De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Technical Advisory Service

Verwante presentaties


Presentatie over: "Technical Advisory Service"— Transcript van de presentatie:

1 Technical Advisory Service
Reglementatie in België: Voorstelling van de nieuwe NBN S (STS 38) 2007 Technical Advisory Service Reglementatie in België

2 Reglementatie in België
Inleiding Thermische isolatie Zonnecontrole Akoestische isolatie Veiligheid Brandbeveiliging Glasdiktes

3 Introductie – De nieuwe NBN S 23-002 (STS 38)
In België, worden de voorschriften betreffende beglazing weergegeven in de NBN S (STS 38) De basis van dit document is 26 jaar oud Dit document was niet meer aangepast aan: - de moderne glasproducten - de nieuwe Europese normen NBN EN

4 Introductie – De nieuwe NBN S 23-002 (STS 38)

5 Introductie – De nieuwe NBN S 23-002 (STS 38)
De europese normen bevatten: omschrijvingen van de glasproducten testmethodes berekeningsmethodes MAAR geven geen indicatie betreffende de keuze en het gebruik van de verschillende glasproducten Voorbeeld: De europese normen (EN 12600, 356, 1063, 13541) geven een classificatie van de veiligheidsbeglazingen, maar zeggen niet in welke situatie welk product gebruikt dient te worden Reglementatie in België

6 Introductie – De nieuwe NBN S 23-002 (STS 38)
Noodzakelijke herziening van de STS en omvorming tot een toepassingsdocument van de Europese normen  Publicatie van een nieuwe uitgave NBN S23 002:2007 STS 38:2007 Reglementatie in België

7

8 Introductie – De nieuwe NBN S 23-002 (STS 38)
De nieuwe technische specificaties annuleren en vervangen de volgende specificaties: de STS 38 ed. 1980 de STS 38 Addendum 1: 1988 de NBN S  : 1989 de NBN S /A1 :1992 Reglementatie in België

9 Introductie – De nieuwe NBN S 23-002 (STS 38)
Het nieuwe document heeft het dubbel statuut van NBN en STS: De struc tuur van de STS biedt de mogelijkheid om de te verduidelijken punten duidelijk te bepalen opdat de geleverde producten zouden overeenstemmen met de wettelijke eisen en die van de klant. Het statuut van norm geeft er een groter gewicht aan ten overstaan van de regulering van de markt en de eerlijke concurrentie Reglementatie in België

10 Introductie – De nieuwe NBN S 23-002 (STS 38)
Nieuwe structuur: Inleiding en toepassingsgebieden Terminologie Herrinering van essentiële eisen prestaties en Keuze van de klassen Plaatsingsvoorschriften Naast elkaar plaatsen van de CE- en vrijwillige markering Reglementatie in België

11 Introductie – De nieuwe NBN S 23-002 (STS 38)
Het nieuwe document geeft prestaties weer volgens 2 types: Wettelijk niveau: veiligheid, thermische isolatie, akoestiek, milieu Vrijwillig niveau: esthetiek, comfort, bescherming van goederen Reglementatie in België

12 Introductie – De nieuwe NBN S 23-002 (STS 38)
Bepaalde prestaties zijn weergegeven in de NBN S zelf (veiligheid van personen, …) Bepaalde prestaties bestaan op andere niveaus (KB, Thermische reglementaties voor de verschillende regios, …) in dit geval verwijst de NBN S ernaar Reglementatie in België

13 Prestaties Type Evaluatie
Brandveiligheid Brandreactie Brandweerstand Wettelijk (KB) Klassen in functie van het gebouwtype CE-markering van die prestatie wordt verplicht in België Hygiëne, gezondheid en milieu Gereglementeerde stoffen

