De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

"Laat niemand in eenzaamheid wonen“ of

Verwante presentaties


Presentatie over: ""Laat niemand in eenzaamheid wonen“ of"— Transcript van de presentatie:

1 "Laat niemand in eenzaamheid wonen“ of
Thuishuis "Laat niemand in eenzaamheid wonen“ of “Op een leuke manier oud worden in studentenhuis voor ouderen” Thuis in Welzijn

2 EENZAAMHEID - DEFINITIE
Eenzaamheid is het negatief ervaren verschil tussen de kwaliteit van de relaties die men onderhoudt en de relaties zoals men die voor zichzelf wenst (De Jong-Gierveld) Eenzaamheid is een toestand van zonder gezelschap te zijn, zich verlaten te voelen (van Dale) Thuis in Welzijn

3 VORMEN VAN EENZAAMHEID
Tijdelijke gevoelens van eenzaamheid Bv bij ziekte of intensieve verzorging van een zieke Chronische gevoelens van eenzaamheid Thuis in Welzijn

4 OORZAKEN EENZAAMHEID  Ziekte  Overlijden van een dierbaar persoon
 Traumatische ervaringen  Verandering van levensfase  “Zin van het leven” kwijt zijn  Verwachtingspatronen zijn niet uitgekomen  Teleurstelling  Onvermogen ‘normale’ sociale contacten te onderhouden  Ineffectief gedrag Thuis in Welzijn

5 LANDELIJK - BEELD Ruim 30% van 18 jaar en ouder voelt zich wel eens eenzaam. Ouderen scoren hoger, in 2010: 1½ miljoen ouderen voelt zich eenzaam,waarvan extreem eenzaam zijn! Vrouwen scoren hoger dan mannen 33% van de oudere mannen 50% van de oudere vrouwen Allochtonen scoren hoger dan autochtonen Hogere eenzaamheid in stedelijke gebieden (33% versus 25%) Bron: verschillende onderzoekspublicaties o.a.VILANS,CPB Thuis in Welzijn

6 BEELD van EINDHOVEN (cijfers)
Eindhovenaren 15 t/m 84 jaar Bewoners Kronehoef Matig eenzaam 34% 35% ca bewoners Eenzaam 6% 5% ca bewoners Zeer eenzaam 3%* 1% ca bewoners *) Percentage (zeer) eenzamen sinds 1998 stabiel Bron: Gezondheidspeiling (GGD) Thuis in Welzijn

7 BEELD van EINDHOVEN (inhoud)
 Weinig verschil tussen vrouwen en mannen  Vrouwen: toenemende eenzaamheid bij ouder worden  Mannen: eenzaamheid het hoogst bij 45 t/m 64 jarigen  Duidelijke relatie tussen eenzaamheid en gezondheid Bron: Gezondheidspeiling (GGD) Thuis in Welzijn

8 BEELD van EINDHOVEN (risico)
 Alleenstaanden zijn ruim twee keer zo vaak eenzaam  Vrouwen jaar: 36% alleenstand  Vrouwen jaar: 61% alleenstaand  Inkomen: eenzaamheid komt vaker voor bij lagere inkomensgroepen  Etniciteit  Inwoners van Turkse afkomst: 14% (zeer) eenzaam!  Niet-Westerse allochtonen: 17% (zeer) eenzaam! Bron: Gezondheidspeiling (GGD) Thuis in Welzijn

9 figuur: paradigma ‘professionals ondersteunen vrijwilligers’
in het perspectief van de Wmo Thuis in Welzijn

10 SITUATIE (dreigende) Vereenzaming bij alleenstaande ouderen!
Ontstaan negatieve spiraal door regieverlies over je leven. Langer zelfstandig wonen verhoogt het risico op verwaarlozing en vereenzaming. Investeren in welzijn stelt behoefte aan zorg uit. Inzet en ondersteuning van vrijwilligers belangrijker bij een terugtredende overheid. Meer verbinding gewenst tussen wonen, welzijn en zorg door vergrijzing. Thuis in Welzijn

11 THUISHUISPROJECT  THUISHUIS  BUURT of WIJK KLEINSCHALIGE WOONVORM
‘OUTREACHENDE ACTIVITEITEN’ Thuis in Welzijn

12 CONCEPT Een Thuishuis waar:
de oudere medemens zijn oude dag c.q. zijn laatste levensfase kan genieten; de eigen huiselijke leefsituatie zo goed mogelijk wordt nagestreefd; door vrijwilligers aandacht wordt geboden aan mensen die niet willen vereenzamen; een allesomvattend hulp- en zorgaanbod op maat kan worden aangeboden; Thuis in Welzijn

13 CONCEPT Een Thuishuis waar:
(indien nodig) 24 uur per dag, 7 dagen per week ondersteuning en begeleiding kan worden geboden sociale activiteiten en vrijetijdsmogelijkheden beschikbaar zijn; maximaal vijf tot zeven personen wonen, binnen een 'living-apart-together'-cultuur. Thuis in Welzijn

14 CONCEPT Samen is niet alleen:
Verlaagt 'drempels' en verhoogt sociale betrokkenheid. Nodigt uit tot sociale activiteiten. Vrijwilligers vormen constante factor in ondersteunende faciliteiten. Verhoogt het gevoel van veiligheid en geborgenheid. Nodigt uit tot onderlinge contacten, ook in de buurt of de wijk. Thuis in Welzijn

15 PRAKTISCHE VOORDELEN In een Thuishuis kan je onder andere:
even bij elkaar binnenlopen om een praatje met elkaar te maken; met elkaar tv kijken; samen koffie drinken; samen koken en eten; aanvullen/ondersteunen in elkaars bezigheden (tuin, borduren, puzzelen) Thuis in Welzijn

16 PRAKTISCHE VOORDELEN -vervolg-:
samen naar concerten, lezingen of museum samen winkelen, boodschappen doen of kleren kopen; kortom, er zijn voor elkaar en…. niet eenzaam hoeven zijn. Thuis in Welzijn

17 THUISHUIS Doel een kleinschalig 'thuis'
Paradigma professionals ondersteunen vrijwilligers Uitgangspunten een 'eigen bekend' woon- en leefklimaat, aansluiten bij de behoefte van de bewoner, gericht op zelfredzaamheid. Hoe ziet het er uit? een huis met 'voordeurdelers", 'gerund' door vrijwilligers Huisvesting een huis/appartement met specifieke aanpassingen Thuis in Welzijn

18 DOELGROEP Alleenstaande oudere medemens die niet alleen wil wonen
Alleenstaande oudere medemens met een (mogelijke) dreigende vereenzaming Niet-welgestelden (sociale woningbouw) of Welgestelden Combinatie van beiden binnen één wijkproject Thuis in Welzijn

19 THUISHUISVORMEN Thuishuis voor alleenstaande ouderen
Thuishuis voor allenstaande migranten ouderen Thuishuis voor migranten vrouwen Thuishuis voor migranten mannen Thuishuis voor dementerende ouderen Thuis in Welzijn

20 STAKEHOLDERS Vrijwilligersorganisaties Woningbouwvereniging
Stichting Welzijn Ouderen Maatschappelijke organisaties Gemeente Huisartsenvereniging Professionele zorg, met name thuiszorg Thuis in Welzijn

21 FINANCIËN WMO Woningbouwvereniging Huursubsidie AWBZ
Particulier initiatief Sponsoring Thuis in Welzijn

22 “ik wil met weinig middelen de verstaanbare taal van het hart
de wereld bewoonbaar maken niet mooi niet poëtisch gewoon bereikbaar voor iedereen om te zien wat jij niet ziet om te horen wat niemand meer weet. geef mij daarom je hand dan zie ik wie je bent een bedelaar aan de poort een mens een dier een vriend ik zeg je geef je hand ik ben toch net als jij laten we samen iets doen voor mensen zoals wij (Nora Petit) Thuis in Welzijn


Download ppt ""Laat niemand in eenzaamheid wonen“ of"

Verwante presentaties


Ads door Google