De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CRIOS Carcinogenic Risk in Occupational Settings

Verwante presentaties


Presentatie over: "CRIOS Carcinogenic Risk in Occupational Settings"— Transcript van de presentatie:

1 CRIOS Carcinogenic Risk in Occupational Settings http://www.crios.be
EEN GEBRUIKERSVRIENDELIJK INFORMATIESYSTEEM VOOR DE EVALUATIE VAN HET CARCINOGENE RISICO BIJ BEROEPSBLOOTSTELLINGEN Noömi Lombaert Laboratorium voor Cellulaire Genetica, Vrije Universiteit Brussel Colloquium « Chemische Risico’s » Brussel, 5 december 2006 Loombaert Noomi - colloquium 5/12/06

2 Carcinogenic Risk In Occupational Settings
CRIOS: Carcinogenic Risk In Occupational Settings M. Kirsch-Volders VUB coördinator D. Lison UCL L. De Ridder RUG H. Veulemans KUL D.W.T.C. C. Laurent ULg H. Thierens RUG

3 D.W.T.C. 1998 - 2000 ALGEMENE DOELSTELLING:
CRIOS: Carcinogenic Risk In Occupational Settings ALGEMENE DOELSTELLING: Valorisatie van de resultaten en know-how van voorafgaande DWTC programma’s ( ) aangaande kankerrisico bij beroepsblootstelling (PAKs, styreen, epoxide-vormende carcinogenen, kobalt-bevattende stof en ioniserende straling) en implementatie in de Belgische arbeidsomgeving

4 D.W.T.C. 1998 - 2000 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN:
CRIOS: Carcinogenic Risk In Occupational Settings SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN: Ontwikkelen van een gebruikersvriendelijke interactieve website met volgende informatie: Vergelijkend overzicht van de nationale en internationale normen, richtlijnen en wetgevingen van toepassing voor de mutagenen/carcinogenen aanwezig op de werkplaats in België Overzicht van geselecteerde biomonitoring publicaties over biomerkers van effect en kanker Methoden voor risicoberekening Praktische handleiding voor het verzamelen van stalen voor biomerkerbepalingen

5 Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) 2002 -
Europees Sociaal Fonds (ESF) Coördinator UCL (D.Lison) TOXPRO CRIOS REGETOX Carcinogenic Risk In Occupational Settings Coördinator VUB (M. Kirsch-Volders) REseau de GEstion des risques TOXicologiques Coördinator ULg (P. Mairiaux)

6

7 CARCINOGENIC RISK IN OCCUPATIONAL SETTINGS
WEBSITE CRIOS: CARCINOGENIC RISK IN OCCUPATIONAL SETTINGS ABOUT CRIOS Objectives Contributors Steering Committee OSTC projects Expertise CHEMICALS STYRENE Identification and characteristics Toxicology Classification Sources of Exposure Mutagenic effects Carcinogenic effects Sample collection

8 PAH’s CHROMIUM NICKEL BENZENE COBALT ETHYLENE OXIDE VINYL CHLORIDE BUTADIENE CADMIUM TRICHLOROETHYLENE FORMALDEHYDE

9 General information External exposure Mutagenic effects
IONIZING RADIATION General information External exposure Mutagenic effects Carcinogenic effects Sample collection Internal exposure Iodine Technetium Strontium Cesium Actinides OCCUPATIONAL ACTIVITIES WELDING CYTOSTATICS PESTICIDE MANUFACTURING HAIR DYES

10 Belgium Europe Belgian sites Health Biomarkers Chemicals
LEGISLATION Belgium Europe RISK CALCULATION OTHER LINKS Belgian sites Health Biomarkers Chemicals Ionising radiation

11 CARCINOGENIC RISK IN OCCUPATIONAL SETTINGS
WEBSITE CRIOS: CARCINOGENIC RISK IN OCCUPATIONAL SETTINGS ABOUT CRIOS Objectives Contributors Steering Committee OSTC projects Expertise CHEMICALS STYRENE Identification and characteristics Toxicology Classification Sources of Exposure Mutagenic effects Carcinogenic effects Sample collection

