De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwing in Sociale en Technische Wetenschappen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwing in Sociale en Technische Wetenschappen"— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwing in Sociale en Technische Wetenschappen
Na Sociale en Technische Vorming is het nu de beurt aan STW Mei 2006

2 Vernieuwing STV in 1999 Aanloop voor STW
Sociale en technische vorming = 1 vak! Methodisch leren werken Technische en sociale vaardigheden ontwikkelen Belang succeservaringen bij leerlingen Belang vakoverschrijdend overleg

3 Vernieuwing STW vanaf 2005 Verder bouwend op STV
Bedenkingen vanuit leerlingen, leraren, begeleiders, inspectie, maatschappij… Evoluties in de kijk op leren en onderwijzen

4 Keuzes binnen STW Idee van verbondenheid Geloof in groei
Belang van leren in samenhang Vierjarige doorstroomrichting Behoud van bestaande componenten 29 uur vast in lessentabel Engels in het gemeenschappelijk gedeelte

5 Studierichtingsprofiel vanuit die keuzes
Verkennen van de wisselwerking mens, voeding en milieu en de eigen positie daarbinnen Wetenschappelijke onderbouwing gebeurt vanuit Natuurwetenschappen en Sociale wetenschappen Ondersteuning vanuit Voeding en Expressie Doorstromen naar opleidingen in de sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector

6 Concretisering van het studierichtingsprofiel
Denken vanuit competentie-ontwikkeling Een competentie is handelen als combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes ingezet in bepaalde context Ontwikkeling = groeien in kunde = leren

7 Competenties binnen context STW
Binnen een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken Binnen een welomschreven opdracht een persoonsgerichte activiteit / maaltijd organiseren Binnen een welomschreven opdracht iets mondeling presenteren voor een groep Eigen studieloopbaan in handen nemen

8 Competentieontwikkeling gedurende vier leerjaren
Inhoudelijk worden kennis en vaardigheden verworven in de verschillende componenten / vakken Context is het studierichtingsprofiel van STW Leren in samenhang / Competentie- ontwikkelend leren krijgt tijd en ruimte in Integrale Opdrachten Leerlijnen geven stapjes aan gedurende vier jaar!

9 Lessentabel In verschillende componenten vakken: werken aan leerplandoelstellingen In integrale opdrachten: werken aan competenties binnen context van de studierichting

10 Lessentabel tweede graad
29-36 Godsdienst 2 AV godsdienst Aardrijkskunde 1 AV aardrijkskunde Frans 3 AV frans Geschiedenis AV geschiedenis Toegepaste informatica 1-2 TV toegepaste informatica Lichamelijke opvoeding AV lichamelijke opvoeding Nederlands 4 AV nederlands Wiskunde AV wiskunde Engels AV engels Natuurwetenschappen 3-4 AV + TV natuurwetensch. Sociale wetenschappen TV opvoedkunde / HHK Integrale opdrachten 4-8 PV HHK / TV HHK / TV nat /TV opv / AV Expressie

11 Verschillende componenten
Natuurwetenschappen Metrologie Materiemodel Kracht, arbeid, energie en vermogen Verfijning materiemodel Classificatie

12 Zintuigen Stofklassen Terreinstudie Chemische reacties Druk Warmteleer ONDERSTEUNEND LABO

13 Verschillende componenten
Sociale wetenschappen Verkennen van eigen mogelijkheden als ll Verduidelijken van leerprocessen Passend communiceren Waarnemen en observeren Omgaan met rechten en plichten Verkennen van diversiteit

14

15 Verschillende componenten
Voeding Voedingsvoorlichting Voedingsmiddelen –voedingsstoffen Producten en bereidingswijzen Bereiding en bewaring Presenteren en samen eten Opuimen

16 Verschillende componenten
Expressie Kennismaken met cultuur, kunst en expressievormen Creatief denken, voelen en werken via beeld, woord en drama, dans en muziek Ontwikkelen van eigen levensstijl / smaak / culturele oriëntatie

17

18 Integrale opdrachten Interdisciplinair IO team: voorbereiden, uitvoeren en evalueren van IO Via verschillende organisatievormen en verschillende werkvormen Op basis van gezamenlijke jaarplanning (leerplannen), competenties en leerlijnen èn binnen studierichtingsprofiel STW Stapje voor stapje

19 Voorbereiden van IO 1 Competenties 2 Leerlijnen (groei)
3 Leerplandoelstellingen van verschillende componenten 4 Concrete leerdoelen en criteria = evaluatie (handelen/resultaat binnen bepaalde rol en situatie adhv concrete criteria)

20 Voorbereiden van IO 5 Titel / opdracht IO: uitdagend, levensecht + in samenhang 6 Afwisselende werkvormen / leeractiviteiten Lerarenformat Opdrachtenbrief leerlingen

21 Begeleiden van IO In een veilig en uitnodigend klimaat vanuit geloof in groeimogelijkheden van leerlingen. Niets doen wat leerlingen zelf kunnen Observerend aanwezig zijn IO ‘stilleggen’ indien nodig Stimulerend en bevestigend tussenbeide komen, bijsturen waar nodig Concrete feedback geven Zelf en peerreflectie stimuleren

22 Evalueren van IO Criteria van leerdoelen zijn meteen evaluatiecriteria: beperken in aantal plaatsen of situeren in leerlijnen binnen ontwikkelen van competenties Leerlingen dienen zicht te krijgen op hun eigen leerproces, op het ontwikkelen van hun competenties, hun voortgang, …

23 Wat betekent IO voor leerlingen?
Leren in samenhang Zijn actief betrokken Krijgen een uitdaging Oefenen in verschillende leerstijlen en de onderlinge samenhang Leren via afwisselende werkvormen Leren reflecteren, evalueren en bijsturen Krijgen zicht op eigen leerproces

24 Wat betekent IO voor leraren?
Werken samen en leren van / aan elkaar Zijn actief betrokken Zetten eigen deskundigheid in Verrijken de opdracht en bevorderen de samenhang Werken flexibel Sporen problemen op Sturen leerlingen bij Begeleiden van leerproces leerlingen

25 Randvoorwaarden Leerling: bereidheid tot actief werken
Leraren: bereidheid tot professioneel samenwerken

26 Schoolbeleid: ondersteuning gedachtengoed
flexibele opstelling inzake infrastructuur en organisatie gestructureerd teamoverleg info uitwisselen binnen de school aan alle collega’s, ouders… beschikken over een polyvalent lokaal, kans om grote en kleine groepen te laten werken niet teveel leraren in een IO-team, voldoende lesopdracht in één klas, één jaar, één graad (zowel theorie van een component als IO)

27 Valkuilen Werken aan teveel competenties leerdoelen binnen één integrale opdracht Niet vertrekken vanuit concreet uitgeschreven criteria met gevolgen voor de evaluatie Te weinig aandacht en tijd schenken aan feedback en reflectie Verliezen van samenhang in opdracht en verdere deelopdrachten

28 Huidige situatie STW project 2004-2005:
- vorming voor 22 projectscholen projectscholen zijn gestart andere scholen krijgen vorming instap van andere scholen of verder voorbereiding voor instap

29 Consequenties eerste graad STV
Integratie van kennis, vaardigheden en attitudes Betrokkenheid van de leerling staat centraal Werken met afgebakende criteria

30 Leerlingen laten samenwerken via groepsrealisaties en sociale activiteiten
Gebruik maken van werkfiches en stappenplannen Tijd maken voor zelfevaluatie en reflectie door de leerlingen


Download ppt "Vernieuwing in Sociale en Technische Wetenschappen"

Verwante presentaties


Ads door Google