De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Eindbalans De prognose eindbalans wordt opgesteld na 1 jaar met als basis de openingsbalans en de prognose resultatenrekening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Eindbalans De prognose eindbalans wordt opgesteld na 1 jaar met als basis de openingsbalans en de prognose resultatenrekening."— Transcript van de presentatie:

1 De Eindbalans De prognose eindbalans wordt opgesteld na 1 jaar met als basis de openingsbalans en de prognose resultatenrekening

2 Eindbalans In het ondernemersplan wordt een prognose eindbalans opgenomen om geldverstrekkers (bank) inzicht te geven in de financiële situatie van de onderneming op termijn (1 jaar) Geeft inzicht in relatie tussen (gevaren) winst en privé uitgaven Ontwikkeling Eigen Vermogen en Solvabiliteit (moet verbeteren) Beleid bedrijf (risico’s) aangaande voorraden, debiteuren en hoogte uitstaande krediet. Eindbalans opstellen: Uitgangspunt openingsbalans en prognose resultatenrekening

3 Voorbeeld opstellen Eindbalans (openingsbalans pp6)
Debet Credit________________ Vaste activa Eigen vermogen Verbouwing spaargeld 5000 Inventaris lening ouders Machines inbreng eigen auto 8000 Bedrijfsauto vreemd Vermogen Lang Vlottende Activa banklening 5 jaar Voorraad Voorfinanciering BTW vreemd vermogen kort Krediet Bank Debiteuren Crediteuren Kas ______ ________ Totaal , ,-

4 Voorbeeld opstellen Eindbalans (resultatenrekening pp7)
Prognose resultatenrekening Kosten Opbrengsten Inkoop omzet verkoop Huisvesting Personeel Autokosten Promotie/reclame Algemene kosten Rente lening/ krediet Afschrijvingen WINST ,- _______ _________ Totaal

5 Voorbeeld opstellen Eindbalans
Op basis van voorgaande openingsbalans wordt nu de eindbalans opgesteld. De balansposten worden herberekend. Rekening houden met afschrijvingen van vaste activa Bij leningen rekening houden met aflossingen Nieuw eigen vermogen = oud eigen vermogen + winstreserve (winstreserve = winst – belasting 35% – privé uitgaven) Balans in evenwicht: Overige posten als sluitpost te gebruiken

6 Voorbeeld opstellen Eindbalans
Prognose Eindbalans Debet Credit__________________________________ Vaste activa Eigen vermogen Verbouwing spaargeld 5000 Inventaris auto 6800 Machines lening ouders 8000 Bedrijfsauto winstreserve Vlottende Activa Voorraad vreemd Vermogen Lang Voorfinanciering BTW banklening 5 jaar Debiteuren Vreemd Vermogen Kort Crediteuren Kas/Bank Krediet Bank ______ ________ Totaal ,-- Totaal ,-

7 Toelichting Eindbalans
Verbouwing: na afschrijving = Inventaris: na afschrijving = Machines: na afschrijving = Bedrijfsauto: na afschrijving = 6.800 Vervolgens eerst verder met creditzijde Eigen Vermogen Spaargeld verandert niet Auto gelijk aan balanswaarde na afschrijving 6.800 Winstreserve = winst – 35% belasting – privé uitgaven (aanname ) = – – = Vreemd Vermogen Lang - Banklening 5 jaar aflossing 2000 per jaar: = 8.000

8 Toelichting Eindbalans
Crediteuren: handhaven 1.000 Krediet Bank: geen opname vanwege goed resultaat: 0 Vanwege goede resultaten totaal rechterkant balans afsluiten. Totaal credit rechts = totaal debet links = Met posten voorraad, debiteuren en kas/bank balans kloppend maken Voorraad: lichte stijging naar 4000 om klanten snel te helpen (niet te veel voorraad vanwege 3R’s van de voorraad!!) Debiteuren: lichte toename a.g.v. meer klanten 4000 (niet te hoop laten oplopen ivm risico niet betalen) Kas: sluitpost om balans kloppend te maken

9 Toelichting Eindbalans
Conclusies: Dit voorbeeld positieve ontwikkeling onderneming Toename eigen vermogen is positief Solvabiliteit = eigen vermogen : totaal vermogen x 100% = : x 100% = 81% Zeer Goed!!! - Current Ratio = vlottende activa : vreemd vermogen kort = : 1000 = > 1 dus, Zeer goed!! Hoog kassaldo om eventueel nieuwe investeringen te doen. Weinig risico’s: laag debiteuren saldo, laag crediteuren saldo en lage voorraad. Advies: het gaat goed….blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Stilstand is achteruitgang!!!!


Download ppt "De Eindbalans De prognose eindbalans wordt opgesteld na 1 jaar met als basis de openingsbalans en de prognose resultatenrekening."

Verwante presentaties


Ads door Google