De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De juiste route naar het juiste doel

Verwante presentaties


Presentatie over: "De juiste route naar het juiste doel"— Transcript van de presentatie:

1 De juiste route naar het juiste doel
Taxonomieën De juiste route naar het juiste doel

2 Leerdoelen stellen Bloom/Krathwohl/De Block/Miller/Romiszowski
Een leerdoel is gericht op het bereiken van een gedragsverandering. Een gedragsverandering kan van alles zijn. Iets weten, iets kunnen, iets voelen, iets anders doen, je bewust worden…….. etc. Soorten doelen: Cognitieve doelen Hierbij gaat het om doelen die te maken hebben met het verstandelijk analytisch functioneren. Vaardigheidsdoelen Vaardigheden worden ontwikkeld door middel van oefenen, ervaring opdoen, diverse handelingen Attitude doelen Bij deze doelen gaat het om de houding die de deelnemer ten aanzien van een bepaald onderwerp of handeling heeft Een leerdoel wordt omschreven met werkwoorden die een activiteit uitdrukken.

3 Bloom/Krathwohl De Block Miller Romiszowski
Doelen stellen Bloom/Krathwohl De Block Miller Romiszowski Een leerdoel is gericht op het bereiken van een gedragsverandering. Een gedragsverandering kan van alles zijn. Iets weten, iets kunnen, iets voelen, iets anders doen etc. Gedrag kan worden onderscheiden in: Denken (onzichtbaar) Voelen (deels zichtbaar, maar kan verkeerd worden geïnterpreteerd) Handelen (zichtbaar) Een leerdoel wordt omschreven met werkwoorden die een activiteit uitdrukken.

4 Taxonomie

5 Taxonomie Bloom/Krathwohl De Block Miller Romiszowski Biggs
Taxonomie is een hiërarchische ordening van opeenvolgende niveaus. In het onderwijs zijn de bekendste taxonomieën van: Bloom/Krathwohl De Block Miller Romiszowski Biggs Taxonomie

6 Taxonomie is een hiërarchische ordening van opeenvolgende niveaus.
DEFINITIE COGNITIEVE ONTWIKKELING Ondanks de complexiteit en verschillende opvattingen binnen dit ontwikkelingsgebied, wordt getracht een definitie te formuleren: ‘De cognitieve ontwikkeling is het mentale proces van het opslaan, verwerken, terughalen en toepassen van kennis en informatie’. Oftewel: cognitieve ontwikkeling is het proces van het leren. Op basis van deze definitie valt op te maken dat een aantal factoren van belang zijn binnen de cognitieve ontwikkeling, namelijk het geheugen, de cognitie en de aandachtsfunctie. Het geheugen bestaat uit het proces van het opslaan van informatie en het proces van het terughalen van informatie, cognitie is het toepassen van de mentale processen die gebruikt worden bij het waarnemen, herinneren, denken, redeneren en begrijpen. En tot slot is de aandachtsfunctie (controle over aandacht) een belangrijke functie voor de ontwikkeling van cognitie. Bron: Taxonomie

7 De werkwoorden drukken het gedrag uit dat je wilt zien
Creëren Analyseren Evalueren Creëren Evalueren Analyseren Taxonomie van Bloom Toepassen Onthouden Begrijpen Begrijpen De werkwoorden drukken het gedrag uit dat je wilt zien Toepassen Onthouden

8 Competentiepiramide van Miller

9 Competentiepiramide van Miller
weten weten hoe en waarom tonen hoe Doen en zijn gedrag Competentiepiramide van Miller cognitie

10 Competentiepiramide van Miller

11 Competentiepiramide van Miller

12 Competentiepiramide van Miller

13 Competentiepiramide van Miller

14 Taakanalyse als centrale activiteit bij ‘instructional design’
Taakanalyse van Romiszowski (1984)

15 Wat is het eindresultaat waar je naartoe werkt
Projectniveau Wat is het eindresultaat waar je naartoe werkt Taakanalyse van Romiszowski (1984)

16 Curriculum/cursus niveau
Concrete doelstellingen en leerinhoud Taakanalyse van Romiszowski (1984)

17 Concrete instructie bij elke fase v.d. les
Taakanalyse van Romiszowski (1984) Lesplanniveau Concrete instructie bij elke fase v.d. les

18 Het leerproces met de instructie en materialen
Taakanalyse van Romiszowski (1984) Leerstapniveau Het leerproces met de instructie en materialen

19 Taxonomie van Romiszowski

20 Taxonomie van Romiszowski

21

22 Constructive alignment
6. Creëren Hogere orde denken 5. Evalueren 4. Analyseren 3. Toepassen Lagere orde denken 2. Begrijpen 1. Onthouden Voor meer info over constructive alignment van Biggs

23 Constructive alignment
6. Creëren 5. Evalueren 4. Analyseren 4. Analyseren 4. Analyseren 4. Analyseren 3. Toepassen 2. Begrijpen 1. Onthouden Voor meer info over constructive alignment van Biggs

24 Constructive alignment
6. Creëren 5. Evalueren 4. Analyseren 4. Analyseren 2. Begrijpen 2. Begrijpen 3. Toepassen 2. Begrijpen 1. Onthouden Voor meer info over constructive alignment van Biggs

25 Vaardigheid Cognitie/kennis Romiszowski Miller Bloom RTTI
Reproductie – Toepassen 1 –​ Toepassen 2 – Inzicht Volgens de beschrijving van Docentplus is RTTI een middel om scherp en transparant de vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. RTTI maakt de leerprocessen van leerlingen inzichtelijk. RTTI wordt ook gebruikt om toetsopgaven te classificeren.​ De vier categorieën worden als volgt omschreven. Reproductie (R): vragen die kunnen worden beantwoord op basis van uit het hoofd geleerde lesstof. Toepassing 1 (T1): vragen die gericht zijn op het toepassen van de leerstof in bekende (geoefende) situaties. Toepassing 2 (T2): vragen die gericht zijn op het toepassen van de leerstof in nieuwe situaties. Inzicht (I): vragen waarbij de leerling zelf de context en methode moet construeren om tot een antwoord te komen. ​In het tijdschrift CVOpen verscheen in november 2012​ een artikel over RTTI. Doel van wat je wilt bereiken is bepalend voor de taxonomie die je gaat gebruiken. Om je doel te beschrijven gebruik je woorden uit de lijst van de betreffende taxonomie. OBIT en RTTI e.a. zijn door commerciële organisaties bedacht. Deze zijn gebaseerd op de taxonomie van Bloom/Kratwohl. Vaardigheid Cognitie/kennis Romiszowski Miller Bloom


Download ppt "De juiste route naar het juiste doel"

Verwante presentaties


Ads door Google