De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Lorentzkracht Prof. H. A. Lorentz (1853 - 1928)

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Lorentzkracht Prof. H. A. Lorentz (1853 - 1928)"— Transcript van de presentatie:

1 De Lorentzkracht Prof. H. A. Lorentz ( )

2 Het kompas. N Z De pijlpunt is een magn. noordpool: N
De staart is een magn. zuidpool: Z

3 Het kompas. De N van het kompas wijst naar de N P van de aarde.
Z P N P De N van het kompas wijst naar de N P van de aarde. N Z N Z Tegengestelde polen trekken elkaar aan . . . Op de NP van de aarde zit dus een Z!

4 Het magnetisch veld van een permanente magneet.
Er werken 4 krachten op de kompasnaald. N Z Deze krachten kun je samenstellen tot twee (groene) krachten (evenwicht!)

5 Het magnetisch veld van een permanente magneet.
Magnetische veldlijnen lopen buiten de magneet van N naar Z. N Z Magnetische veldlijnen lopen binnen de magneet van Z naar N.

6 Het B-veld van een stroomspoel:
Gebruik je rechter vuist. I B B N Z I Je vingers in de richting van I Je duim wijst dan de veldlijnen aan.

7 Het B-veld van een stroomspoel.
Bepaal de richting van de veldlijnen in de spoel: Z N B I

8 Het B-veld van een stroomspoel.
Bepaal de richting van de veldlijnen in de spoel: N Z B I

9 Het B-veld van een rechte draad
Maak een rechter vuist. I I B B Je duim moet I aanwijzen. De vingers geven de veldlijnen aan.

10 Voor en achteraanzicht van een pijl:
Zijaanzicht : Vooraanzicht : Achteraanzicht :

11 Het B-veld van een rechte stroomdraad
De stroom I komt naar je toe ( ) Maak een rechter vuist, je duim er uit. Wijs met je duim in de richting van de stroomsterkte (I) Je gekromde vingers geven de richting van de veldlijnen aan (B). I B De veldlijnen zijn cirkelvormig en lopen linksom (tegen de wijzers van een klok in)

12 Het B-veld van een rechte stroomdraad
Teken de veldlijnen van de draad: B I

13 De lorentzkracht op een stroomdraad in een magnetische veld
Vang veldlijnen  op in je linker handpalm. Je vingers moeten I aanwijzen Je duim wijst dan de lorentzkracht FL aan.                               B I I B FL FL

14 De lorentzkracht op een stroomdraad in een magnetische veld.
Bepaal de richting van de Lorentz-kracht: I B FL

15 De lorentzkracht op een stroomdraad in een magnetische veld.
Bepaal de richting van de Lorentz-kracht: I N Z B

16 De lorentzkracht op een stroomdraad in een magnetische veld.
Bepaal de richting van de Lorentz-kracht: I B FL

17 De grootte van de lorentzkracht op een stroomdraad in een magnetisch veld
FL = B.I.l (BINAS tabel 35.5) FL = lorentzkracht (N) I B = magnetische inductie (T) l B I = stroomsterkte (A) l = lengte van de stroomdraad in het B-veld N.B.: De richting van FL is:

18 Rekenvoorbeeld. FL = B.I.l Door draad AD van 10 cm lengte loopt 3,0 A.
Bij de draad houd je een magneet van 0,50 T met breedte BC = 2,0 cm. A D Bereken de lorentzkracht op de draad. C B FL = B.I.l Opl.: = 0,50 . 3,0 . 0,020 = 0,030 N

19 De lorentzkracht op een bewegende lading in een magnetisch veld
Als er electronen naar rechts lopen dan loopt de stroom I naar links. e I v

20 Bewegend electron in een magnetisch veld.
Het electron beweegt omhoog dus I is . . . omlaag. De richting van FL is . . . B naar rechts. Teken weer I, B en FL. v FL I De baan is een cirkel.

