De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Daar het iets in ons land verkeerd gegaan Daar het iets in ons land verkeerd gegaan. Die mees basiese waarde van respek vir mekaar is grootliks vernietig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Daar het iets in ons land verkeerd gegaan Daar het iets in ons land verkeerd gegaan. Die mees basiese waarde van respek vir mekaar is grootliks vernietig."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Daar het iets in ons land verkeerd gegaan
Daar het iets in ons land verkeerd gegaan. Die mees basiese waarde van respek vir mekaar is grootliks vernietig. Dit word bevestig deur die hoë voorkoms van:

4 Moord en verkragting Roof en ander misdade Verwaarlosing van gestremdes Armoede Diskriminasie teen vroue Eensaamheid van mense Minagting van mense Plaasaanvalle

5 Verwaarlosing van kinders Homofobie Geweld op weerloses Vreemdelinge haat Rassisme Onregverdige uitsluiting van mense Etikettering en veralgemening

6 Mense se waardigheid word aangetas deur sistemiese werklikhede soos wanneer: siekes nie toegang het tot mediese hulp nie, kinders nie toegang het tot goeie onderwys nie, gestremdes op ‘n diskriminerende wyse uitgesluit word, mense nie toegang het tot basiese dienste nie, mense nie toegang het tot werksgeleenthede nie.

7 Mense se waardigheid word ook aangetas deur
ons onbewuste of bewuste optrede bv. wanneer: Vroue net omdat hulle vroue is as minderes beskou word. Mense bloot op grond van hulle seksuele orientasie uitgesluit word. Armes aan hulle lot oorgelaat word. Mense beoordeel word bloot op grond van hulle velkleur. Mense nie na behore vir hulle werk vergoed word nie en dus uitgebuit word. Ons veralgemenend dink en praat oor mense.

8 Wanneer magsverhoudinge so bedryf word dat mense onderdruk en ondermyn word, word hulle menswaardigheid aangetas.

9 Wanneer mense uitgesluit word of as minderwaardig geag word, word hulle stemme nie gehoor nie. Dit is vernederend.

10 Die Bybel praat ‘n ander taal. Die Bybel leer:

11 God gee aan alle mense waarde. God tree in verhouding met álle mense
God gee aan alle mense waarde. God tree in verhouding met álle mense. God word self mens. Jesus lê sy lewe af vir mense. Hy gee aan mense ‘n nuwe lewe in Hom.

12 Jesus raak die verworpenes aan.

13 Hy bevry die besetenes en maak siekes gesond.

14 Hy herstel die waarde van vroue en kinders in die samelewing.

15 Hy beweeg oor grense en reik uit na diegene wat nie geag word nie.

16 Hy vergewe en bevry mense van hulle verlede.

17 Hy gee aan mense Sy genade en vrede.

18 Mense ontdek hulle waarde wanneer hulle Sy liefde en respek ontvang en weet dat hulle geag word.

19 God tree met elke mens in verhouding ongeag sy/haar vermoë, inherente kwaliteite, prestasie, herkoms, bydrae tot die samelewing, oënskynlike waarde of gebrek daaraan. Daarom het alle mense waarde, omdat God in God se liefde besluit het om met elke mense in verhouding te tree.

20 God stort die Heilige Gees uit sodat ons God hierin kan navolg en ‘n nuwe lewe in die Drie-Eenheid kan hê.

21 In die Seisoen van Menswaardigheid verbind die vier susterskerke hulself om: 1. Die Godgegewe waarde van mense te verkondig; 2. So met mense om te gaan dat dit ‘n getuienis lewer van die waarde wat God aan mense toeken; 3. In ons eenheid met mekaar ons respek vir mekaar te beliggaam;

22 4. Almal in Suid-Afrika te motiveer om ander as ‘n geskenk van God te sien en hoor en beleef; 5. Veral vier waardes te bevorder: RESPEK | RESPECT LUISTER | LISTENING OMARMING | EMBRACEMENT SELFLOOSHEID | SELFLESSNESS

23 Hoe gaan ons dit doen? Deur die Bybelse boodskap van menswaardigheid te sing; deur veilige ruimtes te skep waarin mense na mekaar kan luister; deur verhale te vertel wat begrip bevorder; deur saam te dink en besin oor die betekenis van God se verbintenis aan mense; deur nuwe geloofstaal aan te leer;

24 Ons gaan dissipels wees van Jesus deur die erkenning van alle mense se
deur leesstof en studiemateriaal te versprei; deur oor grense mekaar se hande te vat en by mekaar te leer; deur die waardes van die Seisoen uit te leef. Ons gaan dissipels wees van Jesus deur die erkenning van alle mense se Godgegewe menswaardigheid.

25 Deur die Seisoen van Menswaardigheid wil ons: 1
Deur die Seisoen van Menswaardigheid wil ons: 1. Die liefde van God verkondig; 2. Jesus, die Here, navolg in sy deernis vir mense; 3. dit wat ons glo en bely van God se liefde, beliggaam in ons verhouding met mekaar; 4. Só bydra tot die genesing van ons land.

26


Download ppt "Daar het iets in ons land verkeerd gegaan Daar het iets in ons land verkeerd gegaan. Die mees basiese waarde van respek vir mekaar is grootliks vernietig."

Verwante presentaties


Ads door Google