De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lezen van wedstrijd formulier NAAM: CURSUS: DOCENT: WEDSTRIJD: DATUM:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lezen van wedstrijd formulier NAAM: CURSUS: DOCENT: WEDSTRIJD: DATUM:"— Transcript van de presentatie:

1 Lezen van wedstrijd formulier NAAM: CURSUS: DOCENT: WEDSTRIJD: DATUM:
tekst tekst tekst tekst

2 LEZEN VAN DE WEDSTRIJD Het observeren van wedstrijden doe je op basis van de structuur van voetballen (vetgedrukt). Stel je jezelf de onderstaande vragen (cursief). Vanuit de gekozen teamorganisatie tijdens het aanvallen/verdedigen beschrijf je wat je het meeste opvalt (in relatie tot de bedoeling). Probeer dit te beschrijven vanuit wat je ziet en niet wat je denkt. Gebruik de algemene uitgangspunten als hulpmiddel om de oorzaak waarom iets niet (goed) lukt te benoemen. Beschrijf oorzaak en gevolg zo concreet mogelijk: geef aan om welke spelershandelingen het gaat. Welke dominante voetbalhandelingen zie je het meest voorkomen bij het te observeren team tijdens: – Opbouwen eigen helft Lukt het om de opbouw op de helft van de tegenpartij te verstoren en wordt daarmee voorkomen dat spelers van de tegenpartij in balbezit komen op de eigen helft? Welke voetbalhandelingen zie je daarbij het meest voorkomen bij jouw te observeren team tijdens: – Verstoren van de opbouw helft tegenpartij Welke dominante voetbalhandelingen zie je het meest voorkomen bij het te observeren team tijdens: – Opbouwen helft tegenpartij Lukt het om te voorkomen dat er kansen worden gecreëerd? Welke voetbalhandelingen zie je daarbij het meest voorkomen bij jouw te observeren team tijdens: – Verstoren van de opbouw eigen helft Worden er doelpunten gemaakt? Welke voetbalhandelingen van het team/ scorende speler heb je waargenomen – Scoren Wordt het voorkomen dar er doelpunten worden gemaakt? Welke voetbalhandelingen van het team / keeper heb je waargenomen – Voorkomen van scoren 2

3 LEZEN VAN DE WEDSTRIJD WAT MOET ER WAARGENOMEN WORDEN BIJ HET LEZEN VAN DE WEDSTRIJD: Beschrijven van wat je ziet, hoort en voelt zonder er een kleur aan te geven Wat is het terugkerende patroon? Niet op incidenten reageren. Welke dominante voetbalhandelingen t.a.v. handelingen met / zonder bal zie je bij de spelers? Welke communicatieve en dominante spelinzichtelijke voetbalhandelingen zie je bij de spelers? Welke rol speelt de tegenpartij en zijn er verder nog bijzondere omstandigheden? Meest voorkomende algemene uitgangspunten die de dominante voetbalhandelingen beinvloeden? WAT MOET DE OPDRACHT 1.1 ‘LEZEN VAN DE WEDSTRIJD' OPLEVEREN Beschrijven van algemene informatie van de wedstrijd. Maken van een tekening van het algemeen wedstrijdbeeld (teamorganisaties t.o.v. elkaar). Geven van een beschrijving en maken van een tekening van de speelwijze bij verdedigen. Geven van een beschrijving en maken van een tekening van de speelwijze bij aanvallen. Beschrijven en tekenen van de uitvoering van de belangrijkste spelhervattingen. Beschrijven en tekenen van het ontstaan van (tegen)doelpunten. Beschrijven van terugkerende patronen en rendement van deze patronen. Wat heb je geleerd van eerdere ervaringen en deze opdracht (beschrijven verbeterpunten en hoe je die wilt gaan verbeteren)? Reactie/ evaluatie PBL

4 ANALYSEREN VAN DE WEDSTRIJD
Naam: Cursus: Docent: Wedstrijd Datum: Teamorganisatie Eigen partij: Tegenpartij: Scoreverloop Ruststand Eindstand Locatie/ Omstandigheden Bijzonderheden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 Teamfunctie: AANVALLEN
Uitgangspunten: Speelruimte zo groot mogelijk maken. Diep denken en zo mogelijk diep spelen Breedtespel als voorbereiding op dieptespel/ -pass Bal in het team houden Team-taak Speelveldgedeelte Gericht op Observeren dominante voetbalhandelingen, communicatieve & spelinzichtelijke handelingen OPBOUWEN Eigen helft Komen op helft tegenpartij Helft tegenpartij Creëren scoringskansen SCOREN Benutten

