De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het cultuurbad Hoe kan het anders?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het cultuurbad Hoe kan het anders?."— Transcript van de presentatie:

1 Het cultuurbad Hoe kan het anders?

2 Voorstellen Bert van Velthooven En u?

3 Van schoolcultuur naar cultuur op school
Het doel van Cultuureducatie met Kwaliteit is kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze belangrijke vaardigheden leren en hun culturele (zelf)bewustzijn ontwikkelen. Hierbij zijn verschillende actoren actief; leerkrachten, interne cultuur coördinatoren, schooldirecteuren, schoolteams, schoolbestuurders, medewerkers van culturele instellingen en freelance kunstenaars. Dit door middel van het verbeteren van cultuureducatie op scholen en kwalitatief goede cultuureducatie borgen in het programma van de school. Dit kan zorgen voor een cultuurverandering op uw school. Inzicht in veranderprocessen kan dan helpen.

4 Veel veranderprocessen mislukken

5 Het begint bij het “kleine verhaal”
Passie, ambit Waarom zal ik meedoen?ie

6 Veranderbereidheid; Metselaar en Cozijnsen
Moeten willen en kunnen in combinatie. Iets is pas veranderd als het gedrag van de mensen is verandert. Anders valt men terug in oud gedrag. In het kunnen zitten de competenties en middelen (facilitering) uit het volgende model Borgen (eerste dia) d.m.v. gedragsverandering

7 Dan het grote verhaal; Model van Knoster
Bespreek kort de aspecten, verbinden aan passie, urgentie en ambitie. Als cultuureducatie vanuit de visie van de school vormgegeven wordt, dan zal het ook gefaciliteerd moeten worden. Zorg ervoor dat men zich competent voelt; wat hebben we nog nodig om dit te kunnen? Bespreek “weerstand”.

8 Het vieren van “Quick wins”
Laaghangend fruit plukken Mislukkingen vieren

9 Schema van Mintzberg. Wie zit waar
Schema van Mintzberg. Wie zit waar? Denk aan bestuurder, directeur, ICCer, de Iber, cultuurcoach,…. Lijn-staf model

10 Lijn of staf? Bespreek met een buurvrouw/man; wie zit waar in het schema van Mintzberg. Wringt het ergens? Zou u het anders willen?

11 Verantwoordelijkheden bij trajecten cultuureducatie
Bespreek met een andere buurvrouw/man; Wie uit het schema van Mintzberg is waar verantwoordelijk voor in het schema van Knoster. Hoe is het nu? Zou u het anders willen? Hoe kunt u dat bereiken? Nabespreking.

12 Inspiratie https://www.youtube.com/watch?v=lma9iMnVDas
Vraag; waarom laat ik dit filmpje zien? Wat is de relatie met het opstarten van cultuureducatie op school? (passie, missie, flexibiliteit, creativiteit, van je zwakte je kracht maken.

13 Bedankt en tot ziens


Download ppt "Het cultuurbad Hoe kan het anders?."

Verwante presentaties


Ads door Google