14 Prestaties Type Evaluatie
Gebruiksveiligheid Mechanische sterkte en stabiliteit Berekening Normatief onder de vorm van specificaties (NBN S ) Bepaling van de werkingen en combinaties van werkingen, bepaling van de grenstoestanden Bepaling van de ontwerp- waarde van de materialen Keuze van de producten en beveiliging van personen Bescherming / verwonding & uit venster vallen Bescherming tegen verwonding door contact / wegvliegende voorwerpen Aanvullende voorschriften voor gelijmde buitenbeglazing - Thermische schok - heat soak Normatief onder de vorm van specificaties Bescherming tegen botsing – Zichtbaar maken van ruiten Normatief onder de vorm van specificaties op openbare plaatsen (NBN S ) Bouwtechnische schikkingen Bestandheid tegen inbraak Normatief onder de vorm van aanbevelingen Klassen Bestandheid tegen ontploffing Bestandheid tegen vuurwapens

15 Prestaties Type Evaluatie
Geluidsbescherming (luchtgeluidsisolatie) Normatief onder de vorm van specificaties (NBN S ) Klassen Energiebesparing en thermische isolatie Thermische isolatie Wettelijk (Thermische reglementen van de Gewesten) Max. Waarden te respecteren CE-markering van deze prestatie wordt verplicht in België -Beoordeling van het condensatierisico Normatief onder de vorm van aanbevelingen Detailberekening of keuze van de temperatuurfactor Zonnefactor en lichttransmissie Simulatie van de globale balans van het binnenklimaat

16 Reglementatie in België
Inleiding Thermische isolatie Zonnecontrole Akoestische isolatie Veiligheid Brandbeveiliging Glasdiktes

17 Thermische isolatie - Algemeen
De thermische reglementatie in België is geregionaliseerd Er zijn limieten gedefinieerd voor elk type wand(U) alsook voor het totale energetische gebruik van het gebouw (K, Be, …) Deze beperkingen tot de ramen en niet enkel het glas.

18 Thermische isolatie – Berekening van de U-waarde
U-waarde van een venster: Beglazing: U A g g Afstnadhouder: lg Yg Schrijnwerk: U A f f Reglementatie in België

19 Thermische isolatie – Berekening van de U-waarde
Algemene formule – EN ISO U g * A g + U f * A f + Yg * lg Uraam = A g + A f Reglementatie in België

20 Thermische isolatie – Berekening van de U-waarde
Vereenvoudigde formule – NBN B /A2 Indien Ug  Uf Uw,T = 0,7.Ug + 0,3.Uf + 3.Yg W/(m².K) Indien Ug > Uf Uw,T = 0,8.Ug + 0,2.Uf + 3.Yg W/(m².K)

21 Thermische isolatie – Reglementatie in Wallonië
Betrokken gebouwen Woongebouwen Kantoorgebouwen Schoolgebouwen Eisen van toepassing op gebouwen waarvoor een bouwvergunning nodig is (nieuw of renovatie) Reglementatie in België

22 Thermische isolatie – Reglementatie in Wallonië
Globale eisen Woning: K55 of Bemax Scholen en kantoren: K65 Reglementatie in België

23 Thermische isolatie – Reglementatie in Wallonië
Eisen voor wanden Type wand Umax buitenwanden 0,6 W/(m².K) daken 0,4 W/(m².K) beglaasde deuren 3,5 W/(m².K) vensters 3,5 W/(m².K) Reglementatie in België

24

25 Thermische isolatie – Reglementatie in Wallonië
Conclusion: Le SV est interdit partout Le DV classique est interdit à Bruxelles Reglementatie in België

26 Thermische isolatie – Reglementatie in Vlaanderen
Nieuwe reglementatie – Sinds 1/1/2006 Woongebouwen, kantoorgebouwen en schoolgebouwen: K45 + eisen betreffende het energiegebruik Industriele gebouwen: K55 Uvenster: max 2,5 W/(m².K) Ugordijngevel: max 2,9 W/(m².K) Ubeglazing: max 1,6 W/(m².K) Reglementatie in België

27

28 Thermische isolatie – Reglementatie in Vlaanderen
Conclusion: Le SV est interdit partout Le DV classique est interdit à Bruxelles Reglementatie in België

29 Thermische isolatie – Reglementatie in Brussel
Betrokken gebouwen Woongebouwen (inbegrepen hopsitalen, hotel, …) Kantoorgebouwen Schoolgebouwen Eisen van toepassing op gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is (nieuw of renovatie) Reglementatie in België

