De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Psychologie van Verandering

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Psychologie van Verandering"— Transcript van de presentatie:

1 De Psychologie van Verandering
De Psychologie van Verandering Innerlijke Transitie

2 Transitie: HOOFD – hart - handen
Hoofd: inzicht in piek-olie, klimaat, ongelijkheid… Handen: voedsel, breien, dingen doen… Hart: emoties, reflectie, innerlijke transitie, spiritualiteit,…

3 WAT WAS JOUW REACTIE ? Gevoel van verbijstering en onwerkelijkheid
Irrationeel grijpen naar onhaalbare oplossingen Angst: verlamming, afsluiting Nihilisme en/of overlevingsdrang Ontkenning: complottheorieën Uitbundig optimisme ‘Ik heb het altijd al gezegd’ syndroom Aanzet tot actie

4 Maatschappelijke reacties (M.Randall)
Manisch winkelgedrag Risicovermijding Groei psychotherapeutische industrie

5 Afscheid van een tijdperk…
Fasen van het rouwproces Ontkenning Protest of boosheid Onderhandelen en vechten Depressie Aanvaarding Actie Dit zijn normale fasen, dus als iemand in de ontkenning zit of in boosheid of in de depressieve fase: hier geen oordeel aan koppelen, laat staan veroordeling, maar het zien als informatie voor je benadering.

6 Reacties op verlies Techno-Fantasie ONTKENNING
Groen-techno stabiliteit (‘duurzame ontwikkeling’) MARCHANDEREN Energie & grondstoffen verbruik bevolking vervuiling Aarde- rentmeesterschap ACCEPTATIE This is the richard heinberg idea, we are probably at peak everything in the next decade or so We have climbed the curve, now at a climax This is a historical moment of choice, we need to choose our future Where are we going, what the possible futures?This slide maps out the four possible futures, taken from research and a number of different writers… Techno-fantasy - technical fix for every solution - every limit will be overcome by technology, if run out of oil use nuclear, tar sands - tremendous emotional and psychological investment in this - article in New Scientist re renewable energies, if we exploit all possible renewable energy then will be much more than ever with oil Green tech stability - have to reduce a little but then can stabilise at high level of material affluence - green fix, use far less energy and resources - radical- not continued growth Earth stewardship - permaculture & transition solution - say need to find way to come down it - reduce levels of consumption & energy use, different ways of organising society and our lives which are more sustainable - option is that we are not going to fall down or but to come down in sensible way Mad max - nothing in place to help us manage the descent - banking system, grow and grow and now falling apart Then do credibility monitor for each Interesting to look at these scenarios as psychological positions One bit of psychology of change as how do we respond to having significant change being forced on us Technofantasy is position of denial- technology as god Mad max is polarity- anger or despair, doesn’t matter if wiped off planet as we are violent anyway, lots of suffering involved in that, lots of denial in there too, angry and despairing position to take. E.g. in US resilience so low and disbelief Lots of people are caught between those two, only two they can see Green tech stability- Interesting position- changed light bulbs but now go on holiday to canaries and keep on buying bananas, bargaining, we can scrape thru without changing too much if we are very good- very attractive to business Earth stewardship Sane acceptance, we come down off this curve and use it as an opportunity to increase quality of life and social justice… At moment of choice, need to focus our vision, make it into a turning point, The Great Turning Pre-industriële cultuur in balans Mad Max BOOSHEID Historische Tijd Toekomstige Tijd Baby Boom Agrarische Revolutie jaar geleden Industriële Revolutie Achterkleinkinderen 6

7 Her-verbinden verschuiving weer verbonden bekrachtigd
midden in het leven ontworteldheid, machteloosheid ontkenning Workshops and Events There are lots of things that help to expand our comfort zone healing and therapy workshops spiritual practices such as meditation or tai chi. Joanna Macy’s Work that Reconnects is a wonderful resource for running events of workshops, and for exercises that can be used in other contexts to add depth and connection. See her book, Coming Back to Life for more information. We start from place of feeling isolated and disempowerd, provides processes for us to go down into those deep feelings, then a shift happens, then as you name the despair, people start to see the world with new eyes, idea is that underneath the fear and pain is our love for these things, our rage is about our passion for justice, people come out of it much more connected with stuff around empowerment and desire to act, core to her work that you don’t do this work alone, that it helps you connect powerfully with other people verschuiving angst, verdriet, boosheid, vertwijfeling

