De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College van het centrum voor chronische nierinsufficiëntie

Verwante presentaties


Presentatie over: "College van het centrum voor chronische nierinsufficiëntie"— Transcript van de presentatie:

1 College van het centrum voor chronische nierinsufficiëntie
Academische zitting 24 november 2004 namens het college J.M. Billiouw voorzitter

2 College van het centrum voor chronische nierinsufficiëntie
Dr. Billiouw Jean-Marie Dr. Abramowicz Daniel Dr. Pochet Jean-Michel Dr. Jadoul Michel Dr. Ghysen Joëlle Dr. Krzesinski Jean-Marie Dr. Lombaerts Rita Dr. Bosmans Jean-Louis Dr. Gastadello Karine Dr. Lins Robert Dr. Donck Jan Dr. Vanrenterghem Yves

3 GNFB NBVN BELGISCHE VERENIGING VOOR KINDERNEFROLOGIE ORPADT VLAAMS
ORPADT FRANS

4 College van het Centrum voor chronische nierinsufficiëntie
Activiteiten register indicatoren hemodialyse anemie management acidose dialyse-efficiëntie waterbehandeling comorbiditeit late referral diabetes en nierinsufficiëntie inschrijving op niertransplantlijst

5 Registratie (1) alle prevalente en incidente patiënten zijn geïncludeerd in het register sinds 1994 2. registratie “on voluntary basis” 3. prospectieve registratie op patiënt niveau 4. tot heden patiënten geïncludeerd (NBVN historisch ) NBVN en GNFB geregistreerden

6 Registratie (2) uniforme en centrale datagaring
een internet based registratiesysteem dat toelaat de data up-to-date te houden onafhankelijk te zijn van de lokale IT status van de centra on-line helpfunctie naar de centra data correctie “at the core” ”restrict and observe input” bijkomende items vrij gemakkelijk aan de registratie toe te voegen

7 College centrum voor chronische nierinsufficiëntie
Project 2004 –2005 College centrum voor chronische nierinsufficiëntie

8 Project registratie CNI predialyse populatie
Wie wordt geregistreerd ? elke nieuwe patient met een creatinine klaring onder de 60 ml/min die zich aanbiedt bij een nefroloog in België Duur van de registratie: 3 maanden van 1 april tot 1 juli 2005

9

10 7.5 million in Belgium 17.000

11 Welke gegevens ? Leeftijd Geslacht Diagnose Verwijzend arts
Opvolgend arts

12 Welke gegevens ? Lengte Gewicht Serumcreatinine
Berekenen van de creatinineclearance Cockcroft-Gault formule BSA adjusted MDRD formule

13 Multidisciplinariteit
evaluatie verwijspatroon huisartsen endocrinologen diabetologen geriaters klinische biologen e.a.

14 Profiel populatie chronic kidney disease
Renoprotectieve therapie ACE/ARB Vaccinatiestatus hepatitis B Behandeling renale anemie Late / early referral

15 Tweede luik Gemeenschappelijk rapport GNFB-NBVN jaarlijks peer review feedback naar de centra

16 Belgische situatie voor ESRD: Wallonië (4)
Aantal nieuwe ESRD-patiënten per miljoen inwoners per jaar 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Aantal nieuwe ESRD-patiënten/miljoen inwoners/jaar jaar

17 Belgische situatie voor pathologie die leidt tot ESRD (3)
Wallonië Beginnende nefropathie bij patiënten die in 2000 een behandeling startten Diabetes - CGN (chronische glomerulonefritis) - Vasculair - Onbekend - Hypertensie - CPN (chronische pyelonefritis) - CTIN (chronische tubulo-interstitiële nefropathie) - Cystose - Secundair - Diverse

18

19 Procentuele verdeling per leeftijdsgroep van patiënten in centrumhemodialyse op 31 december van 1993 tot en met 2002 Centrumhemodialyse

20 Procentuele verdeling per leeftijdsgroep van patiënten met een functioneel niertransplant op 31 december van 1993 tot en met 2002

21 Incidentie: procentuele verdeling per leeftijdsgroep van patiënten die startten met nierfunctievervangende therapie in Vlaanderen van 1994 tot en met 2002

22 Prevalentie nieraandoeningen : procentuele verdeling van de diagnoses in de patiëntenpopulatie in centrumhemodialyse in Vlaanderen op 31 december, van 1993 tot en met 2002

23 Gemiddeld aantal patiënten in dialyse op 31 december 2002

24 Gemiddelde leeftijd in jaren van patiënten gestart met nierfunctievervangende therapie in 2002

25 Aandeel van laattijdig verwezen patiënten (minder dan 1 maand voor start RRT) per centrum in Vlaanderen voor nieuwe patiënten gestart in 2002

26 Aandeel renale vasculaire aandoeningen per centrum in Vlaanderen van patiënten gestart in 2002

27 Aandeel diabetesnefropathie per centrum in Vlaanderen van patiënten gestart in 2002

28 Doelstellingen betreffende de registers
clearer definitions of renal diseases and more peer review to decrease differences between the centres a good (clear, short and reliable) comorbidity index, currently missing in the renal population, is needed we only register patients with renal replacement therapy (RRT), but we have no idea on the occurence of ESRD in Belgium the centres carry the major burden of the costs the cooperation between NBVN and GNFB is a major issue

29 Comorbiditeit Myocardinfarct, PTCA, CABG, Aritmie CVA
       Hartfalen          Angina pectoris Myocardinfarct, PTCA, CABG, Aritmie       CVA Perifere vasculaire ziekte       Diabetes Mellitus       Dementie HIV / AIDS Chronisch obstructief longlijden      Systeemziekte        Gastro-intestinale ziekte    Hepatobilaire ziekte        Hypertensie en linker ventrikel hypertrofie   Neoplasie Ondervoeding

30 Toekomst ontwikkelen van comorbiditeitsindices
ontwikkelen van strategie naar opportuniteit van nierfunctievervanging in het licht van de toenemende vergrijzing van de populatie met chronisch nierlijden predialyse registratie is van vitaal belang

31 Zichtbaarheid van het College
blijft beperkt en quasi uitsluitend binnen de professie zowel NBVN als GNFB feedback herfstmeeting - lentemeeting feedback in newsletter stroomlijnen peer review commissies - college grensoverschrijdende projecten cardiologie - endocrinologie - huisartsen

32 Wat verwachten wij lange termijn visie
inzicht verwerven in de complexe structuur van de praktijkvoering continuiteit in sturing en financiering


Download ppt "College van het centrum voor chronische nierinsufficiëntie"

Verwante presentaties


Ads door Google