De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dirk BROECKX Secretaris-Generaal APB health . be  december 2005

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dirk BROECKX Secretaris-Generaal APB health . be  december 2005"— Transcript van de presentatie:

1 ePrescription : First results of a current situation analysis and a feasability study in Belgium
Dirk BROECKX Secretaris-Generaal APB health . be  december 2005 © APB 2005

2 Menu De EMV werkgroep APB Rationeel voorschrijven Sleutelbegrippen
Waarom en hoe ? De bevraging / enquête Verzekerbaarheid & Hfdst IV Statistische aspecten Rationeel voorschrijven Één databank over geneesm. Doenbaarheidsstudie Sleutelbegrippen Toelating Vrije keuze Leesbaar / volledig Patiëntendossier Administratie Bewijsstuk Communicatiemiddel © APB 2005

3 De EMV Werkgroep op APB Waarom en hoe ? De bevraging / enquête
Vooraleer te starten met EMV, moeten we inzicht verwerven in eenieders standpunt en een coherente visie ontwikkelen Welke modellen ? Voor- en nadelen ? Wat is de toegevoegde waarde voor eenieder ? (maw: waarom zou je een EMV willen ?) De bevraging / enquête Sleutelfiguren worden bevraagd Enquête met 15 vragen Resultaten : voorjaar 2006 © APB 2005

4 6) Welke gevaren zijn er verbonden aan de invoering van het EMV?
A) Over het Concept 1) Wat is, volgens u, de definitie van een “elektronisch medisch voorschrift” voor geneesmiddelen? 2) Welk zijn volgens u de meest aangewezen media, technieken, dragers of infrastructuren om het voorschrift van de voorschrijver naar de apotheker ter versturen en waarom? B) Waarom? 3) Waarom zou u de voorkeur geven aan een EMV boven een huidig klassiek voorschrift? (wat is de toegevoegde waarde ervan voor u?) 4) Welke is volgens u de toegevoegde waarde voor de andere betrokkenen, met name artsen, patiënten en apothekers? 5) Hoe zal de tarifering, facturatie, terugbetaling van het voorschrift veranderen? 6) Welke gevaren zijn er verbonden aan de invoering van het EMV? 7) Wat is het belang van het EMV en de plaats ervan binnen het bredere kader van de ziekteverzekering (verzekerbaarheid, attesten, facturatie, controle, medische gegevens, statistische gegevens…) ? 8) Zijn deze aspecten in uw ogen onderling gelinkt of ziet u ze eerder als afzonderlijke aspecten? © APB 2005

5 13) Wat doet u al (op vlak van EMV) of wat plant u?
C) Wie doet wat? 9) Hoeveel gaat het kosten, wie gaat het betalen en hoe zal dit gebeuren? 10) Wie zal instaan voor de nodige standardisatie van gegevens en gegevenstromen? 11) Welke personen, instanties, verenigingen, zouden volgens u een dergelijk systeem moeten beheren? 12) In bepaalde modellen kan het EMV er toe leiden dat (met volle respect voor de privacy) statistische gegevens kunnen verzameld worden over voorschriften. Vindt u dit zinvol, en zo ja, wie moet dit beheren? D) Varia 13) Wat doet u al (op vlak van EMV) of wat plant u? 14) Zijn er andere aanverwante on-line toepassingen die al bestaan of waarmee u reeds werkt? 15) Welke zijn de andere actoren in verband met het EMV? © APB 2005

6 Verschillende mogelijke modellen:
Directe verzending van arts naar apotheker. De arts verstuurt het voorschrift naar de apotheker die de patiënt aangeeft op het moment van de consultatie. Gebruik van een centrale database. De arts plaatst het voorschrift op (een) centrale server(s). De patiënt kiest zijn apotheek op het moment van afhalen. De apotheker kan via de centrale server(s) het voorschrift downloaden. Chipkaart De arts zet het voorschrift op een chipkaart. De patiënt kiest zijn apotheek op het moment van afhalen. Hybride systeem. De patiënt kan kiezen op welke wijze het voorschrift getransporteerd wordt: ofwel via de chipkaart, ofwel via de centrale database. Andere ??? © APB 2005

7 De EMV Werkgroep op APB Verzekerbaarheid & Hfdst IV
Huidig systeem SIS kaart heeft nadelen Carenet light ? Pas tegen 2007 ? Vraag apothekers: permanent en geupdatet (batch), voor alle “actieve patiënten”, de verzekerbaarheid en Hfdst IV attesten op de computer in de apotheek. Denkpiste: snellere en betere oplossing via de tussenschakel van de tariferingdiensten ? Statistische aspecten Farmanet / Profielen Controle- & Evaluatie Dienst / ….. Artsen en apothekers moeten hun eigen gegevens zelf én samen kunnen gebruiken en beheren (cfr. IFEB sinds 1992) © APB 2005

8 Tool voor rationeel voorschrijven
KB betreffende goedkoop voorschrijven DCI/ VOS ? Generieken aanmoedigen ? Opleggen van percentage generieken/goedkopere gen. ?  rationeel voorschrijven vergemakkelijken ! Één databank over geneesmiddelen BCFI / RIZIV / Ariane /… Doenbaarheidsstudie Bevragen artsen, apothekers, softwarehuizen Samenwerking met BCFI, RIZIV, APB © APB 2005

