De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting Bachelor Eindopdracht Civiele Techniek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting Bachelor Eindopdracht Civiele Techniek"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Bachelor Eindopdracht Civiele Techniek
05 maart 2013 Voorlichting Bachelor Eindopdracht Civiele Techniek Lisette Woud, april 2014 05 maart 2013 Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 1

2 Bachelor Eindopdracht CiT (B-opdracht)
05 maart 2013 Bachelor Eindopdracht CiT (B-opdracht) Wat is het? Doelstellingen Onderwerpen en organisaties Proces (wanneer wat?) Meer informatie

3 Wat is de B-opdracht? Omvang van 16 EC (=448 uur), extern, individueel
05 maart 2013 Wat is de B-opdracht? Omvang van 16 EC (=448 uur), extern, individueel Verslag in de vorm van een onderzoeksverslag Meedraaien als werknemer in een organisatie Contract minimaal 10 weken (= 1 kwartiel), maar reken op 3 maanden (enkele vrije dagen, terug naar de UT, kortere werkweek, ruimte voor andere klusjes bij bedrijf) Gemeenschappelijk? Eigen (deel)project met eigen vraagstelling en verantwoordelijkheid Individueel rapport

4 05 maart 2013 Doelstellingen De student laat zien dat hij/zij vakkennis op een civieltechnisch deelgebied van planning/management, modellering en/of ontwerpen zelfstandig kan toepassen en integreren en zo nodig deze kennis kan verbreden/verdiepen De student laat zien systematisch en planmatig te werk te kunnen gaan en adequaat te kunnen rapporteren De student laat zien dat hij/zij beschikt over voldoende communicatieve/reflectieve vaardigheden om in het beroepsveld te kunnen functioneren

5 Onderwerpen Planning / management
05 maart 2013 Onderwerpen Planning / management evaluatie van een afgerond civieltechnisch project risico-analyse tijdens een lopend project onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw project Modelleren: een deel van de werkelijkheid systematisch in kaart brengen met modellen voorspellingen doen Ontwerpen een oplossing ontwerpen voor een civieltechnisch probleem

6 05 maart 2013 Organisaties Opdrachtgevers: Rijkswaterstaat, Gemeenten, Provincies, Projectontwikkelaars Adviesbureaus: RoyalHaskoningDHV, Arcadis, Grontmij, Oranjewoud, Witteveen & Bos, Goudappel Uitvoerder: HBG, Ballast Nedam, Volker Wessel Stevin, Heijmans, Haitsma, Cementbouw, Boskalis Onderzoeksinstituut: TNO, Deltares

7 05 maart 2013 Wat wil je? Soort organisatie: opdrachtgever, adviseur, uitvoerder, onderzoeksinstituut Soort object: weg, tunnel, haven, kantoor, rivier Werkwijze: modelleren, ontwerpen, beleid, planning etc. Belangrijk: niet negatief formuleren KIEZEN!

8 Het zoeken van een opdracht
05 maart 2013 Het zoeken van een opdracht Opdrachten ‘op de plank’ via vakgroepen / docenten / mobiliteitscentrum / Blackboard Lijst afgeronde opdrachten op site CiT Vakken bachelor en master en (gast)docenten Internet Krant, TV, tijdschrift Bedrijvendagen Eigen netwerk: medestudenten, ouders, buren..... ………………………….

9 Wanneer mag je starten? Ingangseis:
05 maart 2013 Wanneer mag je starten? Ingangseis: Maximaal 2 vakken basisprogramma open bij start B-opdracht Civieltechnisch Ontwerpproject en B3-project moeten zijn afgerond Keuze kwartiel/semester in principe vrij

10 05 maart 2013 Begin op tijd! Aanmeldingsformulier in SMS invullen: 6-12 maanden van tevoren Sollicitatietraining: wat wil je en waarom?? (mag vanaf 60 ec): mei / juni (eerstvolgende 13 mei, aanmelden per mail) oktober / november februari / maart

11 05 maart 2013 Proces: vooraf Aanmeldingsformulier SMS invullen: 6-12 maanden voor aanvang Opdracht tot nadenken/oriënteren  intakegesprek vakgroep Zoeken opdracht Als opdracht duidelijk is: opdrachtformulier SMS Opstellen onderzoeksplan  Voorverslag moet afgerond zijn voor je daadwerkelijk start met de opdracht!! Als je bent gestart: meldingsformulier in SMS

12 !! Kost jezelf meer tijd en geld dan binnenland !!
05 maart 2013 Buitenland Netwerk opleiding kleiner Combinatie B- en minoropdracht mogelijk: International Management & As the world turns (duur 17 weken, let op procedures) Geen garantie op plaats Ondersteuning mobiliteitscentrum bij praktische zaken (subsidie, visa e.d.) !! Kost jezelf meer tijd en geld dan binnenland !!

13 Begeleiding tijdens de eindopdracht
05 maart 2013 Begeleiding tijdens de eindopdracht Begeleiding door UT-docent Formulering opdracht, goedkeuring voorverslag voor aanvang Cijfer voorverslag (30%) uiterlijk twee weken na start Voortgang: afspraken voor tussenrapportage(s) Begeleiding door bedrijf Mobiliteitscentrum aanspreekpunt bij problemen/vragen

14 Afronding en beoordeling
05 maart 2013 Afronding en beoordeling Eindverslag (70%) Deadline voor het inleveren van je conceptverslag is de laatste dag bij de externe organisatie Bespreking met UT-docent 3 weken om het verslag definitief te maken Beoordelingsgesprek met UT-docent, tweede beoordelaar en indien mogelijk de bedrijfsbegeleider (anders is daarmee contact geweest) Reflectieverslag (voldoende / onvoldoende) Beoordelingscriteria op website en in handleiding

15 Mobiliteitscentrum CTW / CiT
05 maart 2013 Mobiliteitscentrum CTW / CiT Mobiliteitscoördinator: Lisette Woud – van der Graaf ingangseis, tweede beoordelaar, reflectieverslag Vakgroepcoördinator: Martijn Booij (water), Gerrit Snellink (bouwen), Tom Thomas (verkeer) Matching (organisatie/opdracht) Opdrachtformulering Mobiliteitsmedewerker: Ellen van Oosterzee Beheer site / Blackboard en info bedrijven Administratieve afhandeling B-opdracht Subsidies, visa e.d. (buitenlandse B-opdracht)

16 05 maart 2013 Contactinformatie Lisette Woud HR Z221, Ellen van Oosterzee: HR Z-210, Handleiding Blackboard Website:

17 05 maart 2013 Vragen? 17


Download ppt "Voorlichting Bachelor Eindopdracht Civiele Techniek"

Verwante presentaties


Ads door Google