30 Thermische isolatie – Reglementatie in Brussel
Globale eisen (nieuwbouw) Woning: K55 Scholen en kantoren: K65 Reglementatie in België

31 Thermische isolatie – Reglementatie in Brussel
Eisen voor wanden Type wand Umax buitenwanden 0,6 W/(m².K) daken 0,4 W/(m².K) beglaasde deuren 2,5 W/(m².K) vensters 2,5 W/(m².K)  Hoogrendement dubbel glas is verplicht in Brussel Reglementatie in België

32

33 Thermische isolatie – Reglementatie in Brussel
Conclusion: Le SV est interdit partout Le DV classique est interdit à Bruxelles Reglementatie in België

34 Thermische isolatie – Samengevat
Voor vensters Reglementatie in België

35 Reglementatie in België
Inleiding Thermische isolatie Zonnecontrole Akoestische isolatie Veiligheid Brandbeveiliging Glasdiktes

36 Zonnecontrole Geen reglementatie

37 Reglementatie in België
Inleiding Thermische isolatie Zonnecontrole Akoestische isolatie Veiligheid Brandbeveiliging Glasdiktes

38 Akoestische isolatie Akoestische beglazing wordt omschreven door een eengetalsaanduiding (NBN EN ISO 717): Rw (C, Ctr) De projectnorm NBN S drukt de vereisten ten aanzien van deze getalsaanduiding uit, en is klaar om in 2007 gepubliceert te worden. Conclusion: Le SV est interdit partout Le DV classique est interdit à Bruxelles Reglementatie in België

39 Akoestische isolatie Wijzigingen ten opzichte van de oude versie:
de isolatie-criteria voor verhoogd comfort zijn strenger de norm stelt geen vereisten ten aanzien van de onderdelen (ttz. de beglazing, het chassis, de muur…), maar wel ten aanzien van de totale wand, dus de gevel. Het is de architect die de globale prestatie van de gevel moet berekenen op basis van de onderdelen, en de goede materiaalkeuze moet maken om de gewenste isolatieniveau’s te bereiken.

40 Akoestische isolatie Wijzigingen ten opzichte van de oude versie :
de vereisten zijn uitgedrukt in « verkeersgeluid », ttz. in Rw + Ctr waardes en niet in Rw waardes dit onderscheid is fundamenteel, aagezien een zelfde produkt of beglazing een Rw + Ctr waarde van ongeveer 3 à 8 dB lager de de Rw waarde heeft, afhankelijk van de samenstelling.

41 Akoestische isolatie Eisen voor de gevels

42 Akoestische isolatie Hoe de isolatie van een gevel te berekenen
waarin Si (m²) de oppervlakte van onderdeel i is Stot (m²) de totale oppervlakte van de gevel is Ri (dB) de geluidverzwakkingsindex van onderdeel i is

43 Akoestische isolatie Voorbeeld 1 Beglazing 4 m² 35 dB Deur 2 m² 25 dB
Muur 14 m² 55 dB Totale isolatie 34,2 dB

44 Akoestische isolatie Voorbeeld 1
Beglazing 4 m² 45 dB Deur 2 m² 25 dB Muur 14 m² 55 dB Totale isolatie 34,9 dB Beglazing 4 m² 35 dB Deur 2 m² 25 dB Muur 14 m² 55 dB Totale isolatie 34,2 dB Beglazing 4 m² 35 dB Deur 2 m² 30 dB Muur 14 m² 55 dB Totale isolatie 37,8 dB Conclusie: het is altijd het zwakste element van de wand dat de globale isolatie bepaalt

45 Gewenste isolatie gevel
Akoestische isolatie Voorbeeld 2: Welke beglazing moet men gebruiken voor een gevel van 15 m² metselwerk (50 dB), en 5 m² beglazing, in functie van de gewenste isolatie van de gevel? Gewenste isolatie gevel Minimum beglazing 30 dB 24 dB 34 dB 28 dB 38 dB 42 dB 37 dB

46 Reglementatie in België
Thermische isolatie Zonnecontrole Akoestische isolatie Veiligheid Brandbeveiliging Glasdiktes

47 Veiligheid Gedrag bij impact (doorval en verwondingen) Bescherming tegen inbraak Bescherming tegen vuurwapens Bescherming tegen ontploffingen