21 Bewegende lading beschrijft een cirkelbaan in een magnetisch veld
Fmpz = mv2/r (BINAS tabel 35.2) FL = B.q.v (BINAS tabel 35.6) Fmpz = FL mv2/r = B.q.v v I FL = Fmpz B m = massa in kg v = snelheid in m/s r = straal in m B= magn. inductie in Tesla (T) q = lading in C (Coulomb)

22 Deeltje in aardmagnetisch veld
Noorderlicht noordpool B v// FL v (+deeltje) FL = Fmpz v┴ I Bqv = mv2/r r = mv/Bq B wordt steeds . . . groter r wordt steeds . . . kleiner T steeds . . . hetzelfde! De spoed (spiraalafstand) is hetzelfde!

23 Noorderlicht

24 Toepassing 7a. De elektromotor (bovenaanzicht).
- + De spoel bevindt zich in een homogeen magnetisch veld B. I FL De stroom I loopt van de +pool via koolborstel K en de collector C rechtsom door de spoel. B Koolborstels K Collector C FL Welke richting heeft de lorentzkracht op de linker zijde? Welke richting heeft de lorentzkracht op de rechter zijde? De spoel gaat draaien in de aangegeven richting:

25 Toepassing 7b. De elektromotor (in perspectief).
De spoel bevindt zich in een homogeen magnetisch veld B. De stroom I loopt van de +pool via koolborstel en de collector door de spoel. Welke richting heeft de lorentzkracht op de linker zijde? FL - + I Welke richting heeft de lorentzkracht op de rechter zijde? B B FL De spoel gaat linksom draaien. Op de voor- en achterkant werkt geen lorentzkracht.

26 Toepassing 7c. De elektromotor (vooraanzicht).
In de linker figuur is de linker collectorhelft + en loopt I in de linker spoeldraad van je af. In de middelste figuur is de spoel bijna 1/4 slag gedraaid. In de rechter figuur zijn + en - van de collector verwisseld. De richting van I verandert en daardoor de richting van FL. FL I I FL I I FL I FL FL I FL - + - + + - + - + - + -

27 Toepassing 8. De luidspreker.
Een luidspreker bestaat uit een stroomspoel en een ringvormige magneet. In de spleet tussen noord- en zuidpool bevindt zich een stroomspoel waar een lorentzkracht op werkt. Bij wisselstroom brengt FL de spoel en de conus C in trilling. I - + I N N Z FL FL C N Z N C I N N N I + - Vooraanzicht met magneet en spoel Magneet, spoel en conus C

28 Toepassing 9a. De beeldbuis van een T.V.
De gloeidraad G wordt verhit door de 6 V spanningsbron. De kathode K wordt zo heet dat er thermische emissie op treedt. De vrij gemaakte elektronen e gaan versneld van K naar anode A. De elektronen schieten door de holle anode en gaan met constante snelheid naar het scherm S. G K A 6 V 20 kV S e e

29 Toepassing 9b. De beeldbuis van een T.V.
Het magnetisch veld B  is afkomstig van twee spoelen. Elektronen e bewegen naar rechts dus I is naar links gericht. De lorentzkracht FL is omlaag gericht. De elektronen beschrijven een cirkelbaan met middelpunt M. S B e FL e Buiten het magnetisch veld gaan ze in een rechte lijn naar het scherm S. M

30 Toepassing 9c. De beeldbuis van een T.V.
Er loopt een wisselstroom door de spoelen die zaagtand-vormig is. De bundel wordt eerst omlaag afgebogen en daarna omhoog. In werkelijkheid is er ook een vertikaal magnetisch veld waardoor de bundel tegelijkertijd van links naar rechts wordt afgebogen. S B e

31 Het beeldscherm van een T.V.
De bundel gaat 25 keer per s van C naar D. Er zijn 625 beeldlijnen. Eén keer C D En 625 Per sec 25 keer op/neer dus = keer heen en weer! Vanaf D gaat de bundel weer naar C


Download ppt "De Lorentzkracht Prof. H. A. Lorentz (1853 - 1928)"

Verwante presentaties


Ads door Google