De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Openingsbalans Bij een startend bedrijf bestaat de openingsbalans uit een investeringsbegroting en een financieringsbegroting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Openingsbalans Bij een startend bedrijf bestaat de openingsbalans uit een investeringsbegroting en een financieringsbegroting."— Transcript van de presentatie:

1 De Openingsbalans Bij een startend bedrijf bestaat de openingsbalans uit een investeringsbegroting en een financieringsbegroting

2 1. investeringsbegroting
In de investeringsbegroting worden alle bedragen opgenomen die nodig zijn om bedrijf te starten. Door alle investeringen op te tellen, weet je hoeveel geld nodig is om te starten. In een toelichting verantwoord je alle opgenomen bedragen Investeringen zijn afhankelijk van gekozen bedrijfsvorm/ type bedrijf

3 Investeringsbegroting
Investeringen opsplitsen in vaste activa en vlottende activa: Vaste Activa zijn bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar mee gaan. b.v. gebouwen in eigendom of in huurpand noodzakelijke verbouwing, inventaris, machines, gereedschap, auto Vlottende Activa Zijn bedrijfsmiddelen die korter dan een jaar meegaan. b.v. voorraad, debiteuren, kas, onvoorzien Begroot aan de ruime kant om tegenvallers op te vangen. In volgorde vaste activa bovenaan en vlottende activa onderaan. Bedenk goed wat je nodig hebt om te starten en schrijf per investering op wat die ongeveer gaat kosten.

4 Voorbeeld investeringsbegroting
Investeringen afhankelijk van gekozen bedrijf; Vaste Activa: Verbouwing huurpand excl.btw ,- Inventaris (bureaus, kasten stoelen) excl. btw ,- Machines, gereedschappen excl. btw ,- Bedrijfsauto excl. btw ,- Vlottende Activa - Voorraad excl. btw ,- - Voorfinanciering BTW (krijg je later terug, 21% bovenstaande investering) 6.000,- - Debiteuren (bij dienstverlener voorfinanciering) ,- - Kas, inclusief onvoorzien ,- _________ Totaal noodzakelijke investeringen ,-

5 2. Financieringsbegroting
In financieringsbegroting staat hoe alles wat in investeringsbegroting staat, gefinancierd gaat worden. (dus hoe je denkt alles te betalen) Eindbedrag financieringsbegroting dient gelijk te zijn aan eindbedrag investeringsbegroting Financieringsbegroting opsplitsen in eigen vermogen, vreemd vermogen lang en vreemd vermogen kort. (in die volgorde) Denk bij financiering bank aan minimale solvabiliteit van 25% en eisen zekerheden

6 Financieringsbegroting
Eigen Vermogen Inbreng eigen middelen zoals spaargeld, inbreng eigen auto of computer Achtergestelde lening ouders kan onder voorwaarde voor de bank meetellen als eigen vermogen. (risico voor ouders bij faillissement) Vreemd Vermogen Lang Banklening (ook hypotheek) langer dan 1 jaar Vreemd Vermogen kort Krediet Bank (afgesproken limiet max. bedrag rood staan, onder voorwaarde dat saldo regelmatig positief staat (zwarte cijfers) Crediteuren (leveranciers die nog betaald moeten worden) Dus bedenk hoeveel je nodig hebt aan financiële middelen en om welke bedragen het gaat

7 Voorbeeld financieringsbegroting (basis investering dia 4)
Dit is een voorbeeld, je mag andere keuzes maken. Houd wel rekening met voorwaarden bank Eigen Vermogen ,- Spaargeld 5000 inbreng eigen auto 8000 Achtergestelde Lening Ouders Vreemd Vermogen Lang - Lening bank 5 jaar ,- Vreemd Vermogen Kort Krediet Bank ,- Crediteuren ,- ___________ Totaal financiering ,-

8 Voorbeeld financieringsbegroting toelichting voorbeeld
Probeer een realistische opzet te presenteren Lening ouders als EV, toelichting met consequenties Controle vereisten financiering bank: solvabiliteit = eigen vermogen : totaal vermogen x100% = : x 100% = 57% is OK!!!! Zekerheid Bank Bank heeft geen zekerheid in verbouwing. Pand is gehuurd. Zekerheid uit inventaris (boekwaarde 8.000), machines (boekwaarde 6.000), auto (boekwaarde 8.000), debiteuren (boekwaarde 2.000) en voorraden (boekwaarde 2.000) Zekerheidswaarde = 50% boekwaardes totaal = 50% van = Gevraagde financiering bank lening + krediet = Is dus krap aan om financiering te krijgen. Zekerheid is echter niet enige criterium…..

9 De openings Balans (voorbeeld dia 4 en dia 7)
Openingsbalans is een samenvoeging van investeringsbegroting (debet) en financieringsbegroting (credit) Balans Debet Credit________________ Vaste activa Eigen vermogen Verbouwing vreemd Vermogen Lang Inventaris banklening 5 jaar Machines Vreemd Vermogen Kort Bedrijfsauto Krediet Bank Vlottende Activa Crediteuren Voorraad Voorfinanciering BTW Debiteuren Kas ______ ________ Totaal , ,-


Download ppt "De Openingsbalans Bij een startend bedrijf bestaat de openingsbalans uit een investeringsbegroting en een financieringsbegroting."

Verwante presentaties


Ads door Google