48 Veiligheid – Gedrag bij impact
Classificatie van glas - EN 12600 2 aaneengekoppelde banden 50 Kg Staalgrootte:876 x 1938 Druk: 0,35 Mpa Reglementatie in België

49 Veiligheid – Gedrag bij impact
Classificatie van glas - EN 12600 Valhoogte klasse 1: 1200 mm klasse 2: 450 mm klasse 3: 190 mm Fragmentatie type A: uitgegloeid glas type B: gelaagd glas, gewapend glas type C: gehard glas

50 Veiligheid – Gedrag bij impact
Classificatie van glas - EN 12600 De proef is geslaagd indien: Intact Gebroken a/Veel barsten Geen scheur (kring van 76 mm diameter) Gewicht van grootste scherf < gewicht van mm² Totaal losgekomen gewicht < mm² b/Versplintering Gewicht van de grootste 10 stukken < dan 6 500 mm²

51 Veiligheid – Gedrag bij impact
Classificatie van glas - EN 12600 Classificatie  ()   Hoogte * niet gebroken * gebroken volgens eisen a/ of b/ () Soort fragmentatie  Hoogte * niet gebroken * gebroken volgens eis a/

52

53 Veiligheid – Gedrag bij impact
Classificatie van glas - EN – Voorbeelden 1B1 = gelaagd glas dat weerstand biedt aan een valhoogte van1,20 m 1C1 = gehard glas dat weerstand biedt aan een valhoogte van 1,20 m zonder breuk 1C2 = gehard glas dat weerstand biedt aan een valhoogte van0,45 m zonder breuk en veilig brekend bij een valhoogte van 1,2 m

54 Veiligheid – Gedrag bij impact
Classificatie van glas - EN 12600

55 Veiligheid – Gedrag bij impact
Classificatie van glas - EN 12600

56 Veiligheid – Gedrag bij impact
Classificatie van glas - EN 12600 Thermisch gehard glas 4 mm 1C3 5 mm 6 mm 1C2 8 mm 10 mm 1C1 12 mm 15 mm 19 mm Artlite/Colorbel NPD

57 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsglas - Algemeen Veiligheidsglas: Enkel beglazing die voldoet aan testklasse B (gelaagd) of C (gehard) worden beschouwd als veiligheidsbeglazing Glas van het type A (float) wordt NOOIT beschouwd als veiligheidsglas zelfs wanneer deze een test doorstaat zonder te breken

58 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsglas - Algemeen Isolerende beglazing: In het geval van dubbele beglazing, dient veiligheidsglas voorzien te worden aan de zijde(n) waar een eventuele schok zich kan voordoen Wanneer één van de zijden van de dubbele beglazing uit gehard glas bestaat, dient de andere zijde van de dubbele beglazing eveneens uit veiligheidsglas te bestaan.

59 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsglas - Algemeen Glaswerken: In de meeste gevallen wordt glas gebruikt als vulelement (in een raam, balustrade, …) Bijkomende eisen betreffende de werken worden soms vermeld in andere documenten: STS 52: Schrijnwerk NBN B : Borstweringen-Balustrades

60 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsglas - Algemeen Ramen: Het gebruik van veiligheidsbeglazing heeft enkel zin als het chassis het zelfde prestatienievau heeft als het glas

61 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsglas - Algemeen Glasdiktes te gebruiken in de praktijk: In alle gevallen is een dikteberekening vereist, rekening houdend met de afmetingen, belastingen en bevestigingsmiddelen De dikte overeenstemmend met de norm (bijvoorbeeld 1B1 ‘=’ 44.2) is dus enkel een te respecteren minimum en aan te passen geval per geval

62 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing – Eisen van de NBN De norm behelst verschillende toepassingen van glas (gevels, wanden, daken, …) De norm voorziet in verschillende types gebouwen (privé, bureaus, publiek, …) Een tabel vat het te gebruiken type veiligheidsbeglazing samen in functie van het type toepassing en het type gebouw Reglementatie in België