6 AANVALLEN EIGEN HELFT AANVALLEN HELFT TEGENSTANDER
TEKENINGEN 1e HELFT: AANVALLEN EIGEN HELFT AANVALLEN HELFT TEGENSTANDER 1 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 7 8 9 4 5 6 10 11 7 8 9 10 11 JOUW TEAM SPEELT ALTIJD VAN ONDER NAAR BOVEN!!!

7 AANVALLEN EIGEN HELFT AANVALLEN HELFT TEGENSTANDER
TEKENINGEN 2e HELFT: AANVALLEN EIGEN HELFT AANVALLEN HELFT TEGENSTANDER 1 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 7 8 9 4 5 6 10 11 7 8 9 10 11 JOUW TEAM SPEELT ALTIJD VAN ONDER NAAR BOVEN!!!

8 Teamfunctie: Verdedigen
Uitgangspunten: Speelruimte klein maken en klein houden. Druk op de balbezittende speler houden. Scherp dekken in de buurt van de bal. Rug-/ ruimtedekking geven, verder van de bal af. Zo lang mogelijk nuttig blijven. Team-taak Speelveld gedeelte Gericht op Observeren dominante voetbalhandelingen, communicatieve & spelinzichtelijke handelingen STOREN Helft tegenpartij Voorkomen van opbouw Voorkomen van creëren scoringskansen VOORKOMEN VAN DOELPUNTEN Eigen partij Voorkomen van doelpunten

9 VERDEDIGEN EIGEN HELFT VERDEDIGEN HELFT TEGENSTANDER
TEKENINGEN 1e HELFT: VERDEDIGEN EIGEN HELFT VERDEDIGEN HELFT TEGENSTANDER 1 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 7 8 9 4 5 6 10 11 7 8 9 10 11 JOUW TEAM SPEELT ALTIJD VAN ONDER NAAR BOVEN!!!

10 JOUW TEAM SPEELT ALTIJD VAN ONDER NAAR BOVEN!!!
TEKENINGEN 2e HELFT: VERDEDIGEN EIGEN HELFT VERDEDIGEN HELFT TEGENSTANDER 1 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 7 8 9 4 5 6 10 11 7 8 9 10 11 JOUW TEAM SPEELT ALTIJD VAN ONDER NAAR BOVEN!!!

11 OVERZICHT Welke algemene uitgangspunt(en) keerden regelmatig terug?
Aanvallen Verdedigen Welke terugkerende patronen heb je gezien? RENDEMENT Wat heeft dit opgeleverd bij aanvallen? Wat heeft dit opgeleverd bij verdedigen?

12 EVALUATIE ZELFREFLECTIE
Heb je van beide teamfuncties voldoende kunnen observeren? Ja/ nee, waarom? Content Heb je van het te lezen team voldoende voetbalhandelingen met bal kunnen observeren? Ja/ nee, waarom? Heb je van het te lezen team voldoende andere voetbalhandelingen (handelingen zonder bal/ communicatie / spelinzicht) kunnen observeren? Ja/nee, waarom? Heb je gemakkelijk terugkerende patronen kunnen ontdekken? Ja/nee, waarom? Heb je de teamorganisatie van het te observeren team kunnen ontdekken? (b.v. 1:4:3:3) Wat ging makkelijk/ moeilijk ? Welke momenten hebben je afgeleid tijdens het lezen van de wedstrijd, waardoor het observeren niet is gegaan zoals je had gewild.? Hoe heb je de voorbereiding aangepakt? Content Wat ging er goed en wat ging er minder goed als je kijkt naar jouw rol als observant? Waar had je nog moeite mee bij het observeren? Wat wil je de volgende keer beter doen? Hoe ga je dit voor elkaar krijgen?

13 EVALUATIE PRAKTIJKBEGELEIDER
Content


Download ppt "Lezen van wedstrijd formulier NAAM: CURSUS: DOCENT: WEDSTRIJD: DATUM:"

Verwante presentaties


Ads door Google