De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BKK Conferentie Kinderopvang werkt! Implementatie pedagogisch kader

Verwante presentaties


Presentatie over: "BKK Conferentie Kinderopvang werkt! Implementatie pedagogisch kader"— Transcript van de presentatie:

1 BKK Conferentie Kinderopvang werkt! Implementatie pedagogisch kader
23 november 2012 Implementatie pedagogisch kader in de praktijk Judith Maas

2 Kinderopvang 2Samen, Den Haag
> 60 locaties: kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen Ongeveer 2700 (bezette) kindplaatsen Ongeveer 750 medewerkers (+ oproep 150) Afdeling Innovatie, Pedagogiek en Kwaliteit Pedagogisch projectbegeleider 2

3 Implementatie pedagogisch kader in de praktijk
Kinderopvang 2Samen Inhoud presentatie Implementatie pedagogisch kader in de praktijk Proces Middelen Terugblik 3

4 Pedagogisch kader voor kindercentra 0-4 jaar
Kinderopvang 2Samen Pedagogisch kader voor kindercentra 0-4 jaar Elly Singer en Loes Kleerekoper. Iedere kinderopvangorganisatie en elke locatie dagopvang heeft het boek in 2009 cadeau gekregen van BKK. 4

5 Hoe bouwen we verder aan pedagogische kwaliteit?
Kinderopvang 2Samen Hoe bouwen we verder aan pedagogische kwaliteit? Doelen Pedagogische kwaliteit en professioneel handelen versterken. Zowel individueel als in het team. Handelen beter kunnen verwoorden. Thema’s bespreken pedagogisch kader. 5

6 Keuze voor E-learning & Web-TV E-learning
Kinderopvang 2Samen Keuze voor E-learning & Web-TV E-learning Een vorm van deskundigheidsbevordering in een digitale omgeving, via internet of intranet. Web-TV: E-learning over hoofdstukken uit het Pedagogisch kader voor kindercentra 0-4 jaar. 12 afleveringen met Elly Singer. Bevat een interview met een deskundige, videomateriaal, kennistoets & artikelen. 6

7 Voortraject implementatie Alle E-learning afleveringen bekeken.
Kinderopvang 2Samen Voortraject implementatie Alle E-learning afleveringen bekeken. Bijeenkomst met Kinderopvangacademie, MT en leidinggevenden. Met leidinggevenden interne pilot E-learning. Met leidinggevenden en p.m.-ers.

8 Een greep uit wat is besproken:
Kinderopvang 2Samen Een greep uit wat is besproken: Sluit naadloos aan op kader en beleidsplan. Meer praktisch dan theoretisch. In pilot E-learning enthousiast ontvangen. Modern. Voorwaarde is goed kunnen inloggen/techniek. Tijdstip van bekijken naar eigen keuze. Afleveringen duren minuten, is lang. 8

9 En….individueel leren via de computer is niet voldoende.
Kinderopvang 2Samen En….individueel leren via de computer is niet voldoende. Combineren met collectief leren in het team. 9

10 Vervolg implementatietraject Looptijd 3 jaar- 4 afleveringen per jaar.
Kinderopvang 2Samen Vervolg implementatietraject Looptijd 3 jaar- 4 afleveringen per jaar. Organisatiebreed invoeren – 600 medewerkers. Centrale aansturing van thema’s. Verplichte deelname. Kijktijd” is alleen 1e jaar gefaciliteerd (1/2 uur). Werkvormen voor leidinggevenden in team. Interne werkgroep ontwikkelen werkvormen. 10

11 Werkvormen bij aflevering 12
Kinderopvang 2Samen Werkvormen bij aflevering 12 Opbouw per werkvorm 12. Inrichting en ruimtegebruik Titel, doel, werkwijze, tips uitvoering 1. Meer verdiepingsvragen erbij (o.a. over hoe vaak veranderen). Verwijzen naar: beleid, scholing, producten organisatie 2. Op bezoek in andere groep en 4 tops en 2 tips opschrijven. 3. Vijf foto’s maken vanuit perspectief kind. 4. Huishoek verrijken met echte spelmaterialen. 5. Creëren van een eenvoudig verstopplekje voor kind. 6. Ruimte-analyse afnemen met geschoolde collega. 11

12 Werkvormen bij aflevering 2
Kinderopvang 2Samen Werkvormen bij aflevering 2 Opbouw werkvorm 2. Wennen, begroeten en afscheid nemen Titel, doel, werkwijze, tips uitvoering Meer verdiepingsvragen erbij (o.a. over emoties, rituelen). Verwijzen naar: beleid, scholing, producten organisatie Wenprotocol bespreken en hoe hiermee om te gaan? Praat- en kijkposter maken over onderwerp. “Welkom” op bord in meerdere talen voor ouders maken. Rollenspel omgaan met ouders. 3 casussen in de praktijk. 12

13 Sfeer – brainstorm - flap Veel deelnemers Leren werkvormen maken
Kinderopvang 2Samen Werkgroep Sfeer – brainstorm - flap Veel deelnemers Leren werkvormen maken Wat ze zien in de praktijk Agenda

14 Enquête p.m.-ers n=229 (42,6% - vrijwillig)
Kinderopvang 2Samen Enquête p.m.-ers n=229 (42,6% - vrijwillig) Kijken op de computer prettig 78.3 % Filmpjes met praktijkvoorbeelden leuk 68.1% Individueel leren in combinatie team helpt om pedagogische inhoud op te nemen 51.9% Meerwaarde: vooral opfrissen kennis en weer enthousiast geworden over onderwerp 75,7% Niet veel p.m.-ers worden zenuwachtig van de toets 7.7% 14

15 Enquête leidinggevende n=24 (77%) Accent in aansturing
Kinderopvang 2Samen Enquête leidinggevende n=24 (77%) Accent in aansturing Motiveren/inspireren door voorbeeldhouding 50% Ondersteunen door uitleg te geven over pedagogische inhoud 46% Controleren, door te kijken naar de deelnamecijfers 42% Door praktisch te helpen bij computerproblemen en vragen. 25% 15

16 Werken met werkgroep (ook MT erin)? Goed plannen, langdurig traject.
Kinderopvang 2Samen Wat vind ik nu zelf? Opnieuw doen? Centraal gestuurd? Werken met werkgroep (ook MT erin)? Goed plannen, langdurig traject. Verbindingen proberen te maken. 16

17 Hoe ben of ga jij aan de slag met het pedagogisch kader?
Kinderopvang 2Samen Afsluitend: Hoe ben of ga jij aan de slag met het pedagogisch kader? 17


Download ppt "BKK Conferentie Kinderopvang werkt! Implementatie pedagogisch kader"

Verwante presentaties


Ads door Google