63 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing – Eisen van de NBN 8 mogelijke glastoepassingen Gev 1 Gev 2 Gev 3 Gev 4 Gev 5 Gev 6 Gev 7 Gev 8 Verticale wanden Deuren Catégories hc <1, 5 h<0,9 >1,5 h>0,9m Verticale s en/of hellende iwanden met borstwering > 1,40 andere Daken Plafond Wand- bekleding A 1C - 1B1 , B, C 2B2 B D E 5 gebouwcategoriëen 2B2 2B2 2B2 2B2 2B2 Reglementatie in België

64 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing – Eisen van de NBN Gebouwcategoriëen (volgens Eurocodes): A: Residentiële gebouwen B: Bureaus C: Zones waar personen verzamelen C1: Met tafels (scholen, restauranten, …) C2: Met vaste zetels (kerken, schouwburgen, …) C3: Zonder obstakels (musea’s, hall d'accès, …) C4: Met fysieke activiteiten (dans, gymnastiek) C5: Met mogelijke overbevolking (stadiume, concertzaal) D: winkelruimtes E: Oppervlakten met mogelijk stapeling van goederen

65 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 1: Wanden Hoogte van de borstwering kleiner dan 0,9 m: h < 0,9 m Geen valrisico: hc ≤ 1,50 m ≤ 1,5m < 0,9 m

66 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 1: Wanden Geval 1 A – Huiselijke en residentiële activiteiten 1C- 1B1 B - Bureaus C – Publieke plaatsen D – Commerciële ruimtes E - Opslagplaatsen

67 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 1: Wanden Gehard glas 1C- of gelaagd 1B1 Voorbeeld: Vitrines / show- rooms Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen

68 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 1: Wanden Dubbel glas bestaande uit twee zijden veiligheidsglas (gehard 1C- en/of gelaagd 1B1) Voorbeeld: Vitrine in dubbel glas toegankelijk aan beide zijden Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen

69 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 1: Wanden Voorbeeld: binnenwand in enkel glas Gehard glas 1C- of gelaagd 1B1 > 90cm Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen

70 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 2: Gevels Hoogte van de borstwering kleiner dan 90 cm: h < 90 cm Met valrisico: hc > 1,50 m > 1,5m < 0,9 m

71 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 2: Gevels Geval 2 A – Huiselijke en residentiële activiteiten 1B1 B - Bureaus C - Publieke plaatsen D - Commerciële ruimtes E - Opslagplaatsen

72 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 2: Gevels Voorbeeld: Raam op verdieping < 90cm >150cm > 90cm Het binnenblad moet veiligheidsglas gelaagd 1B1 zijn Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen

73 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 2: Gevels Voorbeeld: Raam op verdieping >150cm Het binnenblad moet veiligheidsglas gelaagd 1B1 zijn > 90cm Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen

74 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 2: Gevels Voorbeeld: Raam op verdieping >150cm Specifiek geval: een dubbele beglazing met float glas kan gebruikt worden indien een borstwering conform aan de NBN B aan de binnenzijde geplaatst wordt > 90cm Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen

75 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 2: Gevels >150cm Specifiek geval: balustrade met doorvalrisico Gelaagd glas 1B1 > 90cm Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen

76 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 3: Gevels Hoogte van de borstwering groter dan 0,9 cm: h ≥ 0,9 m Met of zonder valrisico ≥ 0,9 m

77 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 3: Gevels Geval 3 A – Huiselijke en residentiële activiteiten - B - Bureaus C - Publieke plaatsen 1B1 1C- D - Commerciële ruimtes E - Opslagplaatsen

78 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 3: Gevels h >90cm Voorbeeld: Privé gebouw of bureaus met borstwering groter dan 90 cm Geen eisen voor het glas Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen

79 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 3: Gevels Voorbeeld: Publiek gebouw met borstwering groter dan 90 cm en toegankelijk langs de binnenzijde (vb: sportzaal, station, …) h >90cm Het binnenblad van de dubbele beglazing dient gelaagd 1B1 te zijn Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen

80 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 3: Gevels Voorbeeld: Sportzaal met cafetaria op het verdiep De twee bladen van de DB dienen gelaagd 1B1 te zijn Of 1 blad dient gehard 1C- (zijde sportzaal) en 1 blad dient gelaagd 1B1 (zijde cafétaria) te zijn Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen

81 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 4: Gevels Gevelbeglazing hangend boven een zone waar veel circulatie / veel mensen zijn Het buitenblad van de DB mag geen snijdende stukken glas laten vrijkomen (in geval van een schok op het binnenblad)

82 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 4: Gevels Geval 4 A – Huiselijke en residentiële activiteiten A, B, C B - Bureaus C - Publieke plaatsen D - Commerciële ruimtes E - Opslagplaatsen (A*): floatglas mag gebruikt worden voor het buitenblad van de DB als via een test wordt aangetoond dat het buitenblad van de DB niet breekt in geval van een schok op het binnenblad

83 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 4: Gevels Voorbeeld: Beglazing op het verdiep en concentratie van personen mogelijk aan de voet van het gebouw Het buitenblad dient gehard of gelaagd te zijn, of een test dient aan te tonen dat het buitenblad niet breekt bij een schok op het binnenblad h >90cm Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen

84 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 5: Deuren Beglaasde delen in deuren Met of zonder valrisico > 1m < 1m Geval open deur hb

85 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 5: Deuren Portaaldeur hb < 1,4m Andere hb < 1,4m A – Huiselijke en residentiële activiteiten 1B1 1C- 2B2 B - Bureaus C - Publieke plaatsen D - Commerciële ruimtes E - Opslagplaatsen 1C- enkel aanvaardbaar wanneer er geen valrisico bestaat

86 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 5: Deuren Voorbeeld: Beglaasde deur van een particuliere woning De beglaasde delen die zich onder 1,40 m bevinden moeten gelaagd 1B1 of gehard 1C- zijn Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen

87 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 5: Deuren Voorbeeld: Beglaasde deur in een publiek gebouw (ziekenhuis, station, …) De beglaasde delen dienen gelaagd 1B1 of gehard 1C- te zijn, ongeacht de hoogte van het glas Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen

88 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 6: Daken

89 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 6: Daken Cas 6 A – Huiselijke en residentiële activiteiten 1B1 B - Bureaus C - Publieke plaatsen D - Commerciële ruimtes E - Opslagplaatsen

90 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 6: Daken h >90cm Gelaagd glas 1B1 is verplicht voor dakbeglazing (behalve voor serres niet toegankelijk voor het publiek) In geval van dubbele beglazing, is het het binnenblad dat gelaagd is Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen

91 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 6: Daken Wanneer de beglazing beloopbaar moet zijn voor onderhoud, dient het glas gedimensionneerd worden volgens de Eurocodes (puntlast van 100 kg en verdeelde last van 40 kg/m²)

92 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 7: Plafonds Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen

93 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 7: Plafonds Cas 7 A – Huiselijke en residentiële activiteiten 1C- 2B2 B - Bureaus C - Publieke plaatsen D - Commerciële ruimtes E - Opslagplaatsen

94 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 8: Wandbekleding Oppervlakte van de elementen > 1 m² Basis van de beglazing onder 1,8 m boven vloerniveau

95 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 8: Wandbekleding Cas 8 A – Huiselijke en residentiële activiteiten 1C- 2B2 B - Bureaus C - Publieke plaatsen D - Commerciële ruimtes E - Opslagplaatsen

96 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 8: Wandbekleding Voor de glasproducten gebruikt als wandbekleding, de veiligheidsbeglazing kan vervangen worden door een veilige verkleving op de ondergrond,ttz. : of een verlijming over de hele oppervlakte van de beglazing of een gedeeltelijke verlijming met verlijmingsband van minimum 10 mm (of tape) breed over de hele hoogte van het glasproduct. De afstand tussen de verlijmingsbanden mag maximum 15cm bedragen

97 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 9: Andere toepassingen h < 90 h > 90 In de stad : bushokjes, telefooncellen, … 1B1 1C1 2B2 1C2 Wanden en deuren van douches Scheidingswanden tussen balkons (zonder niveauverschil) Steunberen voor vitrines

98 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 9: Andere toepassingen Voorbeeld: Bushokjes De wanden dienen gelaagd 1B1 of gehard 1C1 te zijn NBN S