9 1. Toelating sleutelbegrippen be.Health
Een voorschrift is een wettelijk document waarmee de arts toelating geeft aan een apotheker om aan een patiënt een (voorschriftplichtig) geneesmiddel af te leveren. NB: een « recipe » is en blijft een toelating en geen bevel. De patiënt beslist uiteindelijk steeds zelf of hij een geneesmiddel al dan niet wil gebruiken.  Noodzaak voor arts, apotheker, patiënt en voorschrift: Autenticiteit Certificatie Onvervalsbaar maken Uniek be.Health © APB 2005

10 2. Vrije keuze server-model ?
De patiënt moet op elk ogenblik de vrije keuze hebben van zorgverstrekker (arts en apotheker) De patiënt moet de volledige en effectieve vrijheid bewaren van keuze van tijdstip en plaats van aflevering  model waarbij de arts het voorschrift « opstuurt » naar de apotheker, « gekozen » door de patiënt.  psychologisch en emotioneel aspect van het «voorschrift» en van het “papier-document” voor de patiënt ? (cfr. het “toelating” aspect)  noodzaak papier te behouden voor “buitenlands gebruik” © APB 2005

11 A plausible scenario Doctor Pharmacist Mutualities INAMI SAM SAPED SAM
Source: MCE conference (Paris – November 2000) SAPED: Secure & Autenticated Pharmaco-Epidemiological Database A plausible scenario Doctor Pharmacist Mutualities INAMI TD Pharmanet SAM SAPED SAM SIS Patient © APB 2005

12 “De patiënten wachten !”
3. Leesbaar en volledig Een computer-gegenereerd voorschrift is eerste essentiële stap: Duidelijker en beter leesbaar Identificatie van de patiënt (naam en voornaam) Naam, adres, telefoon, (GSM / mail/…) van de arts Product, vorm, dosering, hoeveelheid Posologie en bijkomende gebruiksaanwijzing Duur van de behandeling… Datum van voorschrift en eventuele uitgestelde aflevering Indicatie (zeker bij bepaalde producten of pathologieën) INN benaming (zeker bij “internationale situaties”) Ondersteuning met tarief- en wetenschappelijke databanken Minder leesfouten  minder afleverfouten  beter therapeutisch resultaat “De patiënten wachten !” © APB 2005

13 4. Patiëntendossier EMV  EMD
De arts registreert het voorschrift in het GMD / EMD De apotheker registreert de aflevering in het patiëntendossier Het elektronisch voorschrift de weg naar één centraal medisch-farmaceutisch dossier Maar ! Wie heeft dan toegang tot wat ? Apotekers willen zicht (in bepaalde gevallen) op indicatie, pathologie,… Artsen willen zicht op volledig medicatiegebruik (inc l. zelfzorg) Beiden hebben belang bij zicht op compliance / adherence (informed consent van de patiënt) Zicht op voorschriften / afleveringen van andere zorgvertrekkers Beschikken over eigen data én peer review  kwaliteitsverbetering © APB 2005

14 5. Administratie Carenet ?
Huidige administratieve werklast moet dringend verminderd worden ! Modern en beter systeem om verzekerbaarheid én Hfdst IV attesten van alle “actieve patiënten” permanent in de apotheekcomputer te hebben (+ snelle update voor nieuwe patiënten) Snellere en (meteen) correcte tarifering/ facturatie ?  meer tijd voor de patiënt  betere farmaceutische zorg en begeleiding van de patiënt  beter therapeutisch resultaat © APB 2005

15 Volledige integratie: neen !
Patient Doctor Pharmacist INAMI Super- Pharmanet Id. Id.. Mutualities © APB 2005

16 6. Bewijsstuk Controle & evaluatie Controle op
Juistheid van de terugbetaling/facturatie Voorschrijfgedrag / voorschrijfprofiel Effectieve aflevering (“unieke barcode”) Rol en belang van de TD en VI Vandaag: “clearinghouse” tussen apotheker en ziekteverzekering. Worden tariferingdiensten én de ziekenfondsen obsoleet (voor wat betreft de terugbetaling) of zal men hun rol herdefiniëren ? Checken op juiste aflevering Elektronisch recipe wordt vergeleken met ingescande barcode van het afgeleverde product ? © APB 2005

17 7. Communicatiemiddel MFO & Pharm.Care Pharmaceutical care
Rationele therapiekeuze Optimaal gebruik (compliance, concordance, adherance) Opsporen, registreren en oplossen van DRP’s  Betere samenwerking / communicatie arts-apotheker Herhalen van dezelfde boodschap naar de patiënt Voorschrift DRP’s Juiste medicatie, dosering, vorm, posologie? Vermijden van dubbelmedicatie Andere DRP’s: patiëntgebonden problemen Ontbrekende medicatie (probleem van het “naschrift”) Nevenwerkingen, intercaties, mogelijk misbruik… Doorverwijzing telkens wanneer nodig Opname en ontslag-management  ziekenhuis © APB 2005

18 Conclusies Inzicht, visie en totaalbeeld zijn nodig
Overleg en bevraging Toegevoegde waarde duidelijk bepalen voor elke betrokkene Model(len): goed kiezen Zorgverstrekkers dringend en nauw betrekken bij Be.health ! © APB 2005


Download ppt "Dirk BROECKX Secretaris-Generaal APB health . be  december 2005"

Verwante presentaties


Ads door Google