolf,……. Wel Specifiek voor senioren Seniorenraad : hoe werkzaam is dit platform ?

5 Toevoegbare waarden 1. Doelgroep extra organiseren
Club 3® private club voor medioren en senioren 2. Bestaande Organisaties Bundelen Seniopolis® samenwerkingsmodel voor senioren 3. Privaat initiatief voor aangepast wonen Immo Club 3® vastgoed voor en door Club3 senioren

6 Welzijnsbeweging voor 3e leeftijd
Immo Club 3® cvba Vastgoedvennootschap Voor Aangepast Wonen Voor Club 3 leden Door Club 3 leden Club 3® vzw Private club Voor Actief Leven Door Actieve 55+ers Voor Senioren BINNEN het samenwerkingsconcept Seniopolis®

7 Club 3® Filosofie uit reflectie
Vrijheid vrije keuze uit breed aanbod activiteiten, wonen, zorg,diensten woonfilosofie : integratie in alle lagen escalatie mogelijk velig verbonden Vriendschap vrijwilligerswerk CL en CO ‘s beloningsysteem senio’s naast euro’s clubleven als tweede thuis met maten Respect alle potentiele partners welkom Studio Bornem voor iedereen Vrijheid hoogste goed “ “ alles mag en niets moet ” geen getto’s , open gemeenschap Vriendschap soort zoekt soort elkaar helpen samen amuseren Respect anderen mogen ook ongestoord Ons samenwerkingsconcept is Seniopolis®

8 Het Club3® concept Hulp bij Levensreorganisatie binnen private Club
bij activiteiten organisatie : club med 3 weken , club jaar verlof bij ontmoetingsmogelijkheden : eenzaam, familiale cluster-seniorencluster bij veilig en aangepast wonen : thuis liefst mits aanpassingen bij zorg- en dienstenaanbod : coordinatie en uitbouw Stem in het seniorenbeleid : doelgroep botom up Aanmoedigen vrijwilligerswerk : via beloningsysteem senio’s waardigheid , koopkracht,continuiteit Basisfilosofie : ”Alles mag en niets moet” Vrijheid , mits respect voor anderen en leefomgeving

9 Club 3® Praktisch Clublokalen : aanbod en bemanning
ICT platform : aanbod en bemanning netwerk Activiteitensysteem: organisators , kringsysteem Activiteiten : sport,hobby,cultuur,vakantie,job Betaalsysteem : euros en senios Vrijwilliger systeem : mogen maar niet moeten : belonen Hulpsystemen : aanbod seniowatch, seniostep, seniopad,…..

10 Leven met Club 3® in de derde levensfase
Eten en drinken Bezig blijven Gezelschap Kort bij huis Gewaardeerd Niet te duur Alle soorten Soort zoekt soort leven

11 Wonen met Immo Club 3® aangepast aan de derde levensfase
Veilig Comfortabel Geintegreerd Betaalbaar Escaleerbaar Thuis Kangoeroe Seviceflat Seniorie RVT wonen

12 Diensten en Zorg HET MINDERT STILAAN Zelfredzaamheid Gezondheid
Mobiliteit Financiele draagkracht zorg dienst dienst Meerdert stilaan

13 Seniopolis Concept voor Krachtenbundeling rond seniorenwelzijn
ICT netwerk SENIOPOLIS Overheid

14 Het Seniopolis® concept per gemeente te organiseren
Organisatie SPECIFIEK voor senioren en medioren Met Respect voor wat bestaat : seniorenraad , OKRA, dansclub, golfclub….. Met Ruimte voor innoverend initiatief Bindmiddel voor alles wat senioren aanbelangt : krachten bundelen ! Wonen Leven Zorg en diensten Samenwerkingsplatform voor ICT netwerk voor Informatie Communicatie Ontspanning - Domotica in alle woonvormen ICT Netwerk gebruik toelaten voor alle inwoners , ook niet senioren

15 Seniopolis® “De Oplossing”
overheid Club 3 Immo Club 3 PARTNERS leven wonen zorg diensten Nieuwe THUIS Samenwerkingsmodel “ SENIOPOLI S “ Seniopolis netwerk platform

16 Seniopolis Concept voor Krachtenbundeling rond seniorenwelzijn
Vlaamse gemsch ocmw Gemeente Cult centrum Federale overh Overheid Soc woningen kliniek Seniopolis stuurgroep RVT leven wonen dienst zorg thuisverpleg huisartsenkr neos okra Immo club3 Club 3 Tijdig samen rond de tafel

17 Seniopolis® Praktisch
Overleg en afspraken via stuurgroep ? ICT platform : basisinvestering voor alle organisaties Infrastructuur voor TV , Internet , Drukwerk * Informatie * Communicatie , ontspanning , veiligheid Permanentie bemannen : centrale controlepost voor alle senioren Partners en taakverdeling via stuurgroep ? Gemeente en overheid : subsidies,regelgeving,coördinatie Cultureel centrum : infrastructuur en organisatie OCMW : aanbod en coördinatie diensten en flats Sociale woningen : aanbod woningen Privaatorganisaties : aanbod activiteiten , woningen Seniorenraad : ondersteunend

18 Seniopolis “ WOONZORGCENTRUM “
Woonvormen : Thuis : zo lang mogelijk , aangepast , veiligheid, communicatie met clublocalen Seniorie comfort , luxe : rond clublocalen Kangoeroe woning rond clublocalen Serviceflats rond clublocalen RVT tehuis rond clublocalen Seniopolis Partners taakverdeling en samenwerking Gemeente en overheid OCMW Sociale woningen Immo Club 3 RVT en andere privaatinitiatiefnemers in woonvoorziening Seniopolis ICT netwerk voor allen : hart van woonzorgcentrum Veiligheid , Informatie, communicatie , ontspanning

19 Het Immo Club 3® concept Aangepast wonen
voor en door medioren en senioren Thuiswoning aanpassen Aangepast Bouwen mede in functie van clublocalen Kopen,verkopen,ruilen, Huren, verhuren, Lokalen ter beschikking stellen voor Club 3 Lange termijnzorg : creatie 2e thuis = woonst + club Successieplanning voor clubleden inbouwbaar Winst in euro’s maar vooral in levenskwaliteit nastreven

20 Club 3® woonfilosofie Aangepast wonen Duurzaam Geintegreerd wonen
Veilig Opschuifbaar Comfortabel Geintegreerd wonen via clubleven in de maatschappij leven Betaalbaar wonen naar ieders budget en smaak alle aangepaste vormen van eigendom en huren over naar familie : successieplanning

21 ALLEGRIA Club 3 ® Bornem Succes ! ® vzw
Uitbreiden naar Klein Brabant Vaartland ?? Sjabloon voor Klein brabant Vaartland ??


Download ppt "Liga voor Club 3 ® vzw Behoeder Seniopolis® concept Chris Morel."

Verwante presentaties


Ads door Google