99 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 9: Andere toepassingen Voorbeeld: Telefooncellen De wanden dienen gelaagd 1B1 of gehard 1C1 te zijn

100 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 9: Andere toepassingen Voorbeeld: Douchewanden De wanden dienen gelaagd 1B1 of gehard 1C1 te zijn NBN S

101 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing – Visualisatie In geval van vitrines of wanden toegankelijk langs 2 zijden Basis van de beglazing op minder dan 60 cm van vloerniveau Breedte van de beglazing minstens 55cm NBN S

102 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing – Visualisatie NBN S

103 Veiligheid – Gedrag bij impact
Keuze van veiligheidsbeglazing – Visualisatie Voor deuren: A : of via een handvat met een opp. van minstens 400 cm² B : of via een zichtbaar motief van minstens 100 cm² gesitueerd op ongeveer 1,50m van het afgewerkte vloerniveau Voor andere beglazing: C : of via een band met een opp. Van minstens 400 cm² per horizontaal lopende meter op ongeveer 1 m van het afgewerkte vloerniveau D : of via een zichtbaar motief van minstens 100 cm², per fractie van 1,50 m horizontale afmeting van de beglazing op ongeveer 1,50 m van het afgewerkte vloerniveau NBN S

104 Veiligheid Gedrag bij impact (doorval en verwondingen) Bescherming tegen inbraak Bescherming tegen vuurwapens Bescherming tegen ontploffingen

105 Veiligheid – Bescherming tegen inbraak
Classificatie volgens - EN 356 Kogelvaltest 4,1 kg h 13 cm 110 cm 90 cm Reglementatie in België

106 Veiligheid – Bescherming tegen inbraak
Classificatie volgens - EN 356 Hakbijltest 1100 mm 900 mm Reglementatie in België

107 Veiligheid – Bescherming tegen inbraak
Keuze van inbraakwerende beglazing De norm legt geen klasse op Het glas dient gekozen te worden in functie van het project en de omgeving Bepaalde verzekeringsmaatschappijen leggen klasses op in functie van de risico’s (type winkel, plaats, …)

108 Veiligheid – Bescherming tegen inbraak
Glaskeuze – Voorbeeld voor particuliere woning Oplossing : 44.4 tot …

109 Veiligheid Gedrag bij impact (doorval en verwondingen) Bescherming tegen inbraak Bescherming tegen vuurwapens Bescherming tegen ontploffingen

110 Veiligheid – Bescherming tegen vuurwapens
EN 1063 – Weerstand tegen vuurwapens Soorten wapens: handwapens geweer oorlogswapen sport- of jachtgeweer Kalashnikov (buiten de klasse EN 1063) 120 Il faut toujours un rapport d'essai pour les produits résistant aux balles et à l'incendie Reglementatie in België

111 Classe Type d'arme Calibre Type Masse (g) Conditions d'essais Distance de tir (m) Vitesse (m/s) Nombre impacts impact (mm) BR1 carabine 0,22 LR L/RN 2,6  0,1 10,00  0,5 360  10 3 120  10 BR2 pistolet 9 mm luger FJ1/RN/SC 8,0  0,1 5,00  0,5 400  10 BR3 0,357 magnum FJ1/CB/SC 10,2  0,1 430  10 BR4 0,44 Rem. Mag. 15,6  0,1 440  10 BR5 5,56 x 4 5* FJ2/FN/SC 4,0  0,1 950  10 BR6 7,62 x 51 FJ2/PB/SCP1 9,5  0,1 830  10 BR7 7,62 x 51 ** FJ2/PB/HC1 9,8  0,1 820  10 SG1 fusil de chasse Cal 12/70 Plomb massif3 31,0  0,5 420  20 1 SG2

112 Veiligheid – Bescherming tegen vuurwapens
Classificatie volgens - EN 1063 naast de klasse, wordt er een onderscheid gemaakt tussen S (met splinters) NS (zonder splinters)

113 Veiligheid – Bescherming tegen vuurwapens
Classificatie volgens - EN 1063 Il faut toujours un rapport d'essai pour les produits résistant aux balles et à l'incendie Reglementatie in België

114 Veiligheid – Bescherming tegen vuurwapens
Glaskeuze kogelwerende beglazing De norm legt geen klasse op De beglazing dient gekozen te worden in functie van het project en de omgeving

115 Veiligheid Gedrag bij impact (doorval en verwondingen) Bescherming tegen inbraak Bescherming tegen vuurwapens Bescherming tegen ontploffingen

116 Veiligheid – Bescherming tegen ontploffingen
Classificatie volgens - EN 13541 Il faut toujours un rapport d'essai pour les produits résistant aux balles et à l'incendie Reglementatie in België

117 Veiligheid – Bescherming tegen ontploffingen
Keuze van explosiewerende beglazing De norm legt geen klasse op De beglazing dient gekozen te worden in functie van het project en de omgeving

118 Reglementatie in België
Inleiding Thermische isolatie Zonnecontrole Akoestische isolatie Veiligheid Brandbeveiliging Glasdiktes

119 Brandbeveiliging Binnenwanden- Compartimentering: De verplichtingen mbt. het gebruik van glas dat reageert en of weerstand biedt aan brand zijn hernomen in het KB van 19/12/1997 Gevels: Een KB is in voorbereiding

120 Reglementatie in België
Inleiding Thermische isolatie Zonnecontrole Akoestische isolatie Veiligheid Brandbeveiliging Glasdiktes

121

122 Glasdikte - Wind

123 Glasdikte - Parameters
Parameters onafhankelijk van het gebouw Ligging (kust, stad, ...) Nabijheid van een hoog gebouw Hellend terrein Parameters afhankelijk van het gebouw Afmetingen van de beglazing Aantal steunzijden van de beglazing Positie van de beglazing in de gevel Hoogte van de beglazing in de gevel Hoogte en afmetingen van het gebouw Compartimentering of niet van het gebouw

124 Hoe de glasdikte te berekenen ? «manueel» met tabellen
met een programma Reglementatie in België

125 Glasdikte «manueel» Reglementatie in België

126 Glasdikte met tabellen TV 176 Reglementatie in België

127 met een programma (zie www.YourGlass.com)
Glasdikte met een programma (zie Reglementatie in België

128 Glasdikte - Gevels De enige belasting die men dient te beschouwen is de windlast

129 Kust 1 m x 1,5 m 6 mm 2 x 5 mm Stad 5 mm 2 x 4 mm 2 m x 4 m 12 mm
Glasdikte - Gevels Beglazing op 4 m hoog op 4 steunzijden – centrum van de gevel Kust 1 m x 1,5 m 6 mm 2 x 5 mm Stad 5 mm 2 x 4 mm 2 m x 4 m 12 mm 2 x 10 mm 10 mm 2 x 8 mm

130 Glasdikte – Uitstalramen
Reglementatie in België

131 4 steunzijden 12 mm gelaagd: 8 + 8 mm 2 steunzijden -
Glasdikte – Uitstalramen Voorbeel: Vitrine van 2 m x 4 m – Kust 4 steunzijden 12 mm gelaagd: mm 2 steunzijden - gelaagd: mm Reglementatie in België

132 Glasdikte – VEC

133 Glasdikte – VEA Reglementatie in België

134

135 Belastingen te beschouwen:
Glasdikte – Daken Belastingen te beschouwen: Wind Eigen gewicht Sneeuw Bijkomende parameters: Hoogteligging van het gebouw Helling van de beglazing

136 Glasdikte – Vloeren Reglementatie in België

137 Limiter le tableau à 1,20 m x 1,60 m ??
Limiter le tableau à 1,20 m x 1,60 m ?? Glasdikte – Vloeren TV “Bijzondere glaswerken" in voorbereiding Te beschouwen belastingen voor vloeren: Verdeelde last: minimum 200 kg/m² Puntlast: minimum 200 kg Voorbeeld dikte (op 4 continue steunzijden, privé gebouw) 0,5 m x 0,5 m  2 x 10 mm 1,0 m x 1,0 m  2 x 12 mm


Download ppt "Technical Advisory Service"

Verwante presentaties


Ads door Google