8 Een VERSLAVENDE LEVENSSTIJL?
vastgeroeste gedragspatronen (roesvervulling) schadelijk moeilijk te veranderen niet (enkel) rationeel aan te pakken

9 Het afkickproces (FRAMES)…
De ‘F’ staat voor Feedback, oftewel een eerlijk beeld geven van het probleem van de patiënt (zijn olieverslaving) de ‘R’ voor Responsibility (eigen verantwoordelijkheid nemen) de ‘A’ voor Advice (advies) over hoe daar mee om te gaan. de ‘M’ voor menu van options, meerdere mogelijkheden om van je olieverslaving af te komen de ‘E’ voor Empathy, oftewel in plaats van mensen te vertellen wat ze moeten doen, met mensen mee denken over wat ze kunnen doen en de ‘S’ voor Self Efficacy (eigenwaarde), mensen het gevoel geven dat ze de stap kunnen maken

10 Toepassing in dialoog Bekrachtig de ander in zijn/haar gevoel van verdriet, boosheid, angst, onmacht, leegte… en de eventuele inzet die daaruit of uit zijn/haar verhaal blijkt: « Ik zie/hoor dat je… » « …getuigt van jouw bezorgdheid / gevoel voor rechtvaardigheid/enz » 2. Vraag de ander wat hij/zij graag zou zien veranderen aan die situatie of dat probleem 3. Vraag de ander wat hij of zij aan die verandering zou kunnen bijdragen en/of wat hij/zij nodig heeft om die bijdrage te (kunnen) leveren 4. Pas in laatste instantie en/of indien nodig of zinvol: doe de ander een voorstel over wat hij/zij (nog) zou kunnen bijdragen aan die verandering: « Als je nu eens … » « Zou het helpen om … »

11 Mijn innerlijke wereld

12 DUBBELE HOUDING VAN DE MENS
onveilg: vechten, vluchten of bevriezen veilig: ontspannen, oké om de wereld te verkennen, alles is goed The starting point is the dual nature of the human brain, from book Emotional Intelligence- difference between rational and emotional intelligence we are always in one of two physiological states, governed by the sympathetic or parasympathetic systems. We are either in good reality – relaxed, safe, expansive, confident in the world to meet our needs and support us. Or in a kind place of fear, anxiety, contraction – known as the fight / flight / freeze state – this v often Our physiology is such that there isn’t really a middle ground- we are in one state or the other, we switch between them Had known this for a long time but hadn’t seen it in terms of split in human experience between I’m ok/I’m not ok This is reflected in people’s experience of their lives

13 Ervaringen uit de kindertijd
Negatieve ervaringen Positieve ervaringen genegeerd aangevallen hongerig bekritiseerd / waardeloos machteloos veilig, gekoesterd er is genoeg ik word gezien en gewaardeerd, geaccepteerd zoals ik ben ik doe er toe In childhood we have a mix of these experiences. A key feature of childhood in our society is where negative experiences have a significant impact on our inner world view. Experiences of hunger (for love as well as for food), too much separation, lack of emotional mirroring and welcome, actual harm Powerless/Empathic failure: emotional mirroring from people looking after you isn’t connected enough is that you don’t learn proper responsiveness- if mother disconnected then child also feels disconnected and alone Interesting that all of the negative things are the same as the five categories of themes of underlying beliefs of industrial culture (Short cut- whole of psychotherapy in about 20 mins)

14 reactie en aanpassing negatieve ervaring aangepast gedrag
positieve ervaring leer gedragingen die gedeeltelijk succes opleveren onderdruk herinnering aan goed-slecht moeite met gevoelens, plezier, creati-viteit, anwezigheid in het nu genegeerd aangevallen hongerig bekritiseerd / waardeloos machteloos veilig, gekoesterd er is genoeg ik word gezien en gewaardeerd, geaccepteerd zoals ik ben ik doe er toe All contribute to a fundamental view that the world will not meet our needs and that we need to adapt ourselves to be received in the world. Classic examples are the gender roles that boys should not cry when hurt, and girls should not be powerful or angry. When these emotions arise they will need to be redirected – perhaps a boy learns to get angry instead of sad, or to withdraw; perhaps a girl learns to turn her anger on herself or numb out rather than feel the direct emotion. Each family system has its own code for what behaviour is welcomed and supported and what is ignored, judged or punished, and we learn similar codes in school and other groups we belong to as we develop and grow.