12

13

14

15

16 STYRENE : CONCLUSIONS ON MONITORING OF EFFECTS
                                                                                                                               Conclusions: Early effects: adducts: DNA- and Hb-adducts possibly can make differentiation between low- and high-exposed workers single strand breaks (SSB): positive in studies having examined workers exposed to airborne concentrations below 70 ppm sister chromatid exchanges (SCE): negative in studies having examined workers exposed to airborne concentrations below 100 ppm. Genetic changes: gene mutations (GM): potentially useful but time consuming; micronuclei (MN): inconclusive; chromosome aberrations (CA): studies having examined workers exposed to airborne concentration higher than 60 ppm have yielded positive associations. For a critical appraisal the reader is referred to the in depth discussion of each study   On the basis of these data, chromosome aberrations  in lymphocytes  seem to be the most sensitive for the follow-up of workers exposed to styrene

17 CARCINOGENIC RISK IN OCCUPATIONAL SETTINGS
WEBSITE CRIOS: CARCINOGENIC RISK IN OCCUPATIONAL SETTINGS ABOUT CRIOS Objectives Contributors Steering Committee OSTC projects Expertise CHEMICALS STYRENE Identification and characteristics Toxicology Classification Sources of Exposure Mutagenic effects Carcinogenic effects Sample collection

18

19 Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) 2002 -
Europees Sociaal Fonds (ESF) Coördinator UCL (D.Lison) TOXPRO Reproductive Risk In Occupational Settings RRIOS CRIOS REGETOX Carcinogenic Risk In Occupational Settings Coördinator VUB (M. Kirsch-Volders) REseau de GEstion des risques TOXicologiques Coördinator ULg (P. Mairiaux)

20 EEN GEBRUIKERSVRIENDELIJK INFORMATIESYSTEEM
VOOR DE EVALUATIE VAN HET REPRODUCTIEVE RISICO BIJ BEROEPSBLOOTSTELLINGEN

21 RRIOS: Reproductive Risk In Occupational Settings
FMP + ESF RRIOS: Reproductive Risk In Occupational Settings Objectif: Développement d'un site web pour la prise de décision quant au risque et à l'écartement éventuel des femmes enceintes exposées à des substances chimiques: Sur base d'un arbre décisionnel : Evaluation des dangers Evaluation de la relation dose-réponse Evaluation de l'exposition Caractérisation du risque Prise de décision

22 RRIOS Reproductive Risk In Occupational Settings
l'agent X : n'est pas repris dans l'annexe II de l'AR du n'est pas R40, R45, R46, R47 et/ou R49 n'est pas repris dans l'annexe I de l'AR du n'est pas un agent chimique dangereux à pénétration cutanée formelle n'est pas du monoxyde de carbone n'est pas repris dans les groupes 1 ou 2A de la classification IARC L'agent X doit être évalué. Poursuite de l'évaluation des dangers Evaluation des dangers Evaluation de la relation dose-Réponse de l'exposition Caractérisation du risque

23 RRIOS Reproductive Risk In Occupational Settings
Evaluation des dangers Evaluation de la relation dose-Réponse de l'exposition Caractérisation du risque L'agent X est il classifié / étiquetté selon la législation européenne ? OUI L'agent X est classifié R60 et/ou R61 L'agent X est classifié R62, R63, R64 et/ou R68 NON L'agent X appartient à une autre catégorie ou il n'est pas classé.

24 RRIOS Reproductive Risk In Occupational Settings
Evaluation des dangers Evaluation de la relation dose-Réponse de l'exposition Caractérisation du risque Conclusion de l'évaluation des dangers l'agent X est considéré comme dangereux pour l'organisme en formation. L'exposition n'est pas légalement interdite Poursuite de l'analyse de risque

25 OUI NON RRIOS Reproductive Risk In Occupational Settings Evaluation
Evaluation de la relation dose-Réponse Evaluation des dangers Caractérisation du risque Evaluation de l’exposition Quel est le niveau d'exposition du poste ? L'exposition est-elle maîtrisable au niveau MAK / BAT ? OUI l'exposition est maîtrisable au niveau MAK/BAT NON l'exposition n'est pas maîtrisable au niveau MAK/BAT

26 RRIOS Reproductive Risk In Occupational Settings
Evaluation de la relation dose-Réponse Evaluation des dangers Caractérisation du risque Prise de décision de l'exposition

27 Dankwoord Dienst voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden ( ) Fonds voor de beroepsziekten ( ) Belgische Federatie tegen Kanker (2003) Europees Sociaal Fonds ( )


Download ppt "CRIOS Carcinogenic Risk in Occupational Settings"

Verwante presentaties


Ads door Google