De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Betrokkenheid kun je meten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Betrokkenheid kun je meten"— Transcript van de presentatie:

1 Betrokkenheid kun je meten
Training ondersteunend aan Leerwerktaak 6 Betrokkenheid

2 Let op: Vooraf: De student heeft de training ‘Betrokkenheid kun je meten’ gevolgd en/of digitaal bestudeerd. Het artikel Betrokkenheid kun je meten is gelezen. De student voert de LWT uit bij een les uit het beroepsproduct Wereldoriëntatie Jonge Kind.

3 Doelen van leerwerktaak 6 Betrokkenheid
De student weet: welke rol betrokkenheid speelt in een rijke leeromgeving hoe je betrokkenheid kunt verhogen door aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind hoe je de signalen van betrokkenheid herkent hoe je de betrokkenheid van een leerling kunt inschatten aan de hand van de Leuvense Betrokkenheidsschaal voor Kleuters

4 Doelen van leerwerktaak 6 Betrokkenheid
De student kan: een les ontwerpen waarbij tijdens het ontwerpen van de les al rekening wordt gehouden met het realiseren van de betrokkenheid van kinderen. tijdens de verwerking van de les de leerlingen inschalen (‘meten’) a.d.h.v. de Leuvense Betrokkenheidsschaal voor Kleuters na de les suggesties geven hoe een volgende keer het niveau van betrokkenheid nog verhoogd kan worden

5 Wat moet je doen voor de LWT?
Tijdens het ontwerpen van een les voor het beroepsproduct Wereldoriëntatie Jonge Kind zet je in je lesvoorbereidingsformulier hoe je de hoge mate van betrokkenheid bij de kinderen gaat bereiken. Je bespreekt met je praktijkbegeleider je lesvoorbereiding met het oog op het behalen van een zo hoog mogelijk betrokkenheid. Observeer de betrokkenheid van de kinderen in het algemeen die aan de slag gaan met de activiteit, nadat jij de instructie voor de les hebt geven, wat zie je?

6 Wat moet je doen voor de LWT?
Beschrijf van 3 kinderen het gedrag dat zij vertonen aan de hand van de betrokkenheidssignalen, in welke schaalwaarde zij vallen? Als je naar de betrokkenheid kijkt van de leerlingen, zou je het niveau een volgende les kunnen verhogen. Zo ja, hoe zou je dat kunnen doen? Bespreek je bevindingen met je praktijkbegeleider.

7 Spelletje Hier laten wij de ene helft van de studenten een moeilijk tangram maken, je kunt ook een vouwopdracht met beschrijving van de vouwopdracht geven of een andere puzzelopdracht. De andere helft van de klas krijgt de beschrijving van de signalen, lijstje staat onder docenten materialen. Laat studentenleest deze doorlezen en laat ze daarna observeren wat de puzzelaars laten zien aan betrokkenheidsignalen. Je ziet de studenten naarstig en betrokken puzzelen en je kijkt als docent wat je ziet aan signalen ziet die je later in de training kunt aanhalen als tekenen van betrokkenheid, bijv. vaak blijven studenten nog door puzzelen, terwijl ze al moeten stoppen of doen ze uitroepen van Yeah het lukt of zoiets of trekken gezichten met uitdrukking van overwinning of inspanning.

8 Inleiding Betrokkenheid = als kinderen op een intense wijze aan het spelen/leren zijn. Betrokkenheid heeft niet te maken met de inhoud van een activiteit, maar wel met de kwaliteit van de activiteit. Als kinderen betrokken aan het leren zijn, ervaren ze de situatie als boeiend en vertonen ze een grote mate van concentratie. De activiteit geeft hen een groot gevoel van voldoening.

9 Aansluiten bij belevingswereld
Betrokkenheid bereikt men als men met de activiteit aansluit bij de behoeften van het kind. Omdat het van groot belang is dat de student ervaart hoe hij met de lessen/activiteiten kan aansluiten bij die behoeften van het kind, leert de student in deze leerwerktaak een les ontwerpen waarbij met het ontwerp van de les al rekening wordt gehouden met de behoeften en de belevingswereld.

10 Hoe ziet betrokkenheid eruit?

11 Betrokkenheidsignalen:
concentratie energie creativiteit mimiek / houding persistentie nauwkeurigheid reactietijd verwoording

12 Betrokkenheidssignalen
Uit Kijk!, 2010 de nieuwe betrokkenheidssignalen: De schaalwaardes (1-5) zijn gelijk gebleven. Signalen Omschrijving Concentratie De aandacht van het kind is op de activiteit gericht. Slechts intense prikkels uit de omgeving kunnen hem bereiken en eventueel afleiden. Energie Het kind legt veel kracht en ijver in de activiteit. Ook psychische energie kan afgeleid worden uit een intens nadenkend gezicht. Creativiteit Het kind spreekt al zijn mogelijkheden ten volle aan. Het kind is hier op zijn best, heeft een individueel gekleurde en bij zijn niveau beantwoordende inbreng. Mimiek & houding De niet-verbale tekenen van betrokkenheid geven een duidelijk signaal bij het beoordelen. De houding en de manier van kijken van het kind kunnen  gradaties van concentratie naar verveling uitdrukken. Persistentie Hierbij gaat het om de duur van de concentratie. Het kind dat betrokken bezig is, laat de activiteit niet makkelijk los. Nauwkeurigheid Het betrokken kind toont vaak een bijzondere zorg voor zijn werk, houdt rekening met details. Reactietijd Het kind is alert en gaat snel in op uitlokkende prikkels. Hij start meteen met de activiteit en toont zijn motivatie om tot actie over te gaan. Verwoording Het kind geeft door spontane commentaren soms zelf aan of hij betrokken is of was. Ook vragen om herhaling is zo een veelzeggend signaal. Docent deelt de betrokkenheidssignalen uit en neemt ze helder door

13 Welke signalen van betrokkenheid zie je?
Welke signalen van betrokkenheid zag je bij je medestudenten bij het spelletje?

14 Betrokkenheid kun je meten Leuvense Betrokkenheidsschaal voor Kleuters
De schaalwaarden: geen activiteit vaak onderbroken activiteit min of meer aangehouden activiteit activiteit met intense momenten volgehouden intense activiteit beschrijving van goed doornemen

15

16 Oefenen van het toepassen van de schalen.
Uitdelen uitleg van de signalen Uitdelen van de schaalwaarden En nu gaan toepassen… mms://stream.inholland.nl/videopoort/StreamingDigi2005/UTTRXFLGAHUPNQBHWNLWT.wmv De docent deelt eventueel beschrijving signalen uit en beschrijving schaalwaarden. Oefenen met de dvd Leuvense betrokkenheidsschaal te bestellen op of met link die in PPT staat, in deze reeks verklap ik al dat de schalen op van 1 tm 5, schaal 1 voor eerste kind, 2 voor tweede etc. Dus DVD aanschaffen is leuker.


Download ppt "Betrokkenheid kun je meten"

Verwante presentaties


Ads door Google