15 van ervaring naar wereldbeeld
slechte realiteit aangepaste houding goede realiteit ik moet me aanpassen om te worden geaccepteerd het is beter niet te voelen (pijn, boosheid, vreugde) ik verberg mijn creativiteit, plezier, openheid de wereld is veilig & anderen kun je vertrouwen ik ben gewenst en geliefd om wie ik ben al mijn gevoelens zijn welkom en hebben waarde het leven is overvloedig en ondersteunt me de wereld wil me niet zoals ik ben er is niet genoeg anderen hebben de macht leven is gevaarlijk This leads to an adapted personality, and a distorted view of the world- here’s key things that we learn to do to adapt and stay safe (go thru middle box) A feeling of not feeling accepted goes to the belief I am not acceptable Also I am hungry- there is not enough Need to remember the positive stuff, that these two realities are going on in us all the time and we work in this adapted zone What has been accepted by our world is accepted also by the individual, and creates our conscious comfort zone.

16 Vorming persoonlijkheid
potentieel capaciteit voor het ervaren van potentieel en pijn-plek zijn met elkaar verbonden bewustzijn / veilige zone overlevingsstrategie / aangepaste persoonlijkheid This is the personality structure that we find in western psychology. This model is taken from psychosynthesis that there are three areas of our consciousness. What is available consciously is the middle area – thoughts, feelings, sensation, awareness, memories. But two areas are unavailable consciously: the memory of painful experiences where the sense of safety, connection, that the world would welcome and accept me as I am was lost. And with that goes the ability to truly experience and express myself authentically – and thus have true intimacy, joy in the present moment, access to creativity. A key insight here is that access to both the “bad” stuff (recognised in most therapy models) and the “good stuff” is lost. Most psychotherapy focus on the wounding, what we have lost and the negative. What psychosynthesis names that is useful is the positive potential And that the loss of them, and therefore regaining them, is intertwined. pijn-plek

17 resulterende persoonlijkheid
Potentieel kom daar niet!! verdedigings-mechanismen houden potentieel en pijn-plek buiten bewustzijn bewustzijn / veilige zone aangepaste persoonlijkheid To keep these memories out of awareness we create defences inner voices or injunctions that stop us from pursuing experiences which are taking us close to a memory of the material we have needed to repress. These are sometimes conscious – usually as criticial inner voices. For example, if I am constantly criticised for singing (“you sound awful, shutup”) then when I try to sing, even with encouragement, I will meet my defence against it. I may say “I can’t sing”, expressing the inner voice which tells me “don’t sing, you can’t sing, you’ll sound awful”. This also affects our ability to actually do those things If I get past that and actually sing I will remember the pain of being told I couldn’t, as well as perhaps getting to the joy of actually singing. If we move towards the sense of wholeness then we remember how terrible it was to lose that This concept of a distorted self that has learnt responses to an unsupportive world has many names in different therapy schools – the armoured self, survival personality, adapted self and so on. This is our internal personal armour- Reichian model calls this the armoured self voel dat niet!! pijn-plek

18 consumeren / eten / reizen
verslavingsgedrag krachtig bevredigd verbonden richting beoogd doel ambitieus, workaholic consumeren / eten / reizen relatieverslaafd, TV weg van pijn There are two key understandings in this model: An addictive pattern has two key drivers – the need to get away from a painful memory, and the pull towards something that appears to bring satisfaction. The diagram shows how the model of avoiding particular flavours of early wounding can drive a variety of addictive patterns. Early traumas of powerless can create an ambitious drive towards power and success; inner emptiness may appear to be relieved by food, shopping, travel; isolation by busyness, relationships, TV. machteloos, waardeloos leegte isolatie

19 verslavingsgedrag krachtig bevredigd verbonden machteloos leegte
snack, nieuwe kleren, exotische vakantie volgende huwelijk, chat-partner / soaps nieuwe baan ambitieus, workaholic consumeren / eten / reizen relatieverslaafd, TV niet machteloos voelen niet leeg voelen niet alleen voelen The nature of an addiction is to create a pattern where real satisfaction is impossible. The thing desired or craved is outside the person; but the actual resolution lies within. The important hidden part of the addictive pattern are the defences, which will end a relationship if it is getting too close, and then start another one to get away from the feelings of loneliness. Similarly each promotion may bring temporary satisfaction but will never address the underlying avoided feeling of powerlessness or worthlessness. Freud’s big revelation is that there are parts of our mind that we cannot access consciously but which dramatically influence our behaviour- the unconscious machteloos leegte isolatie Verslavingspatronen worden in stand gehouden door twee drijfveren: weg van pijn en zoeken naar bevrijding. Deze drijfveren bevinden zich buiten het bewuste. De oorzaak en oplossing worden buiten gezocht, maar het probleem zit van binnen.

20 Wat ondersteunt heling?
Acceptatie Overvloed Veiligheid Erbij horen Wijs gebruik van macht Helings- impuls Helings- impuls ‘goede realiteit’ ontstaat als: Pijn-plek en potentieel zijn geïntegreerd Ik ben veilig, gewenst, gewaardeerd, en ik hoor erbij Ask the group what supports healing? One of the paradoxes of therapy is that in order to be able to go outside our comfort zone, we need to feel very comfortable Safety and risks- how much of myself will I show, do I feel safe to take risks? What kind of environment will support you to do that- choose to enter and create those environments Starhawk’s term good and bad reality

21 Wat versterkt de verdedigings-mechanismen?
Kritiek of aanval Er is niet genoeg machtsmisbruik Niet geaccepteerd of gewaardeerd Riskeer dat niet!! ‘slechte realiteit’ ontstaat als: Ik mag er niet zijn Ik ben niet veilig Ik kan niet krijgen wat ik nodig heb Ik kan niets veranderen aan de situatie Voel dat niet!!

22 Wat gebeurt er bij Transitie-initiatieven?
praten over schoonheid, waarheid, liefde, vertrouwen en verbinding geiten-wollen-sokken onzin, irrationeel potentieel doen, planten, maken, bouwen, plannen, denken…. veilige zone Useful to see that this happens in transition This happens in totnes- comfort zone is being rational, being emotional is messy If we try to create spaces where we can feel the fear we have for the future or the grief for the damage we are doing, then we get the negative responses Defenses We must be appealing to the mainstream, can’t be too fluffy & hippy, The word hippy came from the word hip- root same word as the awakened one by the Buddha, used by the beats before the hippies, hip person is awake Kom op zeg, dit helpt ons niet verder! pijn-plek angst voor toekomst, pijnlijke gevoelens, wanhoop

23 …en in de rest van de wereld?
Kunnen we ons een mooiere wereld voorstellen? potentieel veilige zone Business as usual Useful to see that this happens in transition This happens in totnes- comfort zone is being rational, being emotional is messy If we try to create spaces where we can feel the fear we have for the future or the grief for the damage we are doing, then we get the negative responses Defenses We must be appealing to the mainstream, can’t be too fluffy & hippy, The word hippy came from the word hip- root same word as the awakened one by the Buddha, used by the beats before the hippies, hip person is awake pijn-plek Collectieve pijn-plekken

24 binnen en buiten: goede realiteit
de wereld is in harmonieus, overvloedig, een paradijs overvloed, verbondenheid, bekrachtiging, acceptatie wereldbeeld kindertijd buitenwereld beslissingen zijn inclusief en met oog op lange termijn  duurzaam relaties authentiek gedrag, acceptatie van het zelf en de ander Good & Bad Reality Loops linking inner and outer worlds Childhood connection, needs met, of holding and safety, of welcome and acceptance. The resulting worldview is of paradise. See Hugh Brody’s Far Side of Eden for examples of Inuit people who hold this view (and many others). Many indigenous people have this worldview, but not all Good books on this listed in the resources file The sense of connection and interdependence requires decisions based on respect for all life and the long term. In relationships we are authentic with emotion and expression, feeling worthwhile as who we are without need to adapt behaviour, appearance or collect status symbols.

25 binnen en buiten: slechte realiteit
schaarsteconcurrentie disconnection from life – nature as resource and dustbin isolatie, honger, niet geaccepteerd, gebrek aan bescherming en waardering wereldbeeld kindertijd buitenwereld kortetermijn winst, de ander is vijand, hulp-bronnen exploiteren  kapitalisme, leger relaties The alternative I describe as “bad reality” based on negative childhood experiences. Hunger (for love, contact, empathy, holding or food), criticism or punishment, physical threat or pain, isolation are all experiences that lead to a view of the world as essentially unwelcoming and unsupportive. In such a world we learn to adapt our behaviour, even to the extent of adapting our experience– for example repressing certain natural responses and substituting others (boys don’t cry – men get angry, or disconnect; girls don’t get angry – women cry, or eat). In such a world we may believe we have to get what we can; that others are competitors for scarce attention; that each person must act for themselves; that safety comes from have lots.. We make institutions that take decisions with short term view, from a selfish interest. Our behaviour in relationships might be to seek to avoid the powerlessness of childhood through domination, or to express the experience of powerlessness through victimhood. Note that these loops are self-reinforcing systems niet authentiek, aangepast gedrag; gebrek aan zelfwaardering; de ander is concurrent of bedreiging

26 Innerlijke transitie – wat & hoe?
Gemeen-schaps rituelen Inheemse/ volks-wijsheid Groeps -dynamiek veilige zone: doen & plannen maken Psychologie, modellen voor verandering Plekken om (jezelf) te zijn A list from a recent H&S group meeting: Psychological understanding – why is our society in this place? What goes on within individuals? What happens when we talk about planetary crisis? What happens when people engage (or not) around change? Skills and knowledge – communication, presentation of ideas; processes, structures, group dynamics, relationships, conflict resolution. Developing these skills in ourselves and in other parts of the TTT project. Balancing being and doing, thinking, feeling; integration, connections Reconnection to nature, community, self, other Exploring and expressing the painful feelings associated with being alive today – fear for the future, pain at the loss of habitats, species, the craziness of our system, the difficulty of a split reality Consciousness and shifts in consciousness, self awareness Nurture and support, self care in the process of transition, embodying our principles in our process Spirituality, celebration, ritual, creating community Steungroepen Emotioneel verdiepings-werk (JM)

27 Mogelijke aanpak Slechte realiteit geloof Wat helpt of heelt?
Goede realiteit creëren Voorbeelen van activiteiten Er is niet genoeg Er is meer dan genoeg Maaltijden delen, ruil bijeenkomsten, gratis activiteiten; vind manieren om dingen weg te geven! Overmand worden Momenten creëren om vertwijfeling en mogelijkheden te ervaren Joanna Macy werk, steungroepen. Let op tekenen van burnout! Onveiligheid Veilige plek creëren om plezier te hebben, creatief te zijn Steungroepen – bouwen aan vertrouwen. Kunst, muziek-evenementen, verhalen vertellen

28 Mogelijke aanpak Slechte realiteit geloof Wat helpt of heelt?
Goede realiteit creëren Voorbeelen van activiteiten Isolatie Je verbinden met anderen of met de natuur Groepsactiviteiten, nabesprekingen bij films, pluktochten, fietstochten, rituelen Waardeloos voelen Ieders bijdrage waarderen Vier successen openbaar en tijdens vergaderingen. Publiceer verhalen, kunst, foto’s, resultaten Concurrentie Samenwerking Uitwisselingen, gedeelde projecten of werk, nieuwe relaties bouwen met andere groepen Machteloosheid Bekrachtigen van eigen capaciteiten Oog hebben voor gelijkwaardige inbreng van ieder, nieuwe ideeën uit principe ondersteunen, begeleiden


Download ppt "De Psychologie van Verandering"

Verwante presentaties